NUN'da İdari Çalışan Olmak

NUN Okulları, kurum kültürü ve hedefleriyle uyumlu, geniş çerçeveden düşünebilen, insanî ilişkileri gelişmiş, iletişim becerileri yüksek çalışma arkadaşlarıyla gelecek planlarını yürütür. NUN Okulları çalışanlarından öğrencilere örnek olacak davranışlar taşımalarını bekler. NUN Okullarında idari kadro İnsan Kaynakları ve Stratejik Planlama, Kurumsal İletişim, Bilgi Teknolojileri, Kampüs Hizmetleri, Mali İşler, ARGE olmak üzere 6 farklı alandan oluşur. NUN Okulları akademik kadro seçiminde olduğu gibi idari personel seçiminde de titizlik ile çalışmaktadır. Çalışma arkadaşlarımızdan beklentilerimiz;

Profesyonelliği ve kurumsallığı önemsemeleri,

İş ilişkilerinde yapıcı tavır sergilemeleri,

Bireysel farklılıklara saygı ve uyum göstermeleri,

Alanıyla ilgili kendini sürekli geliştirmeleri ve günceli daima takip etmeleri,

Bilgiyi kovalamaları, paylaşmaları ve birbirinden öğrenme kültürünü geliştirmeleri,

Zaman yönetimi, problem çözme ve planlama becerilerine sahip olmaları,

Başarılı iletişim kurmaları,

Takım ruhunu desteklemeleridir.

NUN’da idari çalışan olmak için buradan başvuru yapabilirsiniz.