NUN'da İdari Çalışan Olmak

NUN Okulları, kurum kültürü ve hedefleriyle uyumlu, geniş çerçeveden düşünebilen, insanî ilişkileri gelişmiş, iletişim becerileri yüksek çalışma arkadaşlarıyla gelecek planlarını yürütür. NUN Okulları çalışanlarından öğrencilere örnek olacak davranışlar taşımalarını bekler. NUN Okullarında idari kadro İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Bilgi Teknolojileri, Finans ve Teknik olmak üzere 5 farklı alandan oluşur. NUN Okulları akademik kadro seçiminde olduğu gibi idari personel seçiminde de titizlik ile çalışmaktadır. Çalışma arkadaşlarımızdan beklentilerimiz;

Profesyonelliği ve kurumsallığı önemsemeleri,

İş ilişkilerinde yapıcı tavır sergilemeleri,

Bireysel farklılıklara saygı ve uyum göstermeleri,

Alanıyla ilgili kendini sürekli geliştirmeleri ve günceli daima takip etmeleri,

Bilgiyi kovalamaları, paylaşmaları ve birbirinden öğrenme kültürünü geliştirmeleri,

Zaman yönetimi, problem çözme ve planlama becerilerine sahip olmaları,

Başarılı iletişim kurmaları,

Takım ruhunu desteklemeleridir.

NUN’da idari çalışan olmak için buradan başvuru yapabilirsiniz.

NUN’da İşe Alım Süreci

Her sene artan öğrenci sayımızla birlikte norm kadrolarımız güncellenir. Böylelikle ilk aşama başvuruların değerlendirilmesiyle ve uygun adayların seçilmesiyle başlar. CV üzerinden uygun bulunan adaylarla mülakat ve pozisyona bağlı olarak demo ders organize edilir. Görüşmeler akademik ekip ve İK uzmanı ile birlikte yapılır. Yapılan görüşmeler ve örnek ders uygulamasına göre en güçlü bulunan adaya, referanslarının da olumlu olması halinde iş teklifi yapılır. Görüşmeye davet edilen tüm adaylara değerlendirme sonucu bildirilir.

Başvuru Formu

Kendi değerlerine bağlı, kültürlerarası anlayış ve saygı sahibi, tüm dünyaya iyilik ve güzellik dağıtacak, cesur ve lider ruhlu gençler hayâl ederek bir yolculuğa çıktık.

Bilgisiyle kendisine ve topluma fayda sağlayacak, giderek karmaşıklaşan hayatı kolaylaştıracak bu gençleri yetiştirirken eğitim planlamamızı her birinin ilgi ve yeteneklerine göre kişiselleştirdik. Öğrenmeyi öğrenmelerini, merak duygularını daima canlı tutmalarını, birbirleriyle iş birliği içinde ilerlemelerini önemsedik.

Ahlakî ve vicdanî sorumluluklarının farkında, entelektüel, estetik bakış açısına sahip gençlerimizin sayısını artırmak ve ülkemizin yarınlarına katkı sağlamak için 2014 yılında NUN Eğitim ve Kültür Vakfını kurduk. Ardından vakfımız bünyesinde NUN İlkokulunu (2014), NUN Ortaokul ve Lisesini (2016) hizmete açtık.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerimize başladığımız günden bu yana gerek akademik gerekse de idari personellerimiz bizlerle aynı hayalleri paylaşmalarını önemsedik. NUN Ailesi adını verdiğimiz geniş topluluğumuzda herkesin saygı ve sevgi çerçevesinde birbirine yardımcı olmasına ve asıl maksadımız olan “iyi insan” yetiştirme idealimize hep birlikte yürümeye ehemmiyet gösterdik.

Siz de bu geniş ailenin bir ferdi olmak için buradan başvuru yapabilirsiniz.