NUN'da İdari Çalışan Olmak

NUN Okulları, kurum kültürü ve hedefleriyle uyumlu, vizyoner, insani ilişkileri gelişmiş, iletişim becerileri yüksek çalışma arkadaşlarıyla gelecek planlarını yürütmeyi amaçlar, çalışanlarından öğrencilerine örnek teşkil edecek davranış ve tutumlar sergilemesini bekler.

İdari kadromuz; İnsan Kaynakları ve Stratejik Planlama, Kurumsal İletişim ve Öğrenci Kabul Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri, Kampüs Hizmetleri, Mali İşler, ARGE olmak üzere 6 farklı birimden oluşur.

NUN Okulları, akademik kadroda yer alan eğitmenlerinde gösterdiği hassasiyet ve özeni idari personellerini için de göstermektedir.Kurumumuz, çatısı altında bulunacak her bir fert için itina ve özveriyle çalışmaktadır.

NUN Ailesi’ne katılan çalışma arkadaşlarımızdan beklentilerimiz;

  • Profesyonelliği ve kurumsallığı kendilerine vizyon edinmeleri,
  • İş ilişkilerinde yapıcı ve empatik yaklaşım ile tavır sergilemeleri,
  • Bireysel farklılıkları kabul ederek saygı ve uyum göstermeleri,
  • Gelişim odaklı ve yenilikçi olmaları, alanında günceli daima takip etmeleri,
  • Öğrenme ve bilgi paylaşımına açık olmaları, birbirinden öğrenme kültürünü geliştirmeleri,
  • Zaman yönetimi, problem çözme ve planlama becerilerine sahip olmaları,
  • Etkili iletişim becerilerine sahip olmaları,
  • Takım ruhunu desteklemeleri beklenmektedir.

 NUN’da idari çalışan olmak için buradan başvuru yapabilirsiniz.