NUN Staj Programı

NUN Okulları Stajyerlik Programı

NUN Okulları, bünyesinde barındırdığı ilkokul, ortaokul ve lise kurumlarıyla ülkemizin ve dünyamızın geleceğine katkıda bulunacak, ahlaklı ve bilinçli, sorumluluk hissi taşıyan, entelektüel ve estetik bakış açısına sahip, vizyon sahibi genç nesiller yetiştirmek için çalışmaktadır.

NUN Okulları Staj Programı, NUN çatısı altındaki donanımlı, öğrenme ve öğretmeye açık akademik ve idari personellerinin, eğitim hayatı devam eden öğrencileri, profesyonel iş hayatına hazırladığı ve yetiştirdiği nitelikli personelleri NUN Ailesine dâhil etmeyi hedeflediği programdır.

 Amaç;

 • Mesleki deneyim kazanma gayesinde olan, üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında eğitimine devam eden öğrencilere yönelik uzun dönemli ve yarı zamanlı çalışma programıdır.
 • Stajyer adaylarına bilgi ve sorumluluk vererek mesleki gözlem yapmaları ve devam eden süreçte ise programda başarı sağlayan kişilerin NUN Okullarında istihdam etmesi amaçlanır.

Stajyer Yerleştirme Esası;

 • 20 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde onundan fazla olmamak üzere meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırabilir. Bu doğrultuda NUN Okullarında toplam personel sayısı üzerinden stajyer alımı esas alınır.
 • Staj zorunluluğu bulunan meslek liseleri, meslek yüksekokulları, üniversiteler ile denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş yurt dışında bulunan Yükseköğretim Kurumlarının öğrencisi olmak koşuluyla NUN okullarında staj yapılabilmektedir.

NUN Okulları Staj Programı Başvuru Koşulları;

Stajyer adayları akademik kadroda stajyer olarak değerlendirilme imkânına sahip olmalarının yanında NUN Okullarının İnsan Kaynakları ve Stratejik Planlama, Kurumsal İletişim ve Öğrenci Kabul Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri, Kampüs Hizmetleri, Mali İşler ve ARGE olmak üzere 6 farklı biriminde de stajyer olmak üzere değerlendirilirler. Bu doğrultuda başvuru yapacak stajyer adaylarından aşağıdaki niteliklere sahip olmaları beklenir.

 • Üniversitelerin eğitim fakültesi, sosyal bilimler fakültesi ve staj yapacağı birime uygun ilgili bölümlerinde  3. veya 4. sınıf öğrencisi olarak öğrenim gören,
 • Microsoft Office programlarını (Word, PowerPoint ve Excel) kullanabilen,
 • Staj sözleşmesinde ve görüşmelerinde belirtilen beklentileri karşılamayı taahhüt eden,
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişmiş,
 • Yabancı dil bilgisi seviyesi iyi,

 (Staj yapılacak birime göre İngilizce dil zorunluluğu ve aranılan yeterlilik düzeyi değişmektedir.)

 • Alanındaki bilgi düzeyi yeterli ve gelişim potansiyeli yüksek,
 • Mesleğini deneyimleyip görev almada istekli,
 • Öğrenmeye açık,
 • Teknolojiye meraklı,
 • Yenilikleri takip eden,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Sorumluluk alabilen,
 • Azimli ve sabırlı kişiler olmaktır.

 NUN Okulları Staj Programı Aday Değerlendirme Süreci

 NUN Okulları Staj Programı’na başvurular, kurumun stajyer alım ihtiyacına istinaden, akademik ekip ile İnsan Kaynakları ve Stratejik Planlama ekibi tarafından her yıl akademik eğitim ve öğretim dönemi başlamadan iki ay öncesinde stajyer alımı yapılacak branşlar belirlenerek, KariyerNet, Yenibiris.com, Linkedin hesaplarından ve web sitesinden başvuru için ilanlar yayımlanarak alınır.  

Seçme Yerleştirme Süreçleri

Stajyer olarak değerlendirilecek tüm stajyer adaylarına NUN Okulları personel işe alım süreçleri izlenir.

1-CV Ön Eleme Aşaması;

Üniversite not ortalaması, gönüllü olarak katılım sağlanan projeler, okul dışı katılım gösterilen etkinlikler değerlendirilme kriterleridir.

2-Tanıtıcı Video İletilmesi Aşaması

Adayı daha iyi tanımak için kendisini tanıtmasına yönelik soruların cevaplandığı iki dakikalık bir video talep edilen aşamadır.

3-Grup Çalışması Yapılan Toplu Mülakat Aşaması

Bu aşamada adaylardan grup halinde ders planı oluşturdukları bir çalışma istenir ve akademik ekip gözlem yaparak kişilerin bilgi, iletişim, liderlik, sunum gibi alanlarını değerlendirir.

4- Test Değerlendirme Aşaması

 • Genel Yetenek Testi,
 • Kişilik Envanteri Testi,
 • İK Mülakatı Aşaması,
 • Akademisyen Referansı Kontrolü.

 Stajyerliğe Kabul Edilme ve Oryantasyan Süreci

Tüm değerlendirmeleri olumlu sonuçlanan adaylarla yapılan oryantasyon programı ile stajyerlik süreci başlar ve stajyerlerden program beklentileri alınır.

 Stajyerin Program Süresince Uygulama Alanları

 • Sınıf içi gözlem yapmak,
 • Ders planı hazırlamak,
 • Ders materyal hazırlığı yapmak,
 • Etütlere destek olmak,
 • Toplantıları raporlamak,
 • Mevzuat hakkında bilgi edinmek,
 • Staj dosyası tutmak.

 Stajyerin İstihdama Dönüşme Şartları 

 • Stajyerlik süresinin sonunda hem danışmanlarının stajyerleri hem de stajyerlerin NUN

Okulları Staj Programı’nı değerlendirdikleri çift taraflı bir değerlendirme sistemi izlenir.

 • Staj sonrası öğretmen adaylarıyla iletişim devam ettirilir. Mezuniyete kadar tekrar staj yapma imkânı verilebilir.
 • Üniversite mezuniyeti akabinde stajyerlik sürecini başarıyla tamamlayan NUN kültürü ile özdeşleşen adaylara öğretmen istihdamında öncelik verilir.

 Stajyer İçin Programın Avantajları

 • Meslek hayatına erken başlangıç ve deneyim kazanma imkânı,
 • Profesyonel bir mentor ve rehberlik eşliğinde işbaşı eğitimi,
 • Mezuniyet sonrası işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilerek NUN Okullarında istihdam edilme imkânı,
 • Okul hayatını aksatmayan bir çalışma planı,
 • Ücret, SGK ve diğer yan haklardan faydalanma imkânıdır.

NUN Okulları Staj Programı'na buradan başvuru yapabilirsiniz.