Öğrenci Kabul Süreci

2021-2022 eğitim öğretim yılı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci kabul sürecimiz devam ediyor. Öğrenci kabul sınavımız için buradaki formu doldurarak başvurabilirsiniz. Okul ücretleri ile ilgili ayrıntı bilgiye ise buradan ulaşabilirsiniz.

NUN Okulları kabul ve değerlendirme süreciyle alakalı ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

NUN İlkokulu Kabul Süreci 

NUN İlkokulu, kabul ve değerlendirme sürecinde aday öğrencilerini akademik sınava tabi tutmaz; atölye çalışmaları uygular. Başvuruların gerekli sayıya ulaşması halinde; aday öğrenci görüşmeye davet edilir. Sınıf öğretmenleri ve rehberlik birimi uzmanları gözetiminde gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile öğrencinin bilişsel düzeyi, motor becerileri, dikkati, grup çalışmasına yatkınlığı, sosyal ve iletişim becerileri, yönerge alma kabiliyeti ölçülür.

NUN İlkokulu kabul sürecine başvuru yapacak ana sınıfı öğrencilerinin 54 ayı tamamlamış olması gerekmektedir. İlkokula kabul edilmesi için aday öğrencinin 69 ayı doldurmuş olması tercih edilir. 66-69 ay arasındaki çocukların 1. sınıfa başlamaları için, ilgili rehber öğretmenin ön-değerlendirme yapması ve öğrencinin 1. sınıfa başlamasında herhangi bir sakınca olmadığına dair rapor vermesi gerekmektedir.

2., 3. ve 4. sınıflar için kısıtlı kontenjanımız vardır. Burs imkânı yoktur.

NUN Ortaokul ve Lisesi Kabul Süreci

NUN Ortaokulu ve Lisesi öğrenci kabul sürecindeki ilk adım; akademik sınavdır. Okul, kabul sınavının tarihini önceden belirler ve resmî web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla ilan eder. İlgili sınava başvurmak için internet üzerinden başvuru formunu doldurulması gerekir.

Belirli tarihlerde gerçekleştirilen akademik sınavda, aday öğrencilerin mevcut müfredata hâkimiyetlerinin yanı sıra analiz-sentez yapabilme, okuduğunu anlama ve düşüncelerini kendi kelimeleriyle ifade etme kabiliyeti; grafik, tablo, harita ile verilmiş bilgileri okuma, yorumlama ve çıkarım yapma becerileri ölçülür. Sınav dili Türkçe olmakla birlikte aday öğrencinin ana dilinin Türkçe olmaması gibi istisnai durumlarda İngilizce sınav uygulanır. Aday öğrencinin sınavda olduğu saat aralığında, veliler için bilgilendirici bir okul tanıtım programı düzenlenir. Bu program kapsamında NUN Okulları yönetim kadrosu, okulların felsefesini ve işleyişini paylaşır, aday velilerin okul ile alakalı sorularını yanıtlar.

Öğrencinin akademik sınavdan beklenen başarıyı göstermesi halinde, NUN Okulları Rehberlik Birimi Uzmanları; aday öğrenci ile velisini daha yakından tanımak üzere görüşmeye davet eder. NUN Okulları, eğitimin bir bütün olduğuna ve süreklilik arz ettiğine, her an ve her yerde sürdürülmesi gerektiğine inanır. Bu sebeple veli ve okul arasında kurulacak iş birliğinin çocuk üzerindeki olumlu etkisini oldukça önemser. NUN Okullarının eğitim felsefesine göre; öğrenci kadar veli de sorumluluk sahibi olmalı, özveri göstermelidir. Bu sebeple öğrenci rehberlik uzmanları ve psikologlar eşliğinde gerçekleştirilen tanıma sürecine dâhil edilirken velilerin de kendilerini anlatan bir form doldurarak okulu daha yakından tanımaları sağlanır.  Bu sürecin de olumlu sonuçlanması ile aday öğrenci okul kaydı yaptırmaya hak kazanır.

Şayet aile burs talebinde bulunduysa; vakfın yöneticileri ile burs görüşmesi yapmak üzere kendilerine bir kez daha randevu verilir, bu görüşmenin ardından değerlendirme süreci nihayete erer.  Sadece 5., 6., 7., lise hazırlık ve 9. sınıflar için yeni kayıt alınır. 8. ve 10. sınıflar için Uluslararası Bakalorya (IB) sistemini uygulayan bir okuldan gelme şartı aranır. 5. sınıf ve hazırlık sınıfı dışındaki öğrenci kabullerinde kontenjanları kısıtlıdır. Burs imkânı yoktur.

Öğrencinin Sınava Gelirken Yanında Getirmesi Gerekenler:
Kimlik kartı – nüfus cüzdanı, pasaport, bir adet vesikalık fotoğraf.
Kalem ve silgi okul tarafından öğrencilere verilmektedir.

Not: Sınav giriş ücretini online olarak yatırmayan ailelerin sınav giriş ücreti olan 50 TL’yi yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

  • Sınav her biri 45 dakikalık iki oturum şeklinde gerçekleştirilir.
  • Sınav ucu açık ve dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
  • Doğru cevap optik okuyucu ve sınav kitapçığı üzerinde işaretlenir. Bir soru için birden fazla cevap işaretlenmişse, o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

Sonuçların İlanı

Akademik sınav sonuçları, bir hafta içinde değerlendirilerek telefon ve mail yolu ile ailelere bildirilir.
Diğer süreçler ise okul ve vakıf yöneticileri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 hafta içerisinde tamamlanır.