10 Ağustos Ana Sınıfı ve İlkokul Kabul Süreci
Hemen Başvur
10 Ağustos Ortaokul ve Lise Öğrenci Kabul Sınavı
Hemen Başvur
Okul Tanıtım Turu
Hemen Başvur
NUN Okullarında Çalışmak İçin
Hemen Başvur
Okullarımız
Haberler
NUN Değerleri
Sevgi

Sevgi

NUN Öğrencisi sevgiyi insanın özünde var olan bir güç olarak kabul eder ve bu gücü dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çabalar. Yaratılanı Yaratandan ötürü sevmeyi öğrenir. Sevginin tüm canlılar için iyiliği çoğaltmak anlamına geldiğini bilir ve sevgiyi hâl diliyle yaşar, yaşatır. Sevgi, NUN Okullarında iyi insan olarak yetişme idealinin bir yansımasıdır. 

Saygı

Saygı

Saygı, insanın özüne, her canlının yaşam hakkına değer vermekle başlar. NUN Öğrencisi saygıyı hürmet seviyesine çıkarır. Diğer insanlara, doğaya ve tüm canlılara saygı duymayı ve hürmet etmeyi bilir zira insan olma hasletlerinden birinin de hürmet duygusunu içselleştirmekten ve hayatına tatbik etmekten geçtiğinin farkındadır. Bu yüzden konuşmadan önce dinler, yargıya varmadan önce anlar ve harekete geçmeden önce düşünür. Saygı, her canlının dünyada bir yerinin ve yaratılış amacının olduğunu kabul etmektir.

Edep

Edep

NUN Öğrencisi için edep “yalnızken bile gerekli” olan bir haslettir.  Edebin, Kur’an’ın tek kelimelik özeti olduğunun idrakindedir. Konuşmalarını ve davranışlarını edep dairesi içinde kurgulaması gerektiğini bilir. Ailesiyle, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla ve tüm kâinatla olan ilişkisini edebi gözeterek tanzim eder. NUN Öğrencisi için edep ayrı bir değer değil, hayatın bizzat merkezindedir; her ne yaparsa yapsın edep sınırlarını gözetme gayretiyle hareket eder.  

Merhamet

Merhamet

NUN Öğrencisi, “insan” olmanın gerekliliklerinden ve belki de en önemli değerlerden biri olan merhameti kuşanmalıdır. “Merhamet edene merhamet edilir” düsturundan hareketle kâinatın denge unsurlarından birinin merhamet olduğunun idrakinde, insanlığın her zamankinden daha çok merhamete ihtiyacı olduğu bu dönemde, merhametin hayatı anlamlı kılmak için ne denli gerekli olduğunun da bilincindedir. Fıtrattan gelen bir duygu olan merhamet, NUN Öğrencisi için tüm insanlığın ve doğadaki canlıların esenliği ve iyiliği için emek vermenin değeridir. NUN Okulları, en güzel iletişim dillerinden biri olan merhametin öğrencisinde vücut bulması, şahsiyetinde yaşaması ve yaşayan her canlı için maksimum hassasiyet geliştirmesini teşvik eder ve öğrencisinden bunu bekler.

Sorumluluk

Sorumluluk

NUN’da sorumluluk bir davranış biçimi olarak değil bizzat NUN öğrenci karakterinin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Dünyaya “imar ve ıslah” gözüyle bakması, tabiata ve içindeki canlılara karşı bir sorumluluk üstlendiğinin bilinciyle hareket etmesi, milleti, devleti ve vatanı için sorumlu olduğunun bilincinde olması, NUN Öğrencisinden beklenen bir karakter özelliğidir. Sorumluluk aynı zamanda NUN Öğrencisinin, kendi potansiyelini en üst düzeye çıkarma, sözlerini tutma ve toplumsal sorumluluklarını getirme kabiliyetidir.  

Adalet

Adalet

Yeryüzünün ayakta kalmasını sağlayan en önemli değer ve kavramlardan biri olan adaletin tesisi ve sürekliliğini gözetmek NUN Öğrencisinin hayatı boyunca önceleyeceği ve hassasiyetle yaklaşacağı bir kavramdır. NUN Öğrencisinin karakteri, “Adalet mülkün temelidir” düsturuyla hareket etmesini, çevresindeki haksızlığın farkına varmasını, adaletsizliğe karşı durmasını ve adil bir toplumun parçası olmayı öğrenmesini ve içselleştirmesini gerektirir. 

NUN'da Hayat