10 Ağustos Ana Sınıfı ve İlkokul Kabul Süreci
Hemen Başvur
10 Ağustos Ortaokul ve Lise Öğrenci Kabul Sınavı
Hemen Başvur
Okul Tanıtım Turu
Hemen Başvur
NUN Okullarında Çalışmak İçin
Hemen Başvur

PYP Sergisi

PYP Sergisi, öğrencilerin sadece akademik bilgiyi değil aynı zamanda araştırma, eleştirel düşünme, işbirliği ve liderlik gibi önemli becerileri de geliştirdikleri bir platformdur.

Uluslararası Bakalorya'nın (IB) ilkokul düzeyinde uyguladığı PYP programının önemli bir parçası olan PYP Sergisi, bu yıl da öğrencilerin benzersiz çalışmalarına sahne oldu. Her yıl büyük bir heyecanla beklenen etkinlik, öğrencilerin mentörleriyle birlikte toplumsal, çevresel, ekonomik veya kültürel meseleler üzerine derinlemesine araştırmalar yapmalarını ve bu konulara yönelik yenilikçi çözümler üretmelerini sağladı.

Çocuk hakları, barış ve adalet, geri dönüşüm, sağlıklı yaşam, kültürel miras, hava kirliliği,  çocuklarda iyi oluş hâli - esenlik, savaş ve göç gibi konular üzerine çalışan öğrenciler, yoğun bir şekilde çalışarak bilgi toplama, analiz etme ve özgün düşünme becerilerini geliştirdiler. Bu süreçte, toplumsal sorunlara duyarlılık kazandılar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirdiler. Hazırlanan projeler, öğrencilerin sadece akademik bilgiyle sınırlı kalmayıp, gerçek dünya sorunlarına pratik çözümler üretme becerilerini de ortaya koydu.

Bu uzun yolculuk boyunca öğrencilerimiz araştırdılar, merak ettiler ve sorguladılar. İş birliği içinde, ortak bir hedefe ulaşmak için çaba gösterdiler ve dünya çapında önem arz eden meselelere çözüm üretme gayreti gösterdiler. Her bir grup kendi benzersiz yöntemlerini kullanarak kendilerini ifade etti ve uzmanlarla iş birliği yaparak şarkılar besteledi, resimler çizdi ve anketler düzenledi.

PYP Sergisi; öğrencilerin sorgulayan, düşünen ve duyarlı bireyler olarak gelişmelerini teşvik etti. Öğrenciler, proje sürecinde çeşitli araştırma yöntemleri ve teknikleri kullanarak, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini de geliştirdiler. Mentörleriyle iş birliği yaparak, takım çalışması ve liderlik becerilerini pekiştirdiler. Sergi, öğrencilerin kendine güvenen, sorumluluk sahibi dünya vatandaşları olmaya hazırlanmalarına katkıda bulundu.

Placeholder Placeholder Placeholder