Müdürden Mesaj

Değerli Velimiz;

2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm insanlık için umutların yeşereceği, yanlışların ayıklana- cağı, vicdanlı kararların alınacağı ve içimizdeki iyinin daima nefes alacağı bir sürece vesile olmasını diliyoruz.

NUN Okulları olarak bizden beklendiği üzere öğrencilerimizin zor zamanlarda sürdürülebilir ve kaliteli eğitim hakkını layığı ile sağlamak konusunda tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Geçtiğimiz Mart ayında hızlıca adapte olduğumuz uzaktan öğrenme ve öğretme tekniklerini yaz boyunca geliştirdik ve yeni akademik yılı derin bir bakış açısı ile planladık.

Bu sorumluluğun gerektirdiği çalışmaları yaparken ulvi bir adanmışlıkla öğrencilerimizi aşağıdaki hususlarda nasıl destekleyebiliriz diye yorduk zihinlerimizi:

 • Öze dönüş yolculuğu
 • Zor zamanlarda yaşama sanatı
 • Zamana bırakılan değil; zamanla bırakılmayan değerler
 • Hayatın karmaşık ve öngörülemeyen süreçlerine dair hazırlık
 • Aile birliği konusunda bilinç
 • Zorlukları birlikte aşabilmeye dair inanç
 • Korku ve umut arasındaki ince çizgi
 • Gezegenimize ve kâinata emanet bakış açısı geliştirme
 • Sevgi, saygı, sorumluluk, edep, merhamet ve adalet eksenli bir hayat
 • Nitelik ve nicelik konusunda farkındalık
 • Fıtri ihtiyaçlarımız ve tüketme-üretme dengesi
 • Sade hayat, sadeleştirilmiş müfredat
 • Kavramsal düşünebilme
 • Mukayeseli bakış açısı

İnanıyoruz ki, bu hususlarla meşgul olan öğrencilerimiz müfredatlar üstü bir zenginlik kazanacak. Zor zamanlarda aile olma bilincini paylaşan siz değerli velilerimizle hem eğitimin hem de dünyamızın meselelerine aynı üslup ve yaklaşımla bakacağız.

NUN Ortaokulunda öğrencilerimizin gerçekleştirdiği kişisel ve topluma hizmet projeleri ile hedef aldığımız kazanımlar artık daha anlamlı. Tüm dünyada okulların gündeminde akademik başarı kadar “insani donanımlar” var artık ve NUN değerlerimiz artık daha büyük bir farkla bize ışık tutmakta. 2019 Eylül ayında henüz ayak seslerini duymadığımız, tüm dünyayı tehdit eden pandemiden bağımsız bir şekilde hazırlıklarına başladığımız “Öze Yolculuk” temalı eğitim zirvemiz artık daha iyi anlatıyor kaygı ve endişelerimizi.

NUN Ailesi olarak öze dönüş yolculuğunda bir aradayız. Bu sadeleşme yolculuğunda aynı zamanda öğrencilerimizi dünyaya hükmeden parametreleri analiz edebilen, kodlarını okuyabilen, yanlış hükümlerin savlarını çürütebilen ve öz alanını muhafaza edebilen bireyler olma yolunda yetiştireceğiz.

Söz verdiğimiz gibi.

Aile birliği içinde, sizlerin desteği ve duası ile.

Şule Özcan
NUN Ortaokulu ve Lisesi
Okul Müdürü