NUN Öğrencisi

NUN Okullarının her bir öğrencinin kendisine has ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak geliştirdiği eğitim planlamasının ortak paydası, NUN şahsiyeti oluşturma gayretidir. NUN şahsiyetine sahip öğrenciler, gücünü bilgiden alır, bilmediğinin gücünü iddia etmez. Bilmenin kendisine değer verir ve bu farkındalığı da davranışlarına yansır. Duygu, irade ve eylemi birbiriyle ilişkilendirip aralarındaki uyumu sağlarken kendisini yönetme becerisi kazanır.

NUN Okulları kendi öz değerleriyle uyumluluk içinde gördüğü Uluslararası Bakalorya (IB) eğitim sistemini lise öğrencilerinin eğitimlerinde de uygulamaktadır.  

IB Diploma Programı (DP), 16 ila 19 yaşları arasındaki öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavlarının bulunduğu, akademik olarak zorlayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, dünyanın önde gelen üniversitelerinden takdir ve saygı görmektedir. Diploma Programı, öğrencileri hızla evrilen ve gitgide daha küreselleşen topluma etkili şekilde katılmaları için:

• Onları fiziksel, entelektüel, duygusal ve etik açıdan geliştirecek,

• Altı ders grubundan dersler alarak bilgi ve anlayış genişliği ve derinliği kazanmalarını sağlayacak,

• Kendilerini yüksek eğitime hazırlayacak olan öğrenmeye dair becerileri ve olumlu tutumları geliştirmelerini sağlayacak,

• En az iki dil öğrenerek kendi kültürleri de dâhil olmak üzere tüm kültürlere yönelik anlayışlarını geliştirmelerini sağlayacak,

• Geleneksel akademik disiplinlerle bağlantılar kurmalarını ve programdaki eşsiz bilgi teorisi dersi sayesinde bilginin doğasını keşfetmelerini sağlayacak,

• Uzun denemede bir ya da daha fazla akademik disiplinin bakış açısıyla ilgilendikleri alana dair derin araştırma yapmalarına olanak sağlayacak,

• Yaratıcılık, eylem ve hizmet aracılığıyla kişisel ve kişiler arası gelişimlerini destekleyecek şekilde hazırlar.