Eğitim Programımız

NUN Lisesinde dersler disiplinlerarası işbirliği ile günlük hayat ile bağlantı şekilde işlenir. 

Öğrencilerimiz uluslararası geçerliliği olan IB lise diploması ile yurtdışındaki birçok üniversitede eğitim alma olanağına sahiptir. 

Uyguladığımız kulüp ve atölye çeşitliliğiyle birlikte öğrencilerimiz, sosyal becerilerini geliştirirken bir yandan da eğitimlerinin geleceğine yön verme şansı elde ediyorlar. Öğrencilerimiz kulüp ve atölye seçimlerini gönül rahatlığıyla istedikleri yönde yapabiliyorlar. Kulüp ve atölyeler açılırken kontenjan sınırlamasına gitmiyoruz. Tek bir öğrencimiz için bile kulüp ve atölyelerimiz faaliyet gösterebiliyor. Öğrencilerimiz derslerden arta kalan vakitlerini yine atölyelerimizde geçirebiliyorlar. 

İngilizce ve Arapça derslerini native öğretmenler rehberliğinde işleyen öğrencilerimiz, bu iki dili de konuşarak ve tecrübe ederek öğrenme imkânına sahipler. 

Okulumuzun yatılı programa sahip olması sebebiyle öğrencilerimiz zaman ve enerji konularında avantajlılar. Şehrin trafik kaosundan uzakta okullarının yanı başındaki yurtlarında kalan öğrencilerimiz okul imkânlarından faydalabiliyorlar. 

NUN Okullarının yatılı programı oluşturulurken akademik ve sosyal tarafı destekleyici şekilde planlanmasına özen gösterildi. Öğrencilerin hayattan kopmadan ilim ile buluşmalarına dikkat edildi. 

Atölye çalışmalarıyla eğitimi sınıf dışına taşıyan okulumuz, öğrencilerimizin el becerilerinin gelişmesine de destek olmaktadır.   

School Profile