Yabancı Dil Eğitimi

Dil, duyguların, fikirlerin ve deneyimlerin ifade edilmesi ve dünyanın anlamlandırılması için etkili bir araçtır. NUN öğrencileri, dinlemek, düşünmek, tartışmak ve bilgiyi, fikirleri ve meseleleri paylaşmak için dili etkili bir biçimde kullanmaktadır. Dil becerileri, öğrencilerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri için desteklenmektedir.

NUN Okullarında, IB dil öğrenme baremi geçerli kabul edilmektedir. Yazılı, sözlü ve görsel dil başlıkları, tüm dil çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bunlar dört barem ile temsil edilmektedirler: Dinleme ve konuşma, görsel okuma ve sunma, okuma, yazma.

Öğrenim Dili

NUN Okulları ana dilin geliştirilmesinin, bilişsel gelişim ve kültürel bir kimlik kazanmanın yanı sıra diğer ek dilleri edinmek için de çok önemli olduğuna inanmaktadır.

NUN İlkokulunda öğretim dili Türkçedir. Tüm çalışmalarda, öğrencilerin anlam üretmeleri ve disiplinlerüstü bağlantılar geliştirmeleri için dil kullanılmaktadır. Tüm öğretmenler dil öğretmeni olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yabancı dillerin altyapısını oluşturan okuma, yazma, dinleme ve konuşma, görsel okuma ve sunum alanlarında dili titizlikle ve zarif bir biçimde kullanarak rol modeller haline gelmeleri bizlerin hedefidir.

Okullarımızda öncelikli olarak ana dilin doğru öğrenilmesi ve benimsenmesini önemsemektedir. Bunun yanında ilkokulumuzda işlenen tüm müfredatın çift dilli bir şekilde hem Türkçe hem de İngilizce işlenmesi tercih edilmiştir. Öğrencilerimizin aynı konulardaki tüm kazanımları her iki dilde alması sağlanmaktadır.

NUN İlkokulu, imgelerin ve dilin; düşünce ve inançların iletilmesinde nasıl bir etkileşime girdiklerini anlamaları için öğrencilerin medya yorumlamayı deneyimleme imkânı bulmalarına önem vermektedir. Reklamlar, broşürler, posterler, simgeler, logolar, bayraklar, haritalar, tablolar, resimler, grafikler, çizgi filmler ve karikatürler gibi farklı medya araçlarını, çok dilli bir yaklaşımla yorumlamayı ve kullanmayı öğrenmek paha biçilemez bir yaşam becerisi olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca dil, okulumuzun sorgulama temelli çalışmaları için önemli bir araçtır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BIT) ile ilgili becerileri kazanmak, bu ürünlerin toplum üzerindeki ikna edici etkilerinden dolayı önemlidir. Bilgiye ulaşmak için gereken terimleri etkili bir şekilde kullanmak, “dijital yerlilerimiz” için bir zorunluluktur. Ayrıca, bu bilgiyi dil becerileriyle yorumlama ve sunma, başarımıza katkı sağlayacaktır. Bu amaçla, kütüphanemizin medya merkezinde, hedefimiz öğrencilerimize bilgiye ulaşmayı ve engin düşünme becerileriyle bu bilgiyi analiz etmeyi ve sentezlemeyi öğretmektir. Bunları gerçekleştirirken, her zaman akademik dürüstlük öncelenmektedir.

Dil ile öğrenmeyi teşvik etmek için, sınıflarımızda NUN öğrencileri tarafından tasarlanan ve süslenen okuma köşeleri vardır. Bu köşelerde, sorgulamamızı desteklemek için farklı dillerde ve türlerde kaynaklar bulunmaktadır. Dil ile öğrenme, NUN öğrencilerinin bilgili olmalarına yardım eder. Öğrenciler, sorgulama amacıyla okul kütüphanesini de kullanırlar. Kütüphanede, farklı dillerde görsel ve dijital kaynaklar bulunmaktadır. Konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek için kayıt stüdyomuzda öğrenciler ve öğretmenler tarafından kitaplar okunmakta ve okumalar ses dosyası olarak kaydedilmektedir.

NUN İlkokulunda, 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü de dilin önemini vurgulamak için çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Çift Dilli Eğitim

NUN İlkokulunda ek dil olarak İngilizce ana sınıfından itibaren öğretilmektedir. Her öğretmenin ve öğrencinin dil edinimine katkı sağladığına inanmaktayız. Bu sebeple derslerimiz Türkçe ve İngilizve olmak üzere iki öğretmen tarafından anlatılmaktadır. NUN Okullarındaki dil çeşitliliği, öğrencilerin ortaya koydukları ürünlerde ve üç dilde yayınlanan görsellerde görülebilir. Öğrencilerimizin bu dillere maruz kalmalarına imkân sağlamanın yanı sıra, bilgilendirmenin tek dille yapılmadığı iki dilli sınıflarımız da bulunmaktadır. Öğretmenlerimizin çalışmalarını, görsellerini birden fazla dilde hazırlanmaktadır.

NUN İlkokulu, deneyimleyerek öğrenmenin dil ediniminde çok önemli olduğuna inanmaktadır. PYP müfredatının disiplinlerüstü yaklaşımını destekleyen doğal öğrenme ortamları oluşturmak için derslerimizin çoğunu okulumuzun “Saklı Şehir” alanında bulunan atölyelerde gerçekleştirmekteyiz. Dillerin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı olmadığı anlayışıyla NUN öğrencileri her okul gününde, “Saklı Şehir”de bulunan otel, manav, bakkal, hastane, fırın, itfaiye, polis merkezi ve benzeri stüdyolarda dil öğrenmeyle ilgili çalışmalar yaparlar.

NUN İlkokulu öğrencileri GESE’ye (Konuşma Odaklı İngilizce Kademeli Sınavları) girmektedirler. GESE, Trinity College London’dan gelen bir denetmenle yapılan, önceden hazırlanmamış bir konuşma testidir ve seviyeye göre 5 ila 25 dakika sürmektedir. Her aşamada adaylar, İngilizce sınavlarında akıcı ve doğru bir biçimde iletişim kurma becerisine sahip olduklarını göstermek üzere birtakım konuşma ve dinleme görevlerini tamamlarlar. Bu sınavlar Avrupa Konseyi tarafından belirlenmiş dil yeterliliği kriterlerine uygundur ve akredite edilmiştir.

Ölçme ve Değerlendirme

NUN Okullarında dil eğitiminde yapılan ölçme ve değerlendirmenin temel amacı; öğrencilerin bilişsel, duyusal ve psikomotor becerilerini doğru tespit edip bu doğrultuda eğitim planlaması yapmaktır. Bu amaçla her öğrenciye dönemin başında “Hazırbulunuşluk Sınavları” yapılır. Böylece öğrencilere yıl içinde yapılacak farklılaştırma çalışmalarının da planlanması sağlanır. Dört dönem uygulaması olan okulumuzda bu ölçümler her dönem sonunda tekrarlanmakta ve gelişimsel süreçler yeniden planlanmaktadır. Bu özel çalışmalarda bir yol haritası çizmek için, öğrenme süreçleri gözlem formu, rubrik ve kontrol listesi gibi çeşitli ölçme araçları kullanılarak takip edilmektedir. Öğrencilerin gelişim süreci her dönem sonunda hazırlanan gelişim raporları aracılığıyla velilerimiz ile paylaşılmaktadır.

Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri, uygun zaman dilimlerinde performanslarla ve dosya sunumlarıyla sergilerler. Bu sunumlar öncesinde ve sonrasında öğrencilerimiz sürece dair dönüşümlü düşünme olanağına sahiptir. Bu sunumlar ile velilerimiz de sürecin gelişimini izleme ve değerlendirme fırsatı yakalamış olurlar.

NUN İlkokulu öğrencileri, aynı zamanda bireysel gelişimlerini geçmiş çalışmalarına bakarak değerlendirmelerine imkân sağlayacak dijital ve basılı portfolyo dosyaları oluştururlar. Bu dosyalar, öğrencilerimizin dil alanında yaptıkları çalışmaların resim ve videolarını içermekte ve yıl içerisinde kaydettikleri gelişimi belgelemeyi ve öz değerlendirme yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

NUN İlkokulu için her sınıf düzeyinde yapılan PYP Mini Sergileri de dil hedeflerini değerlendirme olanağı sağlar. Bu etkinliklerde anaokulu, 1, 2 ve 3.sınıf öğrencileri çok dilli araçlar kullanarak sahne performansları ve sergiler düzenlerler. Tüm sunumlar Türkçe, İngilizce olarak gerçekleştirilmektedir. Bu başlık altındaki prosedürlerin detaylarına NUN Okulları Ölçme ve Değerlendirme Politikası sayfasından erişilebilirsiniz.

Farklılaştırma

NUN İlkokulunda, ana dili Türkçe olmayan ya da İngilizce ek diline dair bilgisi sınıf düzeyine göre yetersiz olan öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için eğitim programında gerekli düzenlemeler yapmaktadır. Bu hedefler, farklılaştırma planları, görevleri ve kaynaklarıyla, zaman zaman farklılaştırma öğretmenleri ile yapılan dersler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

IB beklentilerinden yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz dâhil etme politikamız gereğince, farklılaştırma teknikleri genellikle sınıf içi eğitim içeriği ile ölçme ve değerlendirme araçları kullanılarak uygulanmaktadır.

Tek dilli öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini desteklemek amacıyla haftada iki gün İngilizce dil kursu düzenlenmektedir. Ayrıca okulumuzda, yabancı öğretmenlerin ihtiyaçlarını gideren ve hizmet içi eğitimlerde çeviri desteği sunan tam zamanlı bir çevirmen bulunmaktadır.