Sosyal Sorumluluk

NUN İlkokulunda öğrencilerin çevrelerine karşı sürekli farkındalık geliştirmesi amaçlanır. İçinde bulundukları toplumu, dar ve geniş çevreyi hatta dünyadaki olay ve durumları gözlemleyen öğrencilerimiz bu konuda ne yapabileceklerini, kendilerine düşeni düşünür ve eyleme geçerler. Çevreleri için kaygılanan, kendi hayatlarının ötesinde bir dünyaya fayda sağlama hayali taşıyan bireyler olarak yetişmeleri için eğitimin ilk yıllarından itibaren atılması gereken “gönüllülük” tohumunu, tüm derslerimiz kapsamında serpme amacı taşıyoruz.

Ana sınıfından itibaren gönüllülük ile tanışan öğrencilerimiz, kendi yaptıkları resimlerin yer aldığı masa takvimlerini satarak elde ettikleri geliri ihtiyaç sahipleri için bağışlamak, sokak hayvanları için mama kampanyası düzenlemek, satın alma-üret projeleri ile tüketim kültürüne dikkat çekmek, yaşlı bakım evlerini ziyaret ederek her yaşta sevgi ve saygı ile çevremizi güzelleştirmek gibi pek çok değerli projeyi yıl boyunca hayata geçirirler.