NUN Öğretmeni

IB Programlarının öğrenciyi de öğretmeni de birer “öğrenen” kabul eden felsefesinden hareketle çocuklarda bulunması hedeflenen her bir IB öğrenen profili özelliğinin öğretmenlerimizde de bulunması çok önemli. Bu sebeple NUN İlkokulu öğretmenlerimizi titizlikle seçiyor, onların kişisel gelişimlerine sürekli katkı sağlamaya özen gösteriyoruz. Öğrencilerimizi bilgili, açık görüşlü, duyarlı, dengeli, muhakeme becerileri yüksek bir eğitim kadrosu ile buluşturuyoruz.

Uluslararası Bakalorya (IB) Programlarına hâkim akademik kadromuzun alanlarındaki yetkinliklerinin yanı sıra birleştiren, kolaylaştıran ve motive eden yaklaşımlarını çok önemsiyoruz. Çocuklarla birlikte neşe, heyecan ve merak içerisinde üretmelerini, onlara yalnızca rehberlik değil, arkadaşlık da etmelerini çok değerli buluyoruz.

Öğretmenlerimiz arasındaki kültürel farklılıklar, millet ve ana dil çeşitliliği de öğrencilerimizin farklılıklara saygı ve kültürlerarası bakış kazanmasına ayrıca imkân sağlıyor.