Eko Okul

Kurulduğumuz 2014 yılından beri okulumuz Eco-Schools üyesidir. Kampüs tasarımından laboratuvar tasarımına, müfredatından ölçme-değerlendirmesine, öğrencisinden velisine kadar doğayı ve çevreyi merkeze alan bir yaklaşım sergilemekte ve uygulamaktadır. Sadece öğrencisinde bir bilinç oluşturmak değil tüm okul toplumuna bu konuda duyarlılık kazandırmak ve yaşam felsefesi oluşturmak için çalışmalar yürütmektedir. Hızla artan nüfus karşısında her geçen gün güç kaybeden, insan ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan doğa, acil bir şekilde duyarlı dokunuşlara ihtiyaç duymaktadır. Geçmişte ve günümüzde, orantısız ve duyarsız kullanım sonucu, doğaya verilen zararların telafisi ancak yeni neslin doğa ve çevre konusundaki hassasiyeti, duyarlılığı ve tutarlılığı ile mümkün olacaktır. Yeni dünya düzenini kuracak ve yönetecek olan genç nesilleri, insanlık için atacakları adımlarda doğanın ve çevrenin çıkarlarını üst düzeyde tutmalarını sağlayacak ahlaki, vicdani yetilerle donatmak eğitim anlayışımızın önemli bir ilkesidir.

Sürdürülebilirlik, verimlilik, etkililik, geri dönüşüm, ileri dönüşüm, sıfır atık, üretim, çevre, doğa, duyarlılık gibi kavramların kavramsal olarak tüketilmesine karşı duran, her bir kavramın vücut bulması manaya kavuşması için ortamlar hazırlayan, fırsatlar sunan bir eğitim ve çevre politikası izlemekteyiz.

Global bir tavır ve tutumun yerel tavır ve tutumlarla mümkün olabileceği inancından hareketle, önce bireysel ve yerel ayak izlerimizi azaltmak için adımlar atmaktayız. Arkamızda daha az kâğıt, plastik, metal, yağ, pil, elektronik vb. atıklar bırakmaya çalışırken karbonsuz, zehirsiz, doğa için ve doğal üreten, üretimin ve paylaşımın merkezde olduğu bir ufka doğru yürümekteyiz.

Genelden özele, felsefeden ilkeye öğrencilerimizin ve okul toplumunun doğa ve çevre konusundaki kazanımları;

 • İsrafın doğaya ve doğal kaynaklara verdiği zararı bilerek etkili ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını yaşam felsefesi olarak benimseme,
 • Doğadaki sistemi algılama ve bu algıdan hareketle yardımlaşma ve dayanışmayı yaşam becerisine dönüştürme,
 • Bireysel ve yerel ayak izini azaltma,
 • Atıklarını yerinde ayrıştırmayı öğrenme ve bunu davranışa dönüştürme,
 • Atıklarını farklı alanlarda değerlendirebilme becerisi geliştirme (ileri dönüşüm)
 • Üretimi yaşam becerisi haline dönüştürme,
 • Toprağı tanıma, koruma ve topraktan faydalanma yöntemlerini keşfetme,
 • Bitkileri tanıma ve bitkilerin yetişme özelliklerini keşfetme,
 • Konvansiyonel tarım ile doğal tarımı karşılaştırıp seçimini yapma,
 • Kadim bilgi ve yöntemlerle atalık tohumların korunması ve çoğaltılması,
 • Sağlıklı ve doğal gıda üretim yöntemlerini öğrenmek ve üretmek