Eğitim Programımız

“Eğitim hayata hazırlık değil, hayatın ta kendisidir.” anlayışından hareketle öğrencilerimizin akademik kazanımlarını hayat becerileriyle desteklediğimiz özel bir eğitim sistemi kurguladık. Bilgiyi edinmek kadar, ona nasıl ulaşacaklarını öğrenmelerini, dahası; ulaşmak için istek ve merak duymalarını hedefledik. 

Fikirleri tartışmanın kavga değil, zenginlik olduğunu bilen, eleştiri ve düşüncelerini her zaman nezaketle dile getiren, sözlü ve yazılı ifade becerileri gelişmiş gençler hayal ettik.

NUN İlkokulunda, toplumsal meselelere çözüm arayan, “Bugün kimsesizler, yetimler veya mülteciler için neler yapabilirim?” diye dertlenen, konuyu arkadaşlarıyla tartışıp birlikte proje üreten, bir sonraki teneffüste idarecilerinin kapısını çalarak projelerine destek isteyen ve hemen aynı gün içerisinde afişler hazırlayarak tüm okulu duyarlı olmaya davet eden farkındalık sahibi, cesur çocuklar yetişiyor.
Çünkü bilginin eyleme ve iyiliğe dönüştürüldüğünde çok daha değerli olduğuna inanıyoruz.

Neden Uluslararası Bakalorya (IB)?

NUN Okullarının yaşayarak öğrenmeyi destekleyen, sorgulayan, çok yönlü bakış açısına sahip eğitim politikası ve kuruluş felsefesiyle uygunluğu sebebiyle tercih ettiğimiz Uluslararası Bakalorya (IB) programı hedeflerimizi gerçekleştirmekte bize yardımcı olmaktadır.

Uluslararası Bakalorya (IB), dünyayı daha iyi ve huzurlu bir yer hâline getirecek gençleri, 21. yüzyıl ihtiyaçlarına uygun becerilerle yetiştirmeyi amaçlayan, bunun yanı sıra uluslararası geçerlilikte bir diploma imkânı sunan küresel bir eğitim sistemidir. Yapay zekâ, kodlama gibi güncel konulara müfredatında önemli bir yer verirken, aynı zamanda geleneksel ve tabii olandan, doğadan da uzaklaşmayan bir çerçeve sunuyor. Bu sistem aracılığıyla; kendini bilen, değerlerine bağlı, kültürlerarası anlayış ve saygı sahibi dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Sistemin ilkokul öğrencilerine hitap eden İlk Yıllar Programını (PYP) uygulayan okulumuz, Mart 2017 itibarıyla IB Dünya Okulları listesindeki yerini almıştır. 

Kendi Eğitim Kaynaklarımızı Üretiyoruz!

Uyguladığımız eğitim sistemini desteklemek üzere çocukların dokunarak, somutlaştırarak öğrenme, oyun oynama gibi gelişimsel ihtiyaçlarına hitap edecek, sınıflarımızın iklimine uygun eğitim kaynakları üretiyoruz. Böylelikle öğrencilerimize hem farklılaştırma imkânı sunuyor hem de öğrenmeyi heyecanlı hâle getiriyoruz.

Farklılaştırma

Her çocuk özel, her çocuğun bilgiyi algılama, yorumlama ve dönüştürme biçimi kendine has. Her biri birbirinden bu kadar farklı iken tüm çocuklara nasıl “aynı” biçimde hitap edebiliriz?

Kurulduğumuz yıldan bugüne, her öğrencimizin öğrenme serüvenini kendi ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştiriyoruz. “Farklılaştırma” uygulamamız ile güçlü yanlarını kuvvetlendiriyor, eksik kalan kısımları tamamlıyor, öğrenme hızlarını artırıyoruz.

Farklılaştırma öğretmenleri ile bire bir yaptıkları çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz, öğrenme tecrübelerini çok daha rahat ve mutlu hissettikleri bir çizgide sürdürüyorlar.

Düzey Uzmanlığı

İlkokulumuzda birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz ikinci sınıfa geçtiğinde aynı sınıf öğretmeni ile eğitimlerine devam ederken, üçüncü sınıfa geçtiğinde farklı bir sınıf öğretmeni ile başlangıç yapar ve dördüncü sınıfta da aynı öğretmen ile eğitim süreçlerini tamamlayarak mezun olurlar. Bu süreçte öğrencilerimizin alanında uzmanlaşmış öğretmenleri ile kararınca ve gereğince güvenli bağlanma yaşaması esas kabul edilirken aynı zamanda dengeli bir müfredat ile duygusal ve sosyal adaptasyon ve oryantasyon becerilerini geliştirmeleri hedef alınır.

Çift Dilli Eğitim

NUN Okulları anadilin doğru öğrenilmesi ve benimsenmesini önemsemektedir. Bunun yanında uluslararası bir bakış açısı kazandırmak ve öğrencilerimizin tüm dünya ile iletişim kurabilmesini sağlamak için etkili bir yabancı dil eğitimi benimsenmektedir. Bu kapsamda ilkokulumuzda işlenen tüm müfredatın çift dilli bir şekilde hem Türkçe hem de İngilizce işlenmesi tercih edilmiştir. Öğrencilerimizin aynı konulardaki tüm kazanımları her iki dilde alması sağlanmaktadır.