Değerler Eğitimi

NUN İlkokulunda, değerler eğitiminin amacı; öğrencilerin eğitim vasıflarına vâkıf, sevgi, saygı, hoşgörü gibi ahlaki değerlerle nakşedilip topluma kazandırılmasıdır. Değerler eğitimi, topluma yararlı insanlar yetiştirmek adına belirli bir plan ve program çerçevesince öğrencilerin hem kişilik hem de ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlar. Bir başka hedefi de günümüzde önemini yitirmeye yahut yeterince önemsenmemeye yüz tutan birçok değeri yeniden yeşertme ve yaşatmadır. Öğrencilerin içerisinde bulunan bu değerlerin, onların iç dünyasında yeniden canlandırılmasıdır; düşünen, okuyan nesillere ahlaklı olma vasfını yerleştirmektir.

Değerler eğitimi, yalnızca erdemli ve ahlaklı olmaya dikkat çekmemekte, bunun yanı sıra öğrencilerin dinî ilimleri de hakkıyla öğrenmesi konusunda onlara destek sağlamaktadır. Kur’ân-ı Kerim, dinî bilgiler, âdâb-ı muaşeret, değerler ve ahlak eğitimi dersleri ile meal-i şerif ve hadis-i şerif takviyeleri, bu amaç doğrultusunda birer pencere vazifesi görmektedir.

Değerler eğitimini ilkokul, ortaokul gibi çerçevelerle sınırlandırmak pek doğru değildir. Değerler eğitimi aile ile başlayıp okul öncesine, oradan ilkokul ile hayata uzanan bir yolculuktur. Bu sebeple ailede temel atıldığına, okul öncesi ile bina halini aldığına, ilk ve ortaokul eğitimi ile binanın sağlamlaştırıldığına inanıyoruz. Pek tabii bu süreç, aile ve okul döngüsünde karşılıklı devamlılığı sağlanarak yürütülmelidir. Bundan dolayı anne babalara da büyük görev düşmektedir. NUN İlkokulunda, değerler eğitimini dört ana ayak üzerine oturtmuş bulunmaktayız:

1) Kur’ân-ı Kerim
2) Dinî Bilgiler
3) Ahlak Eğitimi - Değerler Eğitimi
4) Serbest Etkinlikler

NUN İlkokulu olarak değerler eğitimini, alışılagelmişin dışında; öğrencilerimizin özümseyebilecekleri ve kendilerine bir rol bulmalarını sağlayacak şekilde işlemeyi hedeflemekteyiz. Bu minvalde belirlediğimiz ve 3S (Sevgi, Saygı, Sorumluluk) diye adlandırdığımız ahlak eğitiminde odak noktamız Peygamberimizin hayatı olmakla birlikte kültürümüzün abide şahsiyetlerinin hayatından kesitlere de yer verilmektedir.

Kur’ân-ı Kerim eğitiminde ise yıllara bölünmüş paket bir müfredat oluşturmuş bulunmaktayız. Bu program ile NUN İlkokulundan mezun olan öğrencilerimizin Kur’ân-ı Kerim’i tüm kaideleri ile süreklilik arz edecek şekilde okumasını öngörmekteyiz. Bunun yanı sıra dinî bilgiler dersimizde, dinî değerlerimizi ve akidelerimizi öğrencilerimizin pedagojik yeterliliklerini göz önünde bulundurarak onlara yerleştirmeye çalışmaktayız. Nitekim bunun için desteğini önemsediğimiz aile katılımlı faaliyetler ile öğrencilerimizin bu tür meseleleri özümsemesini hedeflemekteyiz. Bu bağlamda açıldığımız günden bu yana NUN İlkokulu olarak hem dinî vazifelerimizi özümsemek adına hem de geçmişimizle geleceğimiz arasında köprü kurabilmek adına öğrencilerimizle çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz.