Atölyeler ve Kulüpler

Eğitimi uzun soluklu bir iyi olma çabasının yanında, yetkin ve donanımlı karakterler yetiştirme süreci olarak da görüyoruz. Bu doğrultuda atölye, laboratuvar ve simülasyon alanlarımızda bilgiyi deneyimleyerek öğrenme imkânı sunuyoruz öğrencilerimize.

Düşünme Becerileri Atölyemizde soyut düşünme, parçadan bütüne, bütünden parçaya ulaşma yöntemiyle problem çözme, çok yönlü düşünerek plan yapma, mantıksal çıkarım ve üç boyutlu görebilme gibi matematiksel düşünce gerektiren bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Origami, tangram, illüzyon oyunları ve üç boyutlu resimler gibi aktivitelerle öğrencilerimizin olaylara farklı açılardan bütünsel bakabilme becerilerini geliştiriyoruz.

Mekatronik Atölyemizde öğrencilerimizin tasarım yapabilme, iki boyutlu soyut dünyayı üç boyutlu somut dünyaya aktarabilme becerilerini geliştiriyoruz. Zihinsel üretimlerini eğlenerek geliştirirken takım çalışması bilinci de ediniyorlar.

 

Öğrencilerimiz Mutfak Atölyesinde yaşamları boyunca dikkat edip uygulayacakları hijyen, gıda güvenliği, yemek ve sofra kültürü, doğru beslenme ve temel yemek hazırlama becerilerini kazanıyorlar.

Müzik Atölyesi çalışmalarında öğrencilerimize, müziği tanıyıp ritim ve melodi geliştirme becerisi kazandırıyoruz. Harfler ve rakamlarla birlikte notaları da duygu ve düşüncelerini ifade etmek için kullanabilen çocuklar yetiştiriyoruz. Böylelikle öğrencilerimizin kendini ifade edebilme, duyma, algılama, konsantrasyon, iş birliği ve bütünün bir parçası olma süreçlerine katkıda bulunuyoruz.

Öğrencilerimizin, tekdüzelikten uzak; hayata dair duygu ve düşüncelerini renklerle ifade edebilen, iç dünyasını resme dökebilen şahsiyetler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Görsel Sanatlar Atölyemizde, sanat ve estetik potansiyellerini uzman öğretmenlerimiz eşliğinde açığa çıkarma imkânı buluyorlar.

Tasarım Atölyemizde öğrencilerimizin, kâğıt, kumaş, ahşap kullanarak yeteneklerini keşfetmelerine ve kendi tasarımlarını üretmelerine imkân tanıyoruz. Atölye çalışmaları ile çeşitli aletlere aşina olmalarına, onları kullanma becerilerini geliştirmelerine fırsat veriyoruz.

Öğrencilerimiz Kil Seramik Atölyesinde, boyama, kurutma, sergileme gibi sanatsal bir çalışmanın tüm safhalarını tecrübe ederken, toprağı hayal güçleri ile özgürce şekillendirme imkânı buluyorlar.

Okulumuzda cumbalı ve renkli evleriyle eski bir İstanbul sokağını anımsatan, içerisinde bakkal, pastane, hastane gibi dekore edilmiş temsili mekânların bulunduğu bir Saklı Şehrimiz var. İngilizce derslerinde gerçekçi diyaloglar kurmak, matematik derslerinde işlem yapmayı eğlenceli hâle getirmek gibi çeşitli amaçlarla tüm derslerimizde ve sıkça tercih ettiğimiz bu mekânlar, öğrencilerin bilgiyi hayatla ilişkilendirmesini ve kalıcı hâle getirmesini sağlıyor.