Ana Sınıflarımız

Ana sınıflarımızda bilgiyi çocuklar için eğlenceli ve cazip hâle getirmeyi amaçladık.

54 ayı tamamlamış olmalarına dikkat ettiğimiz öğrencilerimizin, öğrenme süreçlerinde özgür hareket edebilmelerini, oyun oynama ihtiyaçlarını karşılamayı ve mutlu olmalarını hedefledik.

Ana sınıfı müfredatımızı; yabancı dil eğitimi, bilim uygulamaları, kodlama, drama, plastik sanatlar gibi pek çok farklı alanı kapsayacak şekilde disiplinlerarası bakış açısı ile kurgulandı.

Dış mekân öğrenimini temel taşlardan biri haline getirerek çocuklarımızın tabiatla iç içe olmalarını, doğadaki örüntüleri keşfederek öğrenme heyecanı ve merak duymaları için çalıştık.

Bu sebeple 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında başlamak üzere haftada bir gün ana sınıfı öğrencilerimiz Beykoz kampüste bilimle, doğayla, sanatla, sporla buluşuyorlar. 

Doğa çalışmaları çocukların gelişimlerine yardım etmesi, onların hayata karşı tavırlarında değişiklikler meydana getirmesi, davranışlarını etkilemesi, ilgi alanlarını genişletmesi, onlara, daha etkili düşünme yollarını öğretmesi, problem çözme yeteneklerini geliştirmesi açısından önemlidir. Bu bağlamda; sınıf dışında uygulanabilecek etkinliklerimiz için Beykoz Kampüsümüzdeyiz.

Çocukların doğal meraklarından yararlanılarak hazırladığımız tabiatla okul etkinliklerimizle; çevrelerini ve doğayı yakından tanımalarını, duyarlılık ve farkındalık kazanmalarını, gözlem ve araştırma becerilerini kullanarak, soru sormalarını ve çözümler üretebilmelerini hedefiyoruz.

Biliyoruz ki çocuklar doğada iş birliği, yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk alma gibi sosyal becerilerle duyarlılık kazanırlar. Bu sebeple ana sınıfı öğrencilerimiz her Çarşamba Beykoz kampüsümüzde tabiatla okul günü kapsamında güne yüzme dersiyle başlayacak, doğada sanat ve müzikle buluşacak, eşsiz bir güzelliğe sahip olan yeşil alanlarımızda bilimsel keşifler ve araştırmalar yapacak, yetiştirme alanlarımız ve seralarımızda toprağa dokunarak doğanın yaratılış mucizesine yakından tanıklık edecekler. 

Bunların yanı sıra derste kullanılan materyallerin çeşitliliğine ve öğretmenler tarafından ne kadar işlevsel kullanıldığına ayrıca dikkat ettik.

Ana sınıfımızda da tüm eğitim seviyelerinde olduğu gibi IB sitemi uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz benimsediğimiz sorgulayan, yaşayarak öğrenen, sorumluluk sahibi yaklaşımı küçük yaştan itibaren deneyimlemektedir.