Kuruluş Felsefemiz

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, ülkemizin ve dünyamızın geleceğine katkıda bulunacak, ahlaklı ve bilinçli, sorumluluk hissi taşıyan, entelektüel ve estetik bakış açısına sahip, vizyon sahibi genç nesiller yetiştirmek amacıyla 2014 yılında kurulmuştur.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, Büyük Türk şairi ve mutasavvıfı Yunus Emre'den, diğer âşıklardan ve âlimlerden hakikî hikmetin ancak kendini bilmekle elde edilebileceği gerçeğinden yola çıkarak, bu öğretilerden ilham alıp, gençlerin kendilerini gerçekten tanıma, benzersiz yetkinlik ve yeteneklerini keşfetme, geliştirme ve güçlü bir karakter oluşturma fırsatı bulacağı, geniş ve zenginleştirici bir eğitim ortamının sağlanmasını amaç edinmiştir.

Eğitimin, sorumlu bir küresel vatandaş olmanın yanında iyi bir insan olmanın anahtarı olduğu ve kişisel gelişimin tüm yönlerini kapsaması gerektiği inancındayız. Bu amaçla, akademik müfredatımızı, öğrencilerimizin refahını ve bütünsel ilerleyişini beslemek için yaşam boyu becerileri, insani değerlerin ve niteliklerin gelişimiyle harmanladık. Ayrıca öğrencilerimize, dünya vatandaşı olabilmeleri için öğrenme dürtülerini ve doğuştan gelen meraklarını canlı tutma ve birbirleriyle iş birliği içinde ilerleme isteğini aşılamaya özen gösterdik.

Çalışma ortamlarımızı, öğrencilerimizin ve okul toplumunun duygusal, entelektüel ve sosyal gelişimlerini, meraklarını, yaratıcılıklarını, uluslararası bilinç düzeylerini geliştirecek şekilde kurgulamaya gayret ettik.

NUN Amaç Bildirgesi

Daha iyi, huzurlu bir gelecek için doğuştan var olan merak duygusu ile sorgulayan; bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden, değer merkezli ve entelektüel, estetik bakış açısına sahip kültürlerarası anlayış ve saygı çerçevesinde geçmiş ve gelecek arasında köprü kurabilen dinamik nesiller yetiştirmektir.

İyi insan yetiştiriyoruz.
İyiliği hem insani bir değer olarak önceliyor, hem de yaptığımız tüm işleri en iyi şekilde yapmayı hedefliyoruz.

Değerleri yaşatıyoruz.
Değerleri öğretmekle yetinmiyor; günlük hayatın içinde uygulamaya teşvik ederek, değerlerle yaşamayı bir hayat tarzına dönüştürüyoruz. 

Düşünmeyi sadeleştiriyoruz.
Bilgiyi en sade haliyle öğretiyor, ezbercilikten uzak duruyoruz.

Öğrenmeyi kolaylaştırıyoruz.
Öğrenmeyi, çocuklarımızın doğal yeteneklerine uygun şekilde deneyimlemelerine imkân sağlayarak kolaylaştırıyoruz.

Mutluluğu paylaşıyoruz.
Mutluluğun bize verilmiş bir nimet olduğunu biliyor ve onu paylaşarak çoğaltıyoruz.

Keşfe çağırıyoruz.
Öğrencilerimizle, kâinatı ve onun Yaratıcı’sını akleden bir kalp ile keşfe çıkıyoruz.

Estetiği fark ettiriyoruz.
Yaratılışta varolan estetiğe dikkat çekip, ondan ilham alarak öğrencilerimizde estetik farkındalık uyandırıyoruz.

Tabiatı sevdiriyoruz.
Tabiatı Yaratıcı’nın en büyük eseri olarak görüyor, öğrencilerimizi tabiata yakınlaştırıyoruz.

Hayata dokunuyoruz.
Akademik başarıları ve günlük yaşam becerilerini bütünleştirip buna uygun biçimde bir eğitim planı oluşturuyoruz.