10 Ağustos Ana Sınıfı ve İlkokul Kabul Süreci
Hemen Başvur
10 Ağustos Ortaokul ve Lise Öğrenci Kabul Sınavı
Hemen Başvur
Okul Tanıtım Turu
Hemen Başvur
NUN Okullarında Çalışmak İçin
Hemen Başvur

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Okulumuzda, her öğrencinin fiziksel, bilişsel, duygusal, davranışsal, manevî ve sosyal gelişimini önemseyen ve ona uygun politikaların, öğrencilerin takip edilerek belirlendiği önleyici ve gelişimsel rehberlik modeli esas alınmıştır. Bu yaklaşım ışığında her bir öğrencimize yönelik “kendini tanıma, kabul etme, problem çözme, sosyal ilişkiler kurma, uyum sağlama, ilgi ve yeteneklerini keşfetme, duygu ve düşüncelerini doğru ve yerinde ifade etme yönünden dayanıklı, duyarlı ve şahsiyet bütünlüğüne sahip bireyler” olabilmeleri için yaş grubu ve gelişim özelliklerine uygun bireysel görüşmeler ve grup etkinlikleri yapılmaktadır. 

Bireysel görüşmelerde ve çalışmalarda karakter özelliklerine dair önemli noktaları keşfetmekte ve her bir öğrencimize yönelik yaklaşımı bu sayede belirlemekteyiz. 

Grup çalışmaları iki haftada bir, duygu düzenleme, düşünme becerileri ve davranış yönetimi temaları ile PYP, MYP ve DP ünitelerine destek etkinliklerden oluşmaktadır ve sınıfın tamamı ile gerçekleştirilmektedir. Bu grup çalışmaları ile öğrencilerimizin, çeşitli teknikler vasıtasıyla özellikle sorun yaşadıkları alanların tespit edilmesi ve bu alanlar üzerinde yoğunlaştırılmış bir çalışma yapılması hedeflenmektedir. 

NUN Psikolojik Danışma ve Rehberlik ekolü, bireysel olmayı, bireye özgü olmayı ve sorunuyla, başarısıyla sistemine dâhil olan her bireyi ileriye taşımayı, gelişimine destek olmayı ve onlara fayda sağlamayı kendisine amaç edinmiştir. 

Bireysel olarak her dönemde tüm velilerle en az bir kere görüşme hedeflenir. Bu görüşmelerde velilere öğrencilerimizin gelişimi ile ilgili bilgi verilir. Görüşmenin ardından velilere yapılan tavsiyeler ve yönlendirmeler hayata geçiriliyor mu diye yakından takip edilir. 

Çocuklarımızın gelişim seyriyle ilgili en önemli paydaşımız olan veliler sıklıkla bilgilendirilirken; ebeveynlere yönelik etkinlikler, seminer çalışmaları ve bireysel danışmanlık ile de bu süreç desteklenmektedir. Sahip olduğumuz özgün bakış açısı ile rehberlik servisi okul çalışmalarının bel kemiği ve önemli bir tamamlayıcısıdır. 

Okulumuzdaki rehberlik faaliyetleri dört başlık altında toplanmıştır: 

Öğrenciye Yönelik 

 • Oryantasyon / Uyum Çalışmaları
 •  Öğrenci Tanıma Çalışmaları
 •  Soruna Yönelik Danışmanlık Çalışmaları / Krize Müdahale Çalışmaları / Önleyici Rehberlik Çalışmaları
 •  Yatırım Amaçlı Rehberlik / Gelişimi Destekleyici, İlgi ve Yeteneklerine Uygun Yönlendirme
 • Mesleki Yönelim Çalışmaları / Kariyer Planlama
 •  Grup Rehberliği Dersleri
 • SOBECE Sosyal Beceri Atölyeleri

Veliye Yönelik 

 •  Veli Tanıma Çalışmaları
 •  Bireysel Danışmanlık Desteği
 •  Sosyal Etkinlikler
 • Atölye / Seminer Çalışmaları

Öğretmene Yönelik 

 •  Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimleri
 •  Bireysel Danışmanlık Hizmeti
 • Motivasyonel Çalışmalar