Yabancı Dil Eğitimi

NUN Okulları öğrencilerin birer dünya vatandaşı olma düşüncelerini geliştirmek için yabancı dil eğitimine önem verir. Gelişen dünyada evrensellik ilkesinden hareketle kendini geliştiren öğrenciler, yenilikleri takip ederek kendilerine ve insanlığa faydalı faaliyetler yürütme konusunda avantaj elde ederler. Okulumuzda bu kapsamda;

Lise seviyesindeki öğrencilerimiz, İngilizcenin yanında Arapça dersleri de görmektedirler. IB DP kapsamında üçüncü bir yabancı dil ile de tanışan öğrencilerimiz, kendilerini farklı dillerde ifade etme becerisi kazarak dünyayı geniş bir çerçevede anlayabilme becerisi elde ederler.

Öğrencilerimizin okuma, dinleme ve konuşma becerilerinin gelişimine katkıda bulunması amacıyla Big Universe gibi online portallar kullanılmaktadır. Tüm öğrencilerimizin Britannica Ansiklopedisine online erişim şifreleri bulunmaktadır.

Öğrenci ürünlerinin sergilediği her alanda okul toplumunun farklı dil aşinalığı sağlamak, farklı dillerde konuşan kişilere açıklama sunabilmek amacıyla üç dilde pano etiketleri kullanılmaktadır. Öğrencilerin İngilizceyi bir öğrenme aracı olarak görmelerini sağlamak amacıyla bazı branş derslerinde ve gezilerde çift dilli (Türkçe-İngilizce) eğitim verilmektedir. Dil öğrenimine karşı olumlu tutum geliştirmek için bilim uygulamaları ve görsel sanatlar derslerinde Türkçe-İngilizce birleştirilerek aktif ve pratik uygulama yapılmaktadır.