NUN Lisesinde Gönüllülük

NUN Okullarında Toplum Projeleri

NUN Okulları Toplum Projesi, toplum ve hizmete odaklanır ve öğrencileri, toplumda hizmetin eylem olarak uygulanabilmesi için haklarını ve sorumluluklarını keşfetmeleri yönünde teşvik eder. Toplum hizmeti projesi, öğrencilerin farklı toplumlardaki ihtiyaçlara yönelik farkındalık oluşturmaları ve hizmet ederek öğrenme yoluyla bu ihtiyaçları ele alabilmeleri için fırsatlar sunar. Öğrenmenin desteklenmesi ile toplum projesi, toplum içinde hizmetin eyleme dönüşmesi için sürdürülebilir olan ve derinlemesine bir sorgulama sağlar.

Öğrenciler Toplum Projelerini, bireysel olarak ya da aynı düzeydeki öğrencilerden oluşan gruplarla birlikte hazırlayabilirler. Öğrenciler proje sürecinde gerçek sorunlarla tanışarak, karşılaştıkları sorunları yapıcı bir biçimde çözmeye çalışırlar. Öğrencilerimize proje sürecinde alanında uzman öğretmenlerimiz danışmanlık yapmaktadırlar.

Toplum Projesi, öğrencilerimizin hem kişisel becerilerini geliştirmelerini hem de yeni beceriler edinmelerine imkân tanıyan müfredatın ötesinde bir programdır.

Yaratıcılık, etkinlik, hizmet (CAS: Creativity, activity, service), her öğrencinin Diploma Programı (DP) kapsamında tamamlaması gereken üç temel öğeden biridir. Diploma Programı boyunca okutulan CAS, öğrencileri akademik çalışmaların yanı sıra bir dizi etkinlik de içerir. Öğrenciler DP’nin bir parçası olarak CAS deneyimlerini yansıtır ve CAS için sekiz öğrenme çıktısının elde edilmesine ilişkin kanıt sağlarlar. 

Sıklıkla belirli faaliyetlerle iç içe geçmiş olan üç CAS dizgesi şu şekildedir:

Yaratıcılık – sanatlar ve yaratıcı düşünmeyi içeren diğer deneyimler.
Aktivite – DP’nin herhangi bir yerindeki akademik çalışmaları tamamlayan, sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunan fiziksel hararet.
Hizmet – öğrenci için öğrenme fayda sağlayan ücretsiz ve gönüllü bir değişim. Herkesin hakları, saygınlığı ve özerkliğine saygı duyulur.
Bu kavramları göstermek için öğrencilerden bir CAS Projesi üstlenmeleri gerekmektedir. Proje öğrencilerinden aşağıda belirtilen kıstaslar istenmektedir:

  • İnisiyatif göstermek.
  • Azim göstermek.
  • İşbirliği, problem çözme ve karar verme.

CAS, öğrencilerin deneyim yoluyla öğrenerek kişisel ve kişiler arası gelişimlerini geliştirmelerini sağlar. Kendi kaderini tayin etme ve başkaları ile işbirliği yapma, işlerinden başarı ve zevk duygusunu teşvik etme fırsatları sunar. Aynı zamanda, CAS, DP’nin akademik baskıları için önemli bir dengedir. İyi bir CAS programı zorlu ve keyifli olmalıdır. Her öğrencinin farklı başlangıç noktası ve bu nedenle farklı hedef ve ihtiyaçları vardır, ancak birçokları için CAS faaliyetleri derin ve yaşamsal deneyimler içerir. CAS, DP çekirdeğinin bir bileşenidir.