11⦁12 Mayıs Ana Sınıfı ve İlkokul Kabul Süreci
Hemen Başvur
11 Mayıs Ortaokul ve Lise Öğrenci Kabul Sınavı
Hemen Başvur
Okul Tanıtım Turu
Hemen Başvur
NUN Okullarında Çalışmak İçin
Hemen Başvur

Sefer-i NUN

Okulumuzda öğrencilerin bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirme, sosyal iletişim becerilerini artırma, medeniyet tasavvuru oluşturmalarına olanak sağlama, toplumların değerlerini tanımalarına ve uygulamalı öğrenmelerine imkân tanımak amacıyla okul dışı etkinlikler düzenlenmiştir.

“Sefer”, Akatça iz bırakarak yapılan yolculuk anlamına gelmektedir. NUN Okullarında yapılan 12 yıllık bir planı olan bu geziler, anlama uygun olarak öğrencinin gönlünde, değer dünyasında, akademik kariyerinde iz bırakan yolculuklardır. Geziler, kademeler arası sarmal bir yapı oluşacak şekilde, yaş, sınıf, NUN değerleri, IB profili,  ATL becerileri, disiplinlerarası iş birliği, uluslararası bakış, kapsayıcılık ve verimlilik ilkesi doğrultusunda planlanır. Deneyim öncesi, uygulama ve deneyim sonrası başlıkları altında bütüncül bir tasarım yapılır.

Öğrencilerimizin kendilerini ve kâinatı yakından tanıyabilmeleri ve medeniyetimizi kaynağından keşfedebilmeleri adına, her eğitim ve öğretim yılının başında müfredatın bir parçası olarak planlanan gezilerimiz, öğrencilerimiz için ilham ve bilgi kaynağı olurlar.

Düzenlenen yurt içi ve yurt dışı gezileri ile kültürel mirasları yerinde görerek anlam ve değerini idrak ederler. Gönüllerinin ve zihinlerinin gelişmesine vesile olan seyahat planlamaları ile öğrencilerimiz gittikleri yerlerde sosyalleşme imkânı bulurlar.

Kadim kültürümüzün değerlerini yerinde görerek idrak edebilmeleri ve geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurabilmeleri amacıyla düzenlenen gezilerimizde ziyaret edilen tarihî ve kültürel mekânları tanıma fırsatı bulan öğrencilerimiz, sergilerde ve müzelerde de farklı kültürlere ait eserleri gözlemleme ve yorumlama olanağı bulurlar.

Yurt dışı gezileri ile farklı kültürleri ve coğrafyaları yerinde görebilen NUN Okulları lise öğrencileri,  kadim medeniyetimizin birikimini, geçmişten günümüze gelen tarihî mekân ve simgelerle kavrayarak daha iyi tanıdıkları ve bu tanışıklığı iç dünyalarında pekiştirdikleri keşif yolculuklarına çıkarlar. Farklı fikir ve görüşlere saygı duyabilen bireyler olarak yetişirler. Tanıştıkları yeni iklimlerle zihinlerini tazeleme ve yeni bakış açıları edinme imkânı bulan öğrencilerimiz, ziyaretleri vesilesiyle hayatlarına ilham olacak tecrübeler kazanırlar.