10 Ağustos Ana Sınıfı ve İlkokul Kabul Süreci
Hemen Başvur
10 Ağustos Ortaokul ve Lise Öğrenci Kabul Sınavı
Hemen Başvur
Okul Tanıtım Turu
Hemen Başvur
NUN Okullarında Çalışmak İçin
Hemen Başvur

Misyonumuz

NUN Okulları olarak önceliğimiz “iyi insan” yetiştirmektir.

NUN Şahsiyet Şeması olarak oluşturduğumuz şema, iyi insanda geliştirilmesi gereken dört temel alana işaret eder: Akıl (Düşünce), Kalp (Duygu), Beden (Eylem) ve İrade... Öğrencilerimizi bu dört alanda destekleyerek bilgi ve vicdanları ile aldıkları kararları irade güçleriyle davranışa dönüştüren, kişisel bütünlüklerini koruyarak kendilerine ve topluma fayda sağlayan, daha iyi ve huzurlu bir gelecek için geçmiş ile bugün arasında bir köprü kuran; sevgi dolu, saygılı, sorumluluk sahibi, adaletli, merhametli, edepli, entelektüel, estetik bakış açısına ve vizyona sahibi gençler olarak yetiştirmenin mümkün olacağına inanırız.

NUN Şahsiyeti: NUN Okullarının, her bir öğrencinin kendisine has ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak geliştirdiği eğitim planlamasının ortak paydası, NUN şahsiyeti oluşturma gayretidir. NUN şahsiyetine sahip öğrenciler, gücünü bilgiden alır. Bilmenin kendisine değer verir ve bu farkındalığını da davranışlarına yansıtır. Duygu, irade ve eylemi birbiriyle ilişkilendirip aralarındaki uyumu sağlarken kendini yönetme becerisi kazanır.

Akademik başarının ancak bireyin insanî değerlere sahip çıkması durumunda anlamlı olduğuna inanıyor ve eğitimin her alanında bu değerlere sahip çıkmayı, daha iyi ve daha barışçıl bir geleceğin inşasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Gerek gelişen teknoloji, gerekse farklı sebeplere dayalı nüfus hareketleriyle farklı etnik ve dinî grupların giderek birbirine yakınlaştığı dünyamızda, öğrencilerimizin farklı kültürleri ve bakış açılarını tanımaları, saygı duymaları ve ortak bir gelecek hayal edebilmeleri için yapılandırılmış, güvenli ve özenli, çok kültürlü bir eğitim ortamı sağlamak için emek veriyoruz.

Bu bakış açısıyla, öğrencilerimizin her birine kaliteli eğitim ve öğrenim sağlamayı taahhüt ediyoruz.

NUN Okullarının Amaçları:

  • İnsanlığa fayda sağlayacak iyi insanlar yetiştirmek,
  • Öğrencilerin fıtraten sahip oldukları merak duygusunu korurken, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirerek doğru bilgiye ulaşmalarına yardımcı olmak,
  • Öğrencilere sevgi, saygı, sorumluluk, merhamet, adalet, edep gibi değerleri kazandırmak,
  • Bilgiyi, ezberin ötesinde bir derin öğrenme süreciyle işleyebilen, kullanan ve farklı alanlara transfer edebilen öğrenciler yetiştirmek,
  • İnsanı, yaratılışın bütünlüğü içinde değerlendiren ve kendinden başlayıp bütün yaratılmışları keşfederek yaratıcının mükemmeliyetinin farkına varan öğrenciler yetiştirmek,
  • Tabiata ve diğer canlılara karşı farkındalık oluşturmak ve duyarlılık kazandırmak.