11⦁12 Mayıs Ana Sınıfı ve İlkokul Kabul Süreci
Hemen Başvur
11 Mayıs Ortaokul ve Lise Öğrenci Kabul Sınavı
Hemen Başvur
Okul Tanıtım Turu
Hemen Başvur
NUN Okullarında Çalışmak İçin
Hemen Başvur

CIS Etik Kuralları

Uluslararası Okullar Birliği (Council of International Schools - CIS), 1965 yılında kurulmuş olan, kar amacı gütmeyen ve üyelik bazında faaliyet gösteren, uluslararası okullarla ilgili en büyük ve geçerli birliktir.

“CIS Etik Kuralları”nın amacı, CIS üyelerinin davranışlarında ve meslekî uygulamalarında temel almaları beklenen ahlakî ilkeleri tanımlamaktır.

CIS amacı nedir?

 • Okulun, eğitim-öğretimin tüm aşamalarında mükemmellik arayışı içinde olmasını sağlamak,
 • Okulun açık bir şekilde belirlenmiş hedefler/standartlar doğrultusunda yüksek kaliteli bir eğitim-öğretim programı sunmasını garanti altına almak,
 • Tüm okul toplumunun, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmasını ve sürekli gelişim içinde bunları mükemmelleştirmesini sağlamak,
 • Okulun, kendisini dünyadaki benzer okullarla karşılaştırmasına ve evrensel düzlemde kendini sınamasına olanak vermektir.

Kuruma ve kurumun öğrencilerine sağladığı yararlar nelerdir? 

 • Bir okulun CIS’e dâhil olması, yurt içindeki ve yurt dışındaki kişilere, eğitim kurumlarına ve üniversitelere o okulla ilgili son derece olumlu bir mesaj verir,
 • Akreditasyon süreci uyarınca titizlikle hazırlanan öz değerlendirme raporu okulun gelişimine çok önemli bir katkı sağlar,
 • Akreditasyon süreci okulun çeşitli bölümleri arasındaki uyumu ve iletişimi kuvvetlendirir,
 • Okul dışındaki bir merci tarafından yapılan bu nesnel değerlendirme birçok yararlı ve yapıcı öneri doğurur,
 • Akreditasyon süreci okulun, dünyadaki diğer okullarla iletişim kurmasına fırsat sağlar,
 • Akreditasyon sürecinin bir parçası olan öz-değerlendirme çalışması ve yapılan inceleme ziyaretleri sonrasında CIS’in okula sunduğu raporlar sonucunda okul ileriye dönük planlar hazırlayabilir,
 • Okulun tüm yönleri, yüksek standartlara uyarlanmış olur,
 • Okulun tüm yönleriyle ilgili bilgiler bilgisayar ortamında kayıt altında tutulur,
 • Okul toplumunun üyeleri eksik ve zayıf noktalarının farkına varır ve bunları düzeltme konusunda sürekli bir çaba içerisine girer,
 • Kurumdaki herkes kendini ve kurumu sorgular ve değerlendirir.

 Tüm CIS Üyelerinden Beklenenler:

 • Yol gösterici beyanlarında, politikalarında, sözleşmelerinde ve tanıtım materyallerinde belirtilen taahhütleri yerine getirmek,
 • Mükemmellik için çalışmak,
 • Öğrencilerin ve diğer paydaşların eğitiminin, güvenliğinin ve iyilik hâlinin sağlandığı bir ortamda okul kültürü oluşturmak ve bu kültürü beslemek,
 • Geçerli yasa, politika ve yönetmeliklere uymak,
 • Tüm bireylerin, grupların ve kültürlerin onuruna ve eşitliğine saygı göstermek,
 • Evrensel vatandaşlığı desteklemek.