Politika Belgeleri

NUN Okulları, IB felsefesinin gelişebileceği bir okul kültürü oluşturmak ve okul hayatının her alanını kapsaması için politikalar geliştirir. Politika belgeleri ile okul vizyonuna nasıl ulaşılacağının günlük kararların ve eylemlerin pratik sonuçlarını ele alır ve uygular. Politika belgelerini bütün okul toplumuna iletir ve okul nüfusunun değişen ihtiyaçlarına göre düzenli olarak her yıl gözden geçirir. 

Aşağıda bulunan linklerden politika belgelerimize ulaşabilirsiniz. Listede olmayan bir konu ile ilgili politikamızı öğrenmek veya herhangi bir belgenin basılı kopyalarını istiyorsanız, lütfen veli iletişim uzmanlarımız ile bağlantıya geçiniz. 

Politika belgelerimize aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Çocuk Koruma ve Güvenliği Politikası
Ölçme ve Değerlendirme Politikası
Öğrenci Kabul Politikası
Kapsayıcılık Politikası
Akademik Dürüstlük Politikası
Dil Politikası
Kalite ve Müşteri Yönetim Sistemi Politikası
Müşterı̇ Memnunı̇yetı̇ Sı̇stemı̇
School Profile