Kalite Yönetim Sistemi Politikası

NUN Okulları olarak ilk-orta ve lise eğitim faaliyetlerini gerçekleştirirken, öğrencilerimizin akademik başarılarını olduğu kadar “iyi insan” olmalarını da önemsiyoruz. Bu perspektiften hareketle öğrencilerimizin “iyi insanlar” olarak yetişmeleri için belirlediğimiz “NUN Hassasiyetleri”ni eğitimin her aşamasında uygulamaya özen gösteriyoruz.

Hassasiyetlerimiz;

 • Daha iyi, huzurlu bir gelecek için doğuştan var olan merak duygusu ile sorgulayan;
 • Bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden,
 • Değer merkezli,
 • Entelektüel ve estetik bakış açısına sahip,
 • Kültürlerarası anlayış ve saygı çerçevesinde geçmiş ve gelecek arasında köprü kurabilen dinamik nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.


Taahhütlerimiz;

 • Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek eğitim kalitesini sürekli yükseltmek ve ilegili tarafların beklentilerini aşan bir eğitim hizmeti gerçekleştirmek,
 • Sürekli özdeğerlendirme yaparak iyilşetirmeye açık alanlarımızı tespit etmek ve olası memnuniyetsizliklerin önüne geçebilmek,
 • Veli ve öğrencilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir eğitim kurumu olmak,
 • Kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek gösterilen bir eğitim kurumu olmak,
 • Çalışanlarımız ile beraber hedeflerimize ulaşmak için onlara gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile desteklemek,
 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak,
 • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek,
 • Daha iyi, huzurlu bir gelecek için doğuştan var olan merak duygusu ile sorgulayan; bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden, değer merkezli ve entelektüel, estetik bakış açısına sahip kültürlerarası anlayış ve saygı çerçevesinde geçmiş ve gelecek arasında köprü kurabilen dinamik nesiller yetiştirmektir.