10 Ağustos Ana Sınıfı ve İlkokul Kabul Süreci
Hemen Başvur
10 Ağustos Ortaokul ve Lise Öğrenci Kabul Sınavı
Hemen Başvur
Okul Tanıtım Turu
Hemen Başvur
NUN Okullarında Çalışmak İçin
Hemen Başvur

Eğitim Programımız

Okullarımızda öğrencilerimizin sorgulama yoluyla, disiplinlerüstü bir anlayışla ve kavramsal öğrenmeyle yaşadığı deneyimler, kazandığı beceri ve tutumlar, yaşadıkları toplumun ve dünyanın sorunlarına aradıkları çözümler ve ihtiyaçlarına yaklaşımları, özgün eğitim programımızı oluştururken bize yol gösterdi. Öğrenen profilinde tanımlanmış olan değerlerle ifade edildiği üzere, IB öğrencileri araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmak için çalışırlar. Bu özellikler, entelektüel gelişim ve akademik başarının ötesine geçen çok çeşitli insanî yeterliliği ve sorumluluğu temsil eder. Bu kapsamda biz de NUN Okullarının tüm yaş gruplarında IB eğitim modelini uygulamayı tercih ettik.

3 ila 19 yaşları arasındaki öğrenciler için kurgulanan Uluslararası Bakalorya eğitim programları; kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran, sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden, vicdanı dışlamayan, hak, adalet ve vicdan eksenini koruyan, duyarlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlar.

IB, uzun soluklu bir “iyi” olma gayreti ve kararlılığını hedefler. Okulların zorluklara iyimserlik ve açık görüşlülük ile karşılık veren, kendi kimliklerine güvenen, ahlaki kararlar veren, farklı kültürlere mensup bireylerin haklarını anlayan, dünya gündemini bilen, öğrendiklerini gerçek dünyada, karışık ve öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır olan çok yönlü öğrenciler yetiştirmelerine yardımcı olur. IB, güçlü bir vizyonu paylaşan, kültürel değerlere bağlı, yüksek kaliteli uluslararası eğitim programları sunar. IB eğitimi:

 

  • Geleceği şekillendirecek olan öğrenenlere odaklanır. Öğrenci merkezli IB programları, sağlıklı ilişkiler, ahlaki sorumluluk ve kişisel gelişimde sınırları zorlamayı öne çıkarır.
  • Yetişecek yeni neslin hem akademik hem de kişisel başarı için ihtiyaç duydukları yaklaşım ve becerileri geliştirmesi noktasında eğitim ve öğrenime etkili yaklaşımlar geliştirir.
  • Bir dünya vatandaşı yetiştirmeyi amaçlayan IB Programları, dillere ve kültürlere yönelik anlayışı artırır ve tüm dünyayı ilgilendiren fikirlerin ve sorunların öğrenciler tarafından irdelenmesini sağlar.
  • IB programları, geniş ve dengeli, kavramsal ve bağlantılı bir müfredat sunar.

 

Bu sebeple, henüz kampüslerimiz açılmadan gerekli fizibilite çalışmalarını ve başvurumuzu tamamlayarak 2016 yılında IB MYP (Orta Yıllar Programı) aday okulu olarak kabul aldık. Tüm müfredat içeriğimizi öğretmenlerimizin ortak çalışması ile disiplinlerarası bir anlayışla, sorgulama temelli oluşturduk. Kimliklerinin oluştuğu kritik yılları kapsayan bu dönemde, sadece öğrendiklerini hayata aktarmalarını değil, aynı zamanda ahlaki ve davranış yönüyle de gelişmelerini sağlayarak öğrencilerimizi çok yönlü yetiştirmeyi hedefledik.

2018 yılında IB MYP programını tamamlayacak öğrencilerimiz için IB DP (Diploma Programı) başvurumuzu gerçekleştirdik. 2018 Aralık ayı itibariyle IB Continuum olarak faaliyet gösteriyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz ilkokulumuzdan başlayarak aynı felsefe ve yaklaşımla eğitimlerini tamamlayıp bir geleneği yükseltecek nesiller olarak değerlerimizi ve kültürümüzü yaşatacaklar. 2014 yılında PYP (İlk Yıllar Programı) ilgilenen okulu olarak başlayan IB PYP süreçleri, 2015 yılında aday okul olmamızla devam etti. 2016–2017 eğitim öğretim dönemine başlarken, otorizasyon için çalışmalarımızı tamamlayarak 8 Mart 2017 tarihinde IB Dünya Okulu olmaya hak kazandık. Aralık 2018’den itibaren ise IB Continuum School olarak yolumuza devam ediyoruz.