Eğitim Felsefemiz

NUN Okullarının temel eğitim felsefesinde, her çocuğun doğuştan gelen fıtrÎ özelliğinin farkındalığına ulaşmış bir bilinç ile bu nev’i şahsına münhasır temel üzerinde NUN şahsiyeti geliştirme ideali yer almaktadır.

Okulumuz kurgulanırken NUN şahsiyeti ile öğrencilerimizin; akıl ekseninde düşünen, irade ekseninde sorumluluk alan, duygu ekseninde iyilik hareketine öncülük eden ve eylem ekseninde geliştiren insanlar olacaklarına dair inançları olmalı diye düşündük. “Akleden Kalpler”e sahip olmak kadar “Akleden Kalpler” yetiştirmenin zorlu mücadelesine de şahitlik etmeli ve sorumluluk almalıydılar. Çünkü NUN öğrencisinin yüzü, sadece bugüne, bu coğrafyaya ve bu insan topluluğuna dönük olmamalıydı. Özünü bildiği gibi evrensel değerleri de bilen, saygı duyan ve saygı oluşturan, yalnız bırakılmış ilkelere sahip çıkan ve yanlışları ezber edinmiş düzenleri sorgulayan cesur yürekler olmak için ant içeceklerdi.

Vizyonumuza aldığımız bu değerleri hangi misyon çalışmalarıyla destekleriz sorusunun cevaplarını ararken Uluslararası Bakalorya Organizasyonunun alt programları olan PYP (ilk yıllar programı), MYP (orta yıllar programı) ve DP (diploma programı) programlarını inceledik. “Ne” sorusu kadar “Nasıl” sorusu ile meşgul olan ve değer odaklı ilerleyen bu sistemin, NUN felsefesi ile en uyumlu program olduğuna karar vererek onu amacımızda araç kıldık. Çünkü kendi ifadesi ile IB: “Okulların, zorluklara iyimserlik ve açık görüşlülük ile karşılık veren, kendi kimliklerine güven duyan, etik kararlar veren, ortak insanlık vasfımızı diğerleriyle birlikte kucaklayan, öğrendiklerini gerçek dünyada, karışık ve öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır olan karakter sahibi çok yönlü öğrenciler yetiştirmelerine yardımcı olur.”