NUN Ortaokulunda Gönüllülük

NUN Okulları Toplum Projesi, toplum ve hizmete odaklanır ve öğrencileri, toplumda hizmetin eylem olarak uygulanabilmesi için haklarını ve sorumluluklarını keşfetmeleri yönünde teşvik eder. Toplum hizmeti projesi, öğrencilerin farklı toplumlardaki ihtiyaçlara yönelik farkındalık oluşturmaları ve hizmet ederek öğrenme yoluyla bu ihtiyaçları ele alabilmeleri için fırsatlar sunar. Öğrenmenin desteklenmesi ile toplum projesi, toplum içinde hizmetin eyleme dönüşmesi için sürdürülebilir olan ve derinlemesine bir sorgulama sağlar.

Öğrenciler Toplum Projelerini, bireysel olarak ya da aynı düzeydeki öğrencilerden oluşan gruplarla birlikte hazırlayabilirler. Öğrenciler proje sürecinde gerçek sorunlarla tanışarak, karşılaştıkları sorunları yapıcı bir biçimde çözmeye çalışırlar. Öğrencilerimize proje sürecinde alanında uzman öğretmenlerimiz danışmanlık yapmaktadırlar.

Toplum Projesi, öğrencilerimizin hem kişisel becerilerini geliştirmelerini hem de yeni beceriler edinmelerine imkân tanıyan müfredatın ötesinde bir programdır.