Eğitim Programımız

Öğrencilerimize yalnızca akademik başarı odaklı bir eğitim programı yerine hayatı merkeze alan, meseleler hakkında neden-sonuç ilişkisi kurabileceği, düşünmeyi önceliyen bir sistem kurmayı hedefledik. 

NUN Ortaokulunda yaşadığımız gezegenin farkında, dünyamızın sorunları hakkında fikir yürütebilen, sosyal sorumluluk projelerine katılan ve bu projelerin başarıya kavuşması için var gücüyle çalışan, çabalayan öğrenciler yetişiyor. 

Bilgisini eyleme döken ve iyilikle sonuçlandıran nesiller hayaliyle... 

ULUSLARARASI BAKALORYA (IB)

NUN Okulları olarak hayatın içerisinde öğrenmeyi, sorgulamayı, çok yönlü bakış açısına sahip bir eğitim politikasını önemsiyoruz. Kuruluş felsefimiz ile uyumlu oluşu ve bizlerin kurduğu hayallerle örtüşmesi sebebiyle eğitim yolculuğumuzda Uluslararası Bakalorya (IB) Sistemininin yardımını alıyoruz. 

Uluslararası Bakalorya (IB), dünyayı daha iyi ve huzurlu bir yer hâline getirecek gençleri, 21. yüzyıl ihtiyaçlarına uygun becerilerle yetiştirmeyi amaçlayan, bunun yanı sıra uluslararası geçerlilikte bir diploma imkânı sunan küresel bir eğitim sistemidir. Yapay zekâ, kodlama gibi güncel konulara müfredatında önemli bir yer verirken, aynı zamanda geleneksel ve tabii olandan, doğadan da uzaklaşmayan bir çerçeve sunuyor. Bu sistem aracılığıyla; kendini bilen, değerlerine bağlı, kültürlerarası anlayış ve saygı sahibi dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Sistemin ortaokul öğrencilerine hitap eden Orta Yıllar Programını (MYP) uygulayan okulumuz, 2018 yılı itibarıyla IB Dünya Okulları listesindeki yerini almıştır. 

IB Orta Yıllar Programı:

• Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğine bütünsel olarak yaklaşır

• Öğrencilerin karmaşıklıkları yönetebilmeleri ve geleceğe dönük eylemlerinde sorumluluk almaları için ihtiyaç duydukları bilgileri, tutumları ve becerileri geliştirme fırsatlarını sunar

• Sekiz ders grubu içerisindeki çalışmalarla anlayış genişliği ve derinliği sağlar

• Öğrencilerin kendilerinin ve başkalarının kültürlerine yönelik anlayışlarını desteklemek için en az iki dil (eğitim dili ve seçecekleri ek bir dil) öğrenilmesini zorunlu tutar

• Öğrencilere topluluk içerisinde hizmete katılma konusunda güç katar

• Öğrencilerin ileri düzey eğitim hayatlarına, çalışma hayatına ve yaşam boyu öğrenime hazırlanmalarına yardımcı olur. 

Kütüphane

Kurumumuz kütüphanesi öğrencilerimizin araştırma becerilerini geliştirmek, yaşam boyu öğrenme alışkanlıklarını desteklemek ve onlara farklı türlerde binlerce eserlere ulaşabilme amacıyla planlanmıştır. Tüm sınıf düzeylerine, kütüphane kurallarından başlamak üzere bilgi erişim becerileri, araştırma becerileri, araştırma sorusu oluşturma, veri toplama, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve akademik dürüstlük eğitimi (kaynakça yazma MLA7, alıntı-aktarma), yaratıcı yazarlık, yaratıcı drama gibi konularda öğrencilere destek veren bir öğrenme merkezidir.

Projeler

NUN Okullarında projeler öğrencilerin farklı toplumlardaki ihtiyaçlara yönelik farkındalık oluşturmaları ve hizmet ederek öğrenme yoluyla bu ihtiyaçları ele alabilmeleri için öğrencilere fırsatlar sunar. Öğrenciler projesini, bireysel olarak ya da aynı düzeydeki öğrencilerden oluşan gruplarla birlikte hazırlayabilirler. Öğrenciler proje sürecinde gerçek sorunlarla tanışarak, karşılaştıkları sorunları yapıcı bir biçimde çözmeye çalışırlar. Öğrencilerimize proje sürecinde alanında uzman öğretmenlerimiz danışmanlık yapmaktadırlar.

Projeler öğrencilerimizin hem kişisel becerilerini geliştirmelerini hem de yeni beceriler edinmelerine imkân tanıyan müfredatın ötesinde bir programdır.

Yaşam Beceri Köşeleri

Kurumumuzda oluşturduğumuz yaşam beceri köşeleri, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri sorunları deneyimleme fırsatlarını elde edebilmeleri için tasarladığımız birer istasyondur. Öğrenciler burada yaşama dair bilgilerini pekiştirirken aynı zamanda okulun tüm fertleri ile paylaşımda bulunmakta ve öğrenirken aynı zamanda öğretmektedir. Öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenmenin keyfini çıkarmaktadırlar.

Atölyelerimiz

Kurumumuzda öğrencilerin kendilerini keşfetme sürecine destek olması, iletişim ve iş birliği becerilerini geliştirmelerine imkân sağlamak amacıyla ‘Maker’’, ‘Ahşap’, ‘Seramik’ ve ‘Mutfak’ atölyeleri bulunmaktadır. Öğrenciler atölyelerimizde sabır ve yardımlaşmayı öğrenir ve öğretirken aynı zamanda birlikte geçirdikleri her dakika karşılaştıkları günlük sorunlara çözüm üreten birer etkinliğe dönüşmektedir.

Çalışma Zamanı Uygulamalarımız

Her öğrenci biriciktir ve farklı öğrenir düsturuyla kurumumuzda başlattığımız akademik takip ve farklılaştırma çalışmalarının bir parçası olan çalışma zamanında öğrenciler, uzmanların ve öğretmenlerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda, konu ve kazanım eksiklerinin olduğu düşünülen belirli derslerin öğretmenleri ile daha küçük gruplar halinde çalışma fırsatı bulmaktalar. Bu çalışma öğrencilerin, bireysel eksiklerinin azalmasına, akademik başarılarının artmasına ve özgüvenlerinin yükselmesine yardımcı olmaktadır.