Ana Sınıfı Öğrencilerimiz IB PYP Programına İlk Adımlarını Attı

NUN İlkokulu Ana Sınıfı öğrencileri IB PYP mini sergisini gerçekleştirdiler.

IB PYP İlk Yıllar programının “Kim olduğumuz” disiplinlerüstü teması altında 9 hafta boyunca seçimlerimiz yaşam kalitemizi ve sağlığımızı etkiler ana fikri üzerine çeşitli sorgulamalar yaptılar. Öğrencilerimiz bu ünite içerisinde öğrendikleri bilgileri kullanarak ailelerine sunmak üzere çeşitli sahne sunumları ve mini ürün sergisi gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz etkinlik sırasında benliğin doğasına yönelik sorgulamalar yaptılar, inançlar, değerler hakkında bilgi sahibi oldular. Kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal, ruhsal sağlıkla ilgili paylaşımlarda bulundular. Aileler, arkadaşlar, topluluklar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri, haklar, sorumluluklar ve insan olmanın anlamı üzerine fikir yürüttüler.

 

 

 

TÜM HABERLER