NUN Okullarında Teknoloji Kullanımı

İyi insan yetiştirmek gayesiyle yola çıkan NUN Okullarında, “iyi dijital insan” olmanın sınırlarını göstermek amacıyla, Rehberlik birimi öncülüğünde ve uzman bir ekip desteği ile dijital vatandaşlık dersleri planlanır. Bu dersler, “Dijital Hayata Giriş, Dijital Ayak İzlerimiz, En Güçlü Parola Kimin, Siber Zorbalığa Karşı Ol, Dijital Tuzaklar Nelerdir, Güvenilir Siteleri Ayırt Et, İnternette İyi Görün, Süper Dijital Vatandaş” gibi ilgi çeken konu başlıkları altında işlenir. Bunlar, daima öğrenci merkezli, eğlenceli ve interaktif etkinliklerle zenginleştirilmiş derslerdir. Bu dersler aracılığıyla çocuğa kazandırılmak istenen;

• Kendi haklarını ve sorumluluklarını bilmesi,
• Diğer insanların haklarına saygı duyması,
• Dijital bilgi okuryazarı ve dijital görgü sahibi olması,
• Sosyal yaşamıyla dijital yaşamını dengelemiş bilinçli bir kimlik geliştirmesidir.

Dijital vatandaşlık dersi kapsamında öğrenciler, hazırladıkları sunumları ve kendi tasarladıkları poster çalışmalarıyla iletişim becerilerini geliştirirken aynı zamanda sorumluluk bilinci de kazanırlar.

NUN Okulları, bir okul politikası olarak teknolojiyi yasaklamak yerine, kazandırılan dijital vatandaşlık bilinci sayesinde, tüm öğrencilerin sunulan teknolojik donanımı amacına uygun, çevresine karşı saygılı şekilde ve üretkenliği merkeze alarak kullanmasını amaçlar.

NUN Okullarında öğrenciler, okulun radyo istasyonunda kendi yazdıkları programlarla yayın yaparlar. Okula davet ettikleri akademisyenlerle radyo söyleşileri gerçekleştirirler. Ders esnasında yaptıkları sunumları kamera kaydı alıp daha sonra izleyerek “Daha iyi nasıl yapabilirdim” sorusunun cevabını ararlar. Böylelikle kendilerine dair özeleştiri yapma ve sunumlarına dair “dönüşümlü düşünme” becerilerini geliştirirler. Kısacası dijital vatandaşlık bilinci kazandırılmış çocuklar için teknoloji becerilerini keşfetmek, topluma artı değer katmak, üretkenliği teşvik etmek için önemli imkânlar da sunabilmektedir.