NUN Okullarında Spor ve Beden Eğitimi

NUN Okullarında beden eğitimi derslerimiz kapsamında, her eğitim ve öğretim yılının başında ve sonunda hazırbulunuşluk testleri uygulanarak öğrencilerimizin fiziksel yetenekleri tespit edilir; esneklik, çabukluk, sürat, denge ve koordinasyon ölçümleri yapılır. Yapılan bu antropometrik testlerle öğrencilerin ders içi ve ders dışı etkinlik saatlerinde yetenekli oldukları spor branşları için gereken biomotor özelliklerinin geliştirilmesi hedeflenir. Her yıl tekrarlanan bu testlerle, öğrencinin gelişimi yakından takip edilir ve ders içeriklerinde kişiselleşmeye gidilir.

Bu ders planlaması ile amacımız; öğrencilerin bedensel ve sportif etkinlikleri gerçekleştirmek için gereken bilgi ve becerileri edinmiş, bedensel olarak sağlıklı ve zinde, serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeyi bilen, öğrendiklerini kişisel gelişiminde ve yaşantısında olumlu olarak kullanan bireyler olarak görmektir.

NUN Okulları olarak öğrencilerimizin eşitlik, adalet, hoşgörü, saygı, tevazu, öfke kontrolü, cesaret, azim gibi değerleri geliştirmeleri için spor faaliyetlerinin anahtar rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple beden eğitimi derslerinin, psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi, sınıf ve branş öğretmenleri ile ortak faaliyetler ve ders içerikleri hazırlanarak işlenmesinin öğrencinin sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmesi açısından da eşsiz birer fırsat olduğunu düşünüyor.

Bu felsefe ve amaç doğrultusunda titizlikle hazırladığımız müfredatımız ile NUN Okulları öğrencisi;

• Spor tarihini inceler, bu süreçte ülkelerin tarih boyunca hangi spor branşlarına öncelik verdiklerini ve nedenlerini araştırır.
• Olimpiyatların doğuşundan günümüze kadar gelen sürece hâkim olur.
• Öğrendiği tarihi bilgiler ışında teorik derslerde işlenen konular hakkında detaylı araştırmalar yapar.
• Farklı spor branşlarını deneyimler.
• Sporun bir yaşam biçimi olması gerektiğinin farkına varır.
• Çeşitli parkur oyunlarıyla görsel, işitsel ve kinestetik uyaranlara karşı tepki süresini kısaltır, böylelikle çabuk düşünüp çabuk karar verme ile el, kol, ayak ve bacaklarını kontrol ve koordine edebilme becerisi geliştirir.
• Yeteneği olduğunu keşfettiği branşta sportif faaliyetlere katılma şansı yakalar.
• Eğitim hayatı boyunca pek çok spor branşını deneyimleyerek ve müsabakalara katılarak IB öğrenen profillerinden “risk alan” ve “iş birliği becerileri” taraflarını geliştirerek sosyal korkularını aşar.
• Özgüvenli, organizasyon becerisi gelişmiş sosyal bir birey olur.

Okulumuzda daima açık tutulan çok amaçlı spor salonları, yüzme havuzu, masa tenisi alanları, açık basketbol, voleybol sahaları ve tenis kortlarıyla öğrencilerimizin sosyalleşmeleri sağlanır.