SIKÇA SORULAN SORULAR

 

AKADEMİK

NUN Okulları ne zaman açıldı?
NUN Eğitim ve Kültür Vakfı kuruluşu olarak hizmete açılan NUN İlkokulu 2014 yılında; ortaokul ve lise olarak eğitim veren NUN Kız ve Erkek Okulu ise 2016 yılında eğitim dünyasına katılmıştır.

NUN Okulları nerededir?
Ana sınıfları ile birlikte NUN İlkokulu; İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, Burhaniye mahallesi, Hacı Reşit Paşa sokaktadır. Ortaokul ve lise binalarının yer aldığı NUN Kız ve Erkek Okulu ise yurtlarıyla birlikte Beykoz ilçesinde, Elmalı Köyü yolu üzerindedir.

NUN Okullarının kuruluş felsefesi nedir?
NUN Okulları, 21. yüzyıl dünyasında, ahlaki ve vicdani sorumluluklarının bilincinde, şahsiyet sahibi nesiller; millî ve yerli değerlerinin farkında dünya vatandaşı gençler yetiştirmek gayesiyle yola çıkmıştır. Eğitim planlamasını bilgi, inanç ve estetik temelleri üzerine inşa ederek her bir öğrencinin kendisine has ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak kişiselleştirir.

Uluslararası Bakalorya (IB) Programı nedir?
Dünya çapında bir kalite standardı olarak kabul edilen, geçerliliği ve güvenirliği olan Uluslararası Bakalorya (IB) Programı; 3 ila 19 yaş arasındaki gençleri, günceli takip eden, yaşam becerilerini geliştirmiş çok yönlü dünya vatandaşları olarak yetiştirmeyi hedefler. NUN Okulları bilgili, bilinçli ve duyarlı gençler yetiştirmek amacına daha etkili bir şekilde ulaşmak bu programı kendisine araç olarak seçmiştir.

IB Programı içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı müfredatı nerede durur?
Uluslararası Bakalorya (IB) Programı yöntem ve tekniklerden müteşekkil bir çerçevedir. Program, kazanım olarak salt akademik bilgiyi hedeflemez. IB Programı öğrencisinin, sorgulayan, risk alan gibi sergilemesi gereken öğrenen profilleri ve geliştirmesi beklenen yaşam becerileri vardır. NUN Okullarında, bu çerçeve içerisine Millî Eğitim Bakanlığı müfredatı yerleştirilmiştir. Örneğin, “dört işlem yapabilme” ilkokul öğrencisi için bu müfredatın belirlediği kazanımlardan biridir. IB Programı çerçevesinde ise yeterli değildir; öğrenciden beklenen, bu kazanıma ek olarak günlük hayatta bölme/paylaştırma işlemi yaparken adil davranma bilincini kazanması, ihtiyaç halinde dört işlem konusunu arkadaşlarına da rahatlıkla anlatabilecek iletişim becerisine sahip olması, bilgiyi günlük hayatında eyleme dönüştürebilmesidir.

NUN Okulları akademik kadro seçiminde nelere dikkat eder?
NUN öğretmenlerinin alanına hâkim olmasının yanı sıra alanındaki gelişmeleri takip etmesi ve aynı zamanda öğrenmeye meraklı olması esastır. İletişim kurabilecek seviyede yabancı dilinin bulunması, yine kendi alanında akademik ilerleyiş kaydetmesi beklenir.
En az beş yıllık tecrübeye sahip olanlar öncelenirken; öğrencilere rol model olacak bilge karakterli, bireysel değil bir bütünün parçası olarak hareket eden, birlikte başarmanın güzelliğine inanan isimler tercih edilir. Merak duygusu yaşam öyküsünde belirleyici olan ve bilgiyi derinleştirme arzusu kuvvetli, bilgiyi öğrenci ile paylaşma noktasında yetenekli isimler aranır.

İngilizce seviyesi yetkin olsa dahi lise öğrencisi hazırlık okumak zorunda mı?
Lise hazırlık sınıfları, alışılageldiği gibi İngilizce eğitime hazırlık olarak değil, “NUN Okullarına Hazırlık” şeklinde kurgulanmıştır. Büyük yoğunluğun yabancı dil eğitimine verildiği bir haftalık ders programından ziyade, öğrencilerin entelektüel birikimlerine önemli katkıda bulunacak bir içerik ile kültür sanatın ve sporun da en az fen bilimleri kadar ilgiyi hak ettiği bir ders planlaması gözetilmiştir. Bu sebeple okullarımızda hazırlık sınıfı okunması mecburidir.

Yabancı dil seviyeleri birbirinden farklı öğrenciler için seviye sınıflarınız var mı?
NUN Okulları, öğrencilerinin dil öğreniminde “farklılaştırma” yöntemine sıklıkla başvurur. Dil öğrenimi noktasında farklı dinamikler vardır; kimi öğrenci rahatlıkla yabancı dil konuşabildiği halde akademik metin yazma noktasında sıkıntı yaşayabilir. Ya da öğrencinin kendisini yabancı dilde rahat ifade edemiyor oluşu, o dile hâkim olmadığı anlamına gelmez. NUN Okullarının uyguladığı sistemde dikkat ettiği temel noktalardan biri; eğitimin çocuğa göre planlanması, şekil kazanmasıdır. Bu noktada farklılaştırma yöntemi devreye girer, öncelikle öğrencinin durumu tespit edilir. Ders saatleri haricinde yetkin isimler onlarla bir araya gelerek eksikliği tamamlamaya, mevcut olanı geliştirmeye gayret ederler. Konuşma sıkıntısı yaşayan öğrenci ile speaking pratiği, metin yazma noktasında zorlanan öğrenci ile essay yazma çalışmaları yapılır, çalışmanın içeriği öğrencinin ihtiyacını göre revize edilir.

Ortaokul ve lise öğrencileri için yatılı kalmak zorunlu mu?
Yerleşkesi Beykoz’da bulunan NUN Kız ve Erkek Okulunda yurt olanağı mevcuttur. İstanbul içinde ikamet eden veya il dışından gelen her öğrencinin kalma imkânına sahip olduğu yurtlar, bir zorunluluk olarak değil; isteğe bağlı şekilde velilerin tercihine sunulur.

Spor ve sanat faaliyetleri kapsamında okulunuzun imkânları nelerdir?
Öğrencilerini yerli ve millî değerlerinin farkında birer dünya vatandaşı olarak yetiştirme hedefinde NUN Okulları, kültür, sanat ve sporun önemine inanır. NUN Okullarında verilen görsel sanatlar ve müzik eğitimlerine ek olarak gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerle öğrencilerin; sanat bilinci ve farkındalığı kazanmaları, sanatın tarihine de felsefesine de hâkim olmaları, estetik ve entelektüel bakış açısı kazanmaları sağlanır.  Okulun sanat ve spor faaliyetlerine dair detaylı bilgiye erişmek için NUN’da Görsel Sanatlar, NUN’da Müzik, NUN’da Spor sekmelerini inceleyebilirsiniz.

 

KABUL VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Okulunuzda her sınıf için öğrenci alımı yapılıyor mu?
Ana sınıflarımıza 54 ayı tamamlamış çocuklar kabul edilir. 1. sınıf kabulünde aday öğrencinin 66 ayı doldurmuş olması tercih edilir. 62-66 ay arasındaki çocukların kabulü için okulumuz rehber öğretmenlerinin, öğrencinin kabulü için bir sakıncanın bulunmadığına dair raporu dikkate alınır. 2, 3 ve 4. sınıflar için kontenjan dolmuştur.
Ortaokul ve lise olarak hizmet veren okullarımız içinse yalnızca 5. sınıf ve lise hazırlık sınıfları için başvuru alınır.

Okulunuzun kabul sınavına girmek mecburi mi?
NUN Kız ve Erkek Okulunun belirli tarihlerde yapılan kayıt kabul sınavları bulunmaktadır. Okula kayıt yaptırmak isteyen aday öğrencilerin bu sınavlara girmeleri mecburidir. NUN Okullarına ait bu özel sınavda, öğrencinin müfredata hâkimiyetinin yanı sıra analiz-sentez yapabilme, okuduğunu anlama ve düşüncelerini kendi kelimeleriyle ifade etme kabiliyeti; grafik, tablo, harita ile verilmiş bilgileri okuma, yorumlama ve çıkarım yapma becerileri ölçülür. Bu sebeple çoktan seçmeli soruların sayısı azdır.
NUN İlkokulunda ise akademik sınav yerine aday öğrencilerin tabi tutulduğu atölye çalışmaları bulunmaktadır ki bu çalışmalara katılmak ve beklenen başarıyı göstermek de kayıt için yine mecburidir.

İlkokul öğrencilerin kabulünde belirleyici etkenler nelerdir?
NUN İlkokulunda, sınıf öğretmenleri ve rehberlik birimi uzmanları gözetiminde gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile öğrencinin bilişsel düzeyi, motor becerileri, dikkati, grup çalışmasına yatkınlığı, sosyal ve iletişim becerileri, yönerge alma kabiliyeti ölçülür.

Okulunuzun burs imkânı var mı, kimler faydalanabilir?
NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, okullarında farklı sosyoekonomik gruplardan gelen öğrencilerin kaynaşmasını, onların kişilik gelişimi ve hayata hazırlanmaları açısından önemser. Bu sebeple, uygulanan burs politikası öğrencilere eşit haklar sağlamak üzerine kuruludur. NUN Okullarında burs değerlendirmeleri, ailelerin ihtiyaç durumu gözetilerek gerçekleştirilir.

Spor ya da yetenek bursunuz var mı?
NUN Eğitim ve Kültür Vakfının burs politikası farklı sosyoekonomik arka plana sahip öğrencilere eşit haklar tanımak üzerine kurulu olduğu için burs görüşmelerinde yalnızca ailenin ihtiyaç durumu gözetilir. Burs görüşmelerinin, öğrencisinin kabul sınavı/atölye çalışmalarında başarı gösterdiği takdirde vakıf gündemine alındığını da bu noktada hatırlatmak isteriz.

Bursun kesintiye uğraması söz konusu mu?
Ailenin gelir durumunda ciddi değişimler görülmediği, öğrenci disiplin cezası almayıp akademik başarısını koruduğu sürece bursun kesintiye uğraması söz konusu değildir.

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HARİCİ HİZMETLER

Öğrencileriniz için servis imkânı var mı?
Servis imkânı mevcuttur. NUN Okulları, servis güzergâhlarının kısa tutulması ve her yeni öğrenci ile yeniden revize edilmesi konusunda da hassastır. İstanbul şartları daima göz önünde tutulur ve öğrencinin güne yorgun başlamaması için özel bir gayret sarf edilir. NUN Kız ve Erkek Okulu, ayrıca yurt imkânı da bulunmaktadır.

Okulunuzda kantin var mı?
NUN Okullarında kantin yoktur; öğrencilere kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi atıştırmalığı hizmeti sunulur. Menüler uzman diyetisyenler dikkatinde; karbonhidrat, protein dengesi çocukların günlük ihtiyacına uyacak şekilde hazırlanır. Örneğin okul sonrası kulüp çalışmasına kalacakları gün öğrencilere ikindi atıştırmalığında protein ağırlıklı, eve gidiş saatlerine dek acıkmayacakları, doyurucu ikramlarda bulunulur.

Yemekler okulun kendi mutfağında mı pişiyor?
Öğrencilerin bilişsel gelişiminin fiziksel gelişimlerinden ayrı olmadığına inanan NUN Okulları, sağlıklı beslenme konusunda özel bir hassasiyete sahiptir. Ana yemeğin yanı sıra yoğurttan kremaya dek her ürün, okulun kendi mutfağında taze ve doğal ürünlerden yapılıp öğrencilere sunulur.  

Öğrencilere sunulan sağlık hizmeti var mı?
NUN İlkokulu ve NUN Kız ve Erkek Okulu ayrı ayrı görev yapan sağlık görevlileri mevcuttur. Öğrencilere dair herhangi bir sağlık değişimini veli ile direkt iletişim kurarak paylaşan hemşireler, aynı zamanda ilk yardım, kaza anında müdahale gibi durumlarda hazır bulunmak üzere tam zamanlı olarak hizmet vermektedir.