REHBERLİK VE DANIŞMANLIK

NUN OKULLARI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI BİLDİRİSİ

• NUN Okullarında, her öğrencinin bilişsel, duygusal, manevi ve sosyal gelişimini önemseyen ve ona uygun politika belirlenen gelişimsel rehberlik modeli esas alınmıştır.
• Bu yaklaşım ışığında her bir öğrencimize yönelik kendini tanıma, kabul etme, problem çözme, sosyal ilişkiler kurabilme, uyum sağlayabilme, ilgi ve yeteneklerini keşfetme, duygu ve düşüncelerini doğru ve yerinde ifade edebilmelerine yönelik, ruhsal yönden dayanıklı ve duyarlı, şahsiyet bütünlüğünü sağlayan bireyler olabilmeleri için yaş grubu ve gelişim özelliklerine uygun bireysel görüşmeler ve grup etkinlikleri yapılmaktadır.
• Bireysel görüşmelerde ve çalışmalarda karakter özelliklerine dair önemli noktalar keşfedilmekte ve her bir öğrencimize yönelik yaklaşım bu sayede belirlemektedir.
• Grup çalışmaları iki haftada bir, duygu düzenleme, düşünme becerileri ve davranış yönetimi temaları ile IB MYP ünitelerine destek etkinliklerden oluşmaktadır ve sınıfın tamamı ile gerçekleştirilmektedir. Bu grup çalışmaları ile öğrencilerimizin, çeşitli teknikler vasıtasıyla özellikle sorun yaşadıkları alanların tespit edilip bu alanlar üzerinde yoğunlaştırılmış bir çalışma yapabilmeleri hedeflenmektedir.
• NUN psikolojik danışma ve rehberlik birimi, bireysel olmayı, bireye özgü olmayı ve sorunuyla, başarısıyla sistemine dâhil olan her bireyi ileriye taşımayı, fayda sağlayabilmeyi, gelişimine destek olabilmeyi kendisine amaç edinmiştir.
• Bireysel olarak her dönemde her velimizi en az bir kere görmeyi hedefleyen rehberlik öğretmenleri, bu görüşmelerde öğrencilerimizin gelişimi ile ilgili olarak fark ettiklerini, şahit olduklarını aktarıp velilere bu görüşmelerde yapmış oldukları yönlendirme ve vermiş oldukları tavsiyeleri hayata geçirip geçirmediklerini yakından takip ederler.
• Öğrencilerimizin gelişim seyriyle ilgili en önemli paydaşımız olan velilerimiz sıklıkla bilgilendirilirken, ebeveynlere yönelik etkinlikler, seminer çalışmaları ve bireysel danışma ile de bu süreç desteklenmektedir. Sahip olduğumuz özgün bakış açısı ile rehberlik birimi okul çalışmalarının bel kemiği ve önemli bir tamamlayıcısıdır.
• NUN Okullarında rehberlik birimi, PDR birim koordinatörü Zehra İlgen Şeker, anasınıfı düzeyinden sorumlu PDR uzmanı Betül Aygül, ilkokul düzeyinden sorumlu PDR uzmanları Bilgen Sağ ve Elif Yılmazörnek, Kız Ortaokulundan sorumlu PDR uzmanı Meryem Söğüt, Erkek Ortaokulundan sorumlu PDR uzmanı Şerif Ali Batmaz, Kız Lisesinden sorumlu PDR uzmanı Elif Girgin, Erkek Lisesinden sorumlu PDR uzmanı Gökhan Ergür olmak üzere sekiz kişiden oluşmaktadır.

Okulumuzdaki Rehberlik Faaliyetleri;

Öğrenciye Yönelik:

• Oryantasyon/Uyum Çalışmaları
• Öğrenci Tanıma Çalışmaları
• Soruna Yönelik Danışmanlık Çalışmaları/Krize Müdahale Çalışmaları
• Yatırım Amaçlı Rehberlik/Gelişimi Destekleyici, İlgi ve Yeteneklerine Uygun Yönlendirme 
• Kum Terapisi Seansları
• Grup Rehberliği Dersleri

Veliye Yönelik:

• Veli Tanıma Çalışmaları
• Bireysel Danışmanlık Desteği
• Sosyal Etkinlikler

Öğretmene Yönelik

• Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimleri/Nun Öğretmen Akademisi
• Bireysel Danışmanlık Hizmeti
• Motivasyonel Çalışmalar

Personele Yönelik

• Kurum Kültürünü Oluşturmaya Yönelik Eğitimler
• Bireysel Danışmanlık Desteği

Olmak üzere dört başlık altında planlanmıştır.