NUN Kız Okulunda Bir Gün

Okula Gelirken

Ortaokul ve lise olarak hizmet veren NUN Kız Okulunda yatılılık zorunlu değildir, velilerin tercihine sunulmuştur. Evde kalmayı ve servis kullanmayı tercih eden öğrenciler, yolculukları boyunca öğretmenlerinin titizlikle seçtikleri parçaları dinlerler. Çünkü NUN Okulları, eğitimin süreklilik arz ettiğine inanır, bu sebeple eğitim okula geldiklerinde değil, henüz daha gelmeden başlar. Eserler seçilirken müzik dersinde o hafta üzerinde durulacak dönemin müziklerinin yer almasına özellikle dikkat edilir. Böylelikle öğrenciler, konuya ve döneme dersten evvel aşina kılınır. Servis, öğrencilerin paylaşımda bulanacakları ve birbirleriyle iletişim kuracakları bir sosyalleşme alanı olacak şekilde kurgulanmıştır. 

 

Kahvaltı, Öğle Yemeği ve İkindi Atıştırmalıkları

NUN öğrencisi saat sekizde okula varır, arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte kahvaltısını yapar. Kahvaltı ve öğle yemeği saatleri de “kesintisiz” öğrenmenin birer parçasıdır. Aynı masayı paylaştığı öğretmenler ve idari kadro, öğrenci için doğru rol model teşkil eder. Gözlem yapma, ikram etme, âdâb-ı muâşeret kurallarını yerinde uygulama ve açık geri bildirim alma noktasında her bir yemek saati, aynı zamanda birer öğrenme deneyimine dönüşür. Yemek duaları ise kelime tekrarından ibaret değil, şükretme farkındalığının kazanıldığı anlardır.  

NUN Kız Okulunun öğle yemeklerinde öğrencilere hizmet edecek görevliler yoktur. Her gün iki ayrı öğrenci nöbetçi olur ve arkadaşlarına kendi elleriyle yemek servisi yapar. Paylaşma, ikram etme ve şükretme dikkatini her öğle yemeğinde yeniden hatırlayan NUN öğrencileri daima bir arada yemek yiyerek; birlikte büyük ve güzel bir ailenin parçası olduklarını güven içinde duyumsarlar.  

Kahvaltı ve öğle yemeklerine ek olarak öğrencilere bir de ikindi atıştırmalığı verilir. Bu noktada, yoğurttan kremaya dek her bir ürünün okulun kendi mutfağında taze ve doğal ürünlerden yapıldığını hatırlatmakta fayda var. Öğrencilerin bilişsel gelişiminin fiziksel gelişimlerinden ayrı olmadığına inanan NUN Okulları, sağlıklı beslenme konusunda özel bir hassasiyete sahiptir. Menüler uzman diyetisyenler dikkatinde; karbonhidrat, protein dengesi çocukların günlük ihtiyacına uyacak şekilde hazırlanır. Örneğin okul sonrası kulüp çalışmasına kalacakları gün öğrencilere protein ağırlıklı, eve gidiş saatlerine dek acıkmayacakları, doyurucu ikramlarda bulunulur.

 

NUN Okullarında Dersler

Uluslararası Bakalorya (IB) Programı çerçevesinde; NUN Okullarında dersler altmış dakikalık bloklar halinde işlenir. Günlük ders programı hazırlanırken fen bilimleri, matematik gibi zihinsel performans gerektiren derslerin sabah saatlerine; görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi gibi yaratıcılık ve fiziksel performans gerektiren derslerin öğleden sonra yer almasına dikkat edilir.

NUN Okulları, öğrencilerinin entelektüel birikime, tarih bilincine, sanatsal bakış açısına ve estetik duyarlığa sahip olmasını öncelediği için müzik, görsel sanatlar, tasarım derslerine de en az bilim dersleri kadar ağırlık verir. Derslerin, haftalık programdaki saat karşılıkları birbirlerine neredeyse denktir. Gün boyu altı ayrı blok ders işleyen öğrenciler hedeflenen birikime ulaşırken; bahsi geçen alanlarda daha da derinleşmek, ilerlemek isteyen öğrencilerin ilgi ve yetenekleri, atölye ve kulüp çalışmalarıyla desteklenir.

NUN Okullarında tüm bu derslere ek olarak; öğrencilerin grup olarak atölye çalışması yaptıkları haftalık rehberlik saatleri ve kütüphane dersleri bulunmaktadır. NUN Okulları, öğrencilerine okuma kültürü, entelektüel birikim, akademik dürüstlük kazandırmak, kaynakça gösteriminde evrensel standartları göstermek amacıyla tıpkı diğer derslerdeki gibi alana hâkim isimlerin öğretmen olarak seçildiği kütüphane dersleri vermektedir. Kız ve Erkek Kampüslerinde, her okulun kendisine ait kütüphane binası vardır. Bu binalar yalnızca kitap ödünç alınan yerler olarak değil, “yaşanan” yerler olarak kurgulanmıştır. Her dersin öğretmeni, dersin araştırma kısmını ağırlıklı olarak kütüphanede işlemek üzere haftalık planını hazırlar. Basılı ve dijital tüm kaynaklar, grup çalışmaları ve bireysel araştırmalarına uygun şekilde tasarlanan kütüphane binasında, her ders saatinde aktif kullanıma açıktır. 

 

NUN Okullarında Zaman Yönetimi

NUN Okullarının, öğrencilerinde geliştirmeyi hedeflediği becerilerin başında zaman yönetimi gelir. Öğrencinin kendi zamanını planlayabilmesi için NUN Okullarında ödevler günlük değil, haftalık verilir. Pazartesi gününden bir sonraki hafta Pazartesi gününe dek tamamlaması beklenen ödevlerin, hangi gün ne kadarını yapacağı öğrencinin kendi tasarrufundadır.

Öğrencinin zamanı ve zamanın gerektirdiklerini fark etmesi, kendi eylemlerinin ve sonuçlarının sorumluluğunu alabilmesi için NUN Okullarında zil sesi bulunmamaktadır. Her öğrenciden, ders programını dikkatle takip etmesi, olması gereken saatte sınıfta bulunması; öğle yemeği, teneffüs ve ibadet zamanlarını programa uyacak şekilde düzenlemesi beklenir.

 

NUN Okullarında Kültür-Sanat

Öğrencilerin ufkunu genişletmek, onları daha duyarlı, bilinçli ve birikimli kılabilmek gayesiyle; ders içerikleri ve atölye kulüp çalışmalarına ek olarak her ay birkaç farklı kültür sanat program organize edilir. Bunların ilki; her ayın son cuma günü, okulun konferans salonunda ve tüm öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen “NUN Konuşmaları” serisidir. Konferans için davet edilecek isimlerin mühendis, müzisyen, politikacı gibi birbirinden çok farklı alanlarda yetkin isimler olmasına, meşguliyetlerinin yaşam öykülerine nüfuz etmesine ve başarılarının öğrenciler için ilham verici etkisine dikkat edilir.

“Yazar Şair Buluşmaları”nda ise ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı isimler seçilir; kütüphane binasında gerçekleştirilen bu programlarda, davet edilen kişiler öğrenciler ile bire bir diyalog kuracak yakınlıkta ve oturma düzeninde söyleşirler.

Bunlara ek olarak; “Akademisyenler Dersimizde” programında, yine farklı branşlardan ve akademik unvandan isimler ile lise öğrencileri bir araya gelir. Daha evvel kendi öğretmenleri ile işledikleri konular, kitaplar, tarihî hadiseler veya meseleler; bu kez alanın içinden yetkin isimlerin bakışıyla derinleştirilir. Bu konuşmalar dizisi, öğrenciler için lisans ve lisansüstü ders içeriklerine ilk adım mahiyetinde olup konuyu içselleştirmelerine imkân sunmaktadır.

 

NUN Okullarında Bir Günün Sonu

NUN Okullarının öğrencisiyle birlikte geçirdiği bir gün ve her gün, en çok önemsediği konu; öğrencide zaten var olan istidadı ortaya çıkarmak ve geliştirmesi için imkân sağlamak, teşvik etmektir.  Kulüp çalışmaları, atölyeler, NUN Radyosu, derslerin işlenişi, rehberlik saatleri, öğretmenlerle öğrenci arasındaki tüm diyaloglar; NUN Okullarındaki her detay, bu temel üzerine kurulmuştur.  

NUN Okullarında eğitimin ve öğrenmenin, sabah sekiz ile akşam beş arasına sıkıştırılmış bir zamanı yoktur; her an, her mekân, her kişi, her bulgu ya da her üretim başlı başına bir öğrenme deneyimidir.  Bu sebeple yurt imkânı da, bir barınma ihtiyacından ziyade öğrencilerin gelişimlerini destekleyecek şekilde verilir. Yatılı kalmanın tüm öğrencilere; kişisel becerilerini geliştirme, sorumluluk alma, zaman yönetimi kazanma, paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenme, sosyal ilişkilerini geliştirme noktalarında önemli katkılar sunacağı açıktır. Bunlara ek olarak, yatılı kalan bir NUN öğrencisini ayrıcalıklı kılacak olan okuldaki derslerin bitiminden sonra kendisine kalan zamanı; kültür, sanat ve sporla, kulüp ve atölye çalışmalarıyla dolu dolu geçirecek olmasıdır.