IB ORTA YILLAR PROGRAMI

Uluslararası Bakalorya (IB) 

3 ila 19 yaşları arasındaki öğrenciler için kurgulanan IB uluslararası eğitim programları; kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran, sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde, vicdanı dışlamayan, hak, adalet ve vicdan eksenini koruyan, duyarlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlar.  IB, şevk ve empati ile şekillenen uzun soluklu bir “iyi” olma gayreti ve kararlılığını hedefler. IB, okulların zorluklara iyimserlik ve açık görüşlülük ile karşılık veren, kendi kimliklerine güven duyan, ahlaki kararlar veren, farklı kültürlere mensup bireylerin haklarını anlayan, dünya gündemini bilen, öğrendiklerini gerçek dünyada, karışık ve öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır olan çok yönlü öğrenciler yetiştirmelerine yardımcı olur. IB, güçlü bir vizyonu paylaşan, kültürel değerlere bağlı, yüksek kaliteli uluslararası eğitim programları sunar.

IB Eğitimi:

• Geleceği şekillendirecek olan öğrenenlere odaklanır Öğrenci merkezli IB programları, sağlıklı ilişkiler, ahlaki sorumluluk ve kişisel gelişimde sınırları zorlamayı öne çıkarır.

• Yetişecek yeni neslin hem akademik hem de kişisel başarı için ihtiyaç duydukları yaklaşım ve becerileri geliştirmesi noktasında eğitim ve öğrenime etkili yaklaşımlar geliştirir.

• Bir dünya vatandaşı yetiştirmeyi amaçlayan IB Programları, dillere ve kültürlere yönelik anlayışı arttırır ve tüm dünyayı ilgilendiren fikirlerin ve sorunların öğrenciler tarafından irdelenmesini sağlar.

• IB programları, geniş ve dengeli, kavramsal ve bağlantılı bir müfredat sunar.
Öğrenen profilinde tanımlanmış olan değerlerle ifade edildiği üzere, IB öğrencileri araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmak için çalışırlar. Bu özellikler, entelektüel gelişim ve akademik başarının ötesine geçen çok çeşitli insani yeterliliği ve sorumluluğu temsil eder.


IB Orta Yıllar Programı (MYP) Nedir?

11 ila 16 yaşları arasındaki öğrenciler için kurgulanan MYP,  öğrencileri pasif öğrenen olmaktan, yaratıcı, üretken, eleştirel ve dönüşümlü düşünerek mükemmeli hedefleyen aktif öğrenen olmaya taşıyan bir öğrenim çerçevesi sunar. MYP, öğrencileri geleneksel alanlardaki çalışmaları ile gerçek dünya arasında bağlantılar kurmaya teşvik ederek, kültürel ve entelektüel gelişime vurgu yapar. Küresel liderlere dönüşen genç insanlar için temel vasıflar olan iletişim, kültürlerarası anlayış ve küresel bağlılık becerilerinin gelişmesini teşvik eder.
MYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir. IB İlk Yıllar Programında (PYP) geliştirilmiş olan bilgilerin, becerilerin ve tutumların devamını sağlar ve öğrencileri IB Diploma Programı (DP) ve IB Kariyer Odaklı Sertifika Programının (IBCC) akademik zorluklarını başarmaya hazırlar.


IB Orta Yıllar Programı:

• Öğrencilerin akademik gelişimiyle sınırlı kalmayıp, entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğine bütünsel olarak yaklaşır.

• Öğrencilerin kriz yönetebilmeleri ve geleceğe dönük eylemlerinde sorumluluk almaları için ihtiyaç duydukları bilgileri, tutumları ve becerileri geliştirme fırsatlarını sunar.

• Sekiz ders grubu içerisindeki çalışmalarla anlayış genişliği ve derinliği sağlar.

• Öğrencilerin kendilerinin ve başkalarının kültürlerine yönelik anlayışlarını desteklemek için en az iki dil (eğitim dili ve seçecekleri ek bir dil) öğrenilmesini zorunlu tutar.

• Öğrencileri topluluk içerisinde hizmete katılma konusunda güçlendirir. 

• Öğrencilerin ileri düzey eğitim hayatlarına, çalışma hayatına ve yaşam boyu öğrenime hazırlanmalarına yardımcı olur.


MYP Müfredat Çerçevesi

MYP, sekiz ders grubundan oluşur: Dil Edinimi,  Dil ve Edebiyat, Bireyler ve Toplumlar, Fen Bilimleri, Matematik, Sanat, Beden ve Sağlık Eğitimi ve Tasarım. Öğrenci çalışmaları her eğitim yılı içerisinde ders grubu başına en az 50 saat eğitim ile desteklenir. 4. ve 5. yıllarda öğrenciler, sekiz ders grubu arasından altısını seçme olanağına sahiptir ve bu da büyük bir esneklik sunar.

MYP öğretmenleri, müfredatı düzenlerken şu hususlara dikkat eder: 

• Bağlam içerisinde öğretim ve öğrenim: Öğrenciler, en iyi öğrenim deneyimleri bir bağlama oturduğunda ve de bu deneyim yaşamlarıyla ve deneyimledikleri dünya ile ilintili olduğunda öğrenirler. MYP öğrencileri, küresel bağlamları kullanarak insan kimliğini, küresel sorunları ve uluslararası bilince sahip olmanın anlamını keşfederler.

• Kavramsal anlayış: Kavramlar, belirli disiplinler içerisinde ve derslerin bütününde ilgili olan büyük fikirlerdir. MYP öğrencileri kavramları, kişisel, yerel ve küresel öneme sahip sorunları ve fikirleri irdelemede ve bilgiyi bütünsel olarak incelemede araç olarak kullanırlar.
http://www.ibo.org/myp

• Öğrenim yaklaşımları (ATL): Tüm MYP ders gruplarını birleştiren öğrenim yaklaşımları, bağımsız öğrenim için bir temel oluşturur ve aşina olunmayan ortamlarda öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanmaları konusunda onları cesaretlendirir. Bu becerilerin geliştirilmesi ve uygulanması, öğrencilerin nasıl öğreneceklerini öğrenmelerine yardımcı olur.

• Eylem olarak hizmet (toplum hizmeti): Eylem (yaparak ve deneyimleyerek öğrenme) ve hizmet, her zaman için IB topluluğunun ortak değerlerinden olmuştur. Öğrenciler, sınıfta ve sınıf dışında öğrendiklerini uygularken eyleme geçerler. IB öğrenenleri, toplumun hizmet taahhüdü ortaya koyan duyarlı üyeleri olmak için ve diğerlerinin yaşamlarında ve çevre üzerinde olumlu bir fark yaratmak için  çabalarlar. Eylem olarak hizmet, özellikle MYP topluluk projesi içerisinde programın ayrılmaz bir parçasıdır.

• Dil ve kimlik:  MYP öğrencilerinin en az iki dil öğrenmesi zorunludur. Çeşitli şekillerde iletişim kurmayı öğrenmek, kültürlerarası bir anlayış geliştirmeleri ve kimliklerini gerçekleştirebilmeleri için temel teşkil eder.


MYP Projeleri

MYP projeleri, öğrencilerin MYP içerisinde öğrendiklerini ortaya koymalarına fırsat verir. MYP’nin 5. yılını sunan okullarda tüm öğrencilerin kişisel projeyi tamamlamaları gerekmektedir. MYP’nin 4. veya 5. yıllarını içeren programlarda okullar öğrencilere hem topluluk projesini hem de kişisel projeyi yapma fırsatını sunabilirler. MYP’nin 3. veya 4. yılını sunan okullarda öğrencilerin topluluk projesini tamamlamaları gerekmektedir.

• Topluluk projesi öğrencilerin toplumda bir eylem olarak hizmet sunarken hak ve sorumluluklarını keşfetmeleri konusunda cesaretlendirici olur. Öğrenciler topluluk projesini bireysel olarak veya küçük gruplar hâlinde tamamlayabilirler.

• Her öğrenci bağımsız olarak bir kişisel proje geliştirir, böylece, bağımsız çalışma yapabilme becerilerini özetleyen, tam anlamıyla kişisel ve yaratıcı bir çalışma ortaya koymuş olurlar.

"IB Orta Yıllar Programı - International Baccalaureate." http://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/other-languages/myp-programme-brochure-tu.pdf 
Erişim tarihi: 26 Ara. 2016.