OKUL MÜDÜRÜNDEN MESAJ

Değerli Velimiz,

İlkokul, heyecanın en yoğun olduğu yıllardır. Bu durum, hem öğretmenler, hem idareciler hem de veliler için geçerlidir. Sizler çocuğunuzun okula başlam heyecanını taşıyorsunuz. Bizler de aramıza yeni katılacak öğrencileri ve siz değerli velilerimizi merak ediyoruz.

Eğitim, dünya kurulduğundan beri insanoğlunun zihninde önemli bir yer tutmuştur. Bugün dahi süren tartışmalar, bu sorunun tek doğru cevabının henüz bulunamadığını göstermektedir. Hz. Ali’nin “Çocuklarınızı yaşadığınız çağa göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin.” ifadesi bugün de geçerliliğini koruyan önemli bir tespittir. Hedefimiz olan bu ifadenin gerçekleşebilmesi için birlikte hareket etmemiz gerekmektedir.

Değişen zaman ve süreç nesiller arasındaki farkın hızlı bir şekilde arttığını gösteriyor. Son zamanlardaki araştırmalar nesiller arasındaki kuşak çatışmasının 50 yıldan 1 yıla düştüğünü gözler önüne seriyor. Endişemiz teknolojik gelişmelerle bu sürecin daha da hızlanması ve bizlerin izleyici durumuna sürüklenmemiz. Bizler okulda, sizler evde çocuklarımızı kendi çağımıza göre değil onların yetişeceği zamana göre hazır hale getirmenin çabası içinde olacağız.

Hepimiz şunun farkındayız ki, çocuklarımız lütfen demeyi, rica etmeyi ya da özür dilemeyi önce evde öğreniyorlar. İlk tohumlarını evlerinizde attığınız eğitimin devamını da sizlerle işbirliği içinde yürüteceğiz. Nurettin Topçu’nun da belirttiği gibi ilkokul yıllarında önce kalp terbiyesini ele alacağız.

Çocuklarımızın bizsiz yaşayacakları hayatlarının temellerini attıkları ilk yıllarında onların yanlarında olacak ve ilk eğitimlerini vereceğiz. Onlar kendi ayakları üzerinde ne kadar güçlü durabiliyorlarsa, bizler de o kadar başarılıyız demektir. İşbirliği içinde çok güzel bir eğitim öğretim dönemi yaşayacağımıza inanıyorum.

Rahmi Oral
NUN İlkokulu Okul Müdürü