KAMPÜS

Öğrencilerimiz için kendi içinde bütünselliği olan, doğa ile iç içe, cıvıl cıvıl, yaşayan kampüsler hazırladık. NUN Erkek Okulu akademik ve idari binaları, yurtları, konferans salonu, kütüphanesi, açık ve kapalı spor alanları, öğrenci merkezi, atölyeleri ve daha pek çok güzel ayrıntısıyla öğrencileri her yönden destekleyip kuşatacak donanıma sahip.

NUN ailesi olarak hayat boyu öğrenen ve üreten bir topluluğun yetişmesini hedefliyoruz. Bunun için tabiatla iç içe, bizi biz yapan medeniyetimizin izlerini taşıyan, fonksiyonel ve insancıl bir kampüs tasarladık.

Eğitim ve öğretimin sadece akademik bilgiden ibaret olmadığı gerçeğinden hareketle; kampüslerimizin her köşesini ayrı bir öğrenme ve yaşama noktası hâline getirdik. “Yaşayarak öğrenme” düsturu çerçevesinde kurguladığımız kampüsümüz, öğrencilerimizin akademik, sosyal ve yaşam becerilerini geliştirecek şekilde tasarlandı.

NUN Erkek Okulunda derslikler alışıldık sınıf düzenlerinden farklı olarak dersin özelliğine göre kurgulandı. Böylece öğretmenlerimiz, alanlarında gerekli gördükleri her tür başvuru materyaline hızlıca erişebiliyor ve öğrencilerin çok daha etkili biçimde konulara nüfuz etmelerine destek oluyor. Bununla birlikte her bir dersliğe ilmin gelişmesine katkıda bulunmuş âlim ve bilginlerin ismini vererek onları bir kişiliğe büründürdük. Örneğin Birunî dersliğinde Kimya dersi alan bir öğrenci, Fuzûlî dersliğinde şiirler okuyor, Evliya Çelebi dersliğinde coğrafi keşiflere çıkıyor.

IB standartları ve normlarıyla uyumlu olan bu yaklaşımın bir uzantısı olarak gerekli dersliklerde çağın getirdiği teknolojik altyapıya sahip nitelikli laboratuvarlar hazırladık. Dersliklerle iç içe laboratuvarlarımız öğretmen ve öğrencilerimizin sürekli bir biçimde keşfetme ve deneyerek öğrenme heyecanlarını dinamik tutma hedefiyle hazırlandı.

KÜTÜPHANE

NUN Erkek Okulu Kütüphanesi, ders programlarını destekleyen, öğrencinin araştırma ve okuma zevkine yönelik yeni ve bilimsel yayınlarla her zaman güncellenen bir yapıya sahip ve okulumuzun yatılı olması sebebiyle 24 saat kullanıma açık.

Haftada bir saat tüm öğretmenler derslerini kütüphanede işlerler. Ders saatlerinde kütüphane kullanımı sene başında öğretmenlerle birlikte oluşturduğumuz haftalık kütüphane kullanım programına uygun olarak yapılmaktadır. Kitap fuarları, yazarlarla söyleşiler gibi sosyal faaliyetlerle kütüphane hizmetleri çeşitlendirilmektedir. NUN Okulları Kütüphanesi eğitimde bir ''kütüphane ruhu'' oluşturma hedefine sahiptir.

Her hafta tüm derslerin bir saat kütüphanede işlenmesine ek olarak ayrıca bir de kütüphane dersimiz bulunmaktadır. Kütüphane öğretmenimiz araştırma teknikleri, tasnif sistemleri, akademik dürüstlük, kaynak gösterimi gibi konularda öğrencilerimize ders vermektedir.

Kütüphanemiz yazılı, basılı, görsel-işitsel materyaller ve üye olduğu geniş veri tabanları ile NUN Okulları ailesi içinde yer alan tüm öğretmen, öğrenen ve çalışanlara araştırma, keşfetme imkânı sunmaktadır.

İki katlı kütüphanemizin birinci katında bulunan okuma salonu 508,29 m² alana sahiptir. Ayrıca yine bu katta iki adet 25 m²’lik kütüphane ofisi, üç adet 22 m² den oluşan grup çalışma odası ve 22 m²’lik bir fotokopi odası mevcuttur. İkinci katta bulunan okuma salonu ise 300,54 m² alan üzerine kurulmuştur. İkinci katta bir adet 35 m²’lik tematik özel eserler odası, bir adet coğrafi keşifler odası, bir adet 37 m²’lik sessiz okuma salonu ile 35 m²’lik dijital kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca kütüphanede yapılacak dersler ve diğer çalışmalarda kullanılmak üzere iki adet gezici akıllı tahtamız mevcuttur.

ATÖLYE SINIFLARI

Öğrencilerimizin yetişirken hayata dokunacağı, kendisini tanıyacağı, yeteneklerinin farkına varıp bunları geliştirme imkânı bulacağı çok sayıda ve çeşitlilikte atölye hazırladık. Geleneksel el sanatlarından ağaç işlerine, mekatronikten endüstriyel tasarıma, kısa filmden mutfak sanatlarına, tekstil tasarımdan musiki ve görsel sanatlara kadar hayatın her alanından kesitler bulabilecekleri atölyelerimizi faaliyete açtık. Öğrencilerimiz okul sonrası ve hafta sonları bu atölyelerde, kendilerini, ilgi ve yetenekleri tanıyıp sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gelişmeye devam ediyorlar. Kulüp ve atölyelerimize dair detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

SPOR ALANLARI

Okullarımızı kurgularken öğrencilerimizin, hayat boyu kullanacakları beceriler edinmesini, özgüven geliştirecek alışkanlıklar kazanmalarını hedefledik. Bu anlamda öğrencilerimize iç disiplin kazanımı, bedensel ve zihinsel gelişim ve ruhsal denge kazandıracak sporu, erken çağlarında öğrencilerimizin hayatlarına adeta bir ihtiyaç olacak şekilde kazandırmak istedik.

YURTLARIMIZ

Yerleşkesi Beykoz’da bulunan, ortaokul ve lise olarak hizmet veren NUN Okulları Kız ve Erkek Kampüslerinde yurt olanağı mevcuttur. İstanbul içinde ikamet eden veya il dışından gelen her öğrencinin kalma imkânına sahip olduğu yurtlar, bir zorunluluk değil; isteğe bağlı şekilde velilerin tercihine sunulur.

Kız ve Erkek Kampüslerinde ayrı ayrı bulunan yurt binaları, daire şeklinde tasarlanmıştır. Her bir dairede üç ya da dört öğrenci kalmakta, her öğrencinin kendisine ait odasında yatak ve gardıroplarına ek olarak kitaplık ve çalışma masaları da bulunmaktadır. Dairelerin ortak kullanım alanları banyo ve tuvaletten ibarettir. Ergonomik ve konforlu mobilya seçiminin yanı sıra kartlı geçiş sistemi ile giriş yapılan yurtlarda üst düzey güvenlik önlemleri mevcuttur.

NUN Okullarında yurt imkânı, bir barınma ihtiyacından ziyade öğrencilerin gelişimlerini destekleyecek şekilde kurgulanmıştır. Yatılı kalmanın tüm öğrencilere; kişisel becerilerini geliştirme, sorumluluk alma, zaman yönetimi kazanma, paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenme, sosyal ilişkilerini geliştirme noktalarında önemli katkılar sunacağı açıktır. Bunlara ek olarak, yatılı kalan bir NUN öğrencisini ayrıcalıklı kılacak olan okuldaki derslerin bitiminden sonra kendisine kalan zamanı; kültür, sanat ve sporla, kulüp ve atölye çalışmalarıyla dolu dolu geçirecek olmasıdır. Akşamları ve sabahları birer, ikişer saat İstanbul trafiğine maruz kalıp güne yorgun başlayan ve günü yine yorgun bitiren akranlarının aksine; tabiatla, sanatla ve sporla meşgul olan NUN öğrencileri dinlenmeye, üretmeye ve kesintisiz bir şekilde kendilerini geliştirmeye devam ederler. Bu noktada, NUN Kütüphanesinin de tıpkı atölyeler gibi öğrencilerin uyuyacakları saate dek hizmet vereceğini hatırlatmak isteriz. 

KONFERANS SALONU

Her türlü sanatsal ve kültürel faaliyetin yapıldığı, profesyonel sahne, ses ve ışık sistemi, fuaye alanı ve simultane çeviri odalarına sahip iki adet konferans salonunu, NUN neslinin sanat ve kültürdeki yeterliliklerini de sergileyebilecekleri alanlar olarak hazırladık. Geleceğin sanatçılarına, diplomatlarına, bakanlarına şimdiden geleceğe hazırlanma imkânı sunduk. Öğrencilerimiz kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hazırladıkları programları ve performansları sergileme imkânı buluyorlar.