IB DİPLOMA PROGRAMI

 

IB eğitimi nedir?

3 ila 19 yaşları arasındakiler için olan IB uluslararası eğitim baremi, akademik ve kişisel disiplini itibarıyla eşsizdir. Öğrencileri çalışmalarında ve kişisel gelişimlerinde üstün başarıya ulaşmaya teşvik ediyoruz. Şevk ve empati ile şekillenen yaşam boyu öğrenme arayışının ilhamını vermeyi hedefliyoruz.

IB, okulların zorluklara iyimserlik ve açık görüşlülük ile karşılık veren, kendi kimliklerine güven duyan, etik kararlar veren, ortak insanlık vasfımızı diğerleriyle birlikte kucaklayan, öğrendiklerini gerçek dünyada, karışık ve öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır olan karakter sahibi çok yönlü öğrenciler yetiştirmelerine yardımcı olur.

IB, güçlü bir vizyonu paylaşan, yüksek kaliteli uluslararası eğitim programları sunar. Öğrenen profilinde tanımlanmış olan değerlerle ifade edilen IB eğitimi:

• öğrenenlere odaklanır - IB’nin öğrenci merkezli programları, sağlıklı ilişkiler, etik sorumluluk ve kişisel meydan okumayı öne çıkarır

• öğretim ve öğrenime yönelik etkili yaklaşımlar geliştirir – IB programları, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel başarı için ihtiyaç duydukları yaklaşımları ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olur.

• küresel bağlamlarda işe yarar - IB programları, dillere ve kültürlere yönelik anlayışı artırır ve tüm dünya için önemli olan fikirleri ve sorunları irdeler

• geniş bir içerik sunar - IB programları, geniş ve dengeli, kavramsal ve bağlantılı bir müfredat sunar.

IB öğrenenleri araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmak için çalışır. Bu özellikler, entelektüel gelişim ve akademik başarının ötesine geçen çok çeşitli insani yeterliliği ve sorumluluğu temsil eder.

 

IB Diploma Programı (DP) nedir?

IB Diploma Programı (DP), 16 ila 19 yaşları arasındaki öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavlarının bulunduğu, akademik olarak zorlayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, dünyanın önde gelen üniversitelerinden takdir ve saygı görmektedir.

Diploma Programı, öğrencileri hızla evrilen ve gitgide daha küreselleşen topluma etkili şekilde katılmaları için:

• onları fiziksel, entelektüel, duygusal ve etik açıdan geliştirecek,

• altı ders grubundan dersler alarak bilgi ve anlayış genişliği ve derinliği kazanmalarını sağlayacak,

• kendilerini yüksek eğitime hazırlayacak olan öğrenmeye dair becerileri ve olumlu tutumları geliştirmelerini sağlayacak,

• en az iki dil öğrenerek kendi kültürleri de dâhil olmak üzere tüm kültürlere yönelik anlayışlarını geliştirmelerini sağlayacak,

• geleneksel akademik disiplinlerle bağlantılar kurmalarını ve programdaki eşsiz bilgi teorisi dersi sayesinde bilginin doğasını keşfetmelerini sağlayacak,

• uzun denemede bir ya da daha fazla akademik disiplinin bakış açısıyla ilgilendikleri alana dair derin araştırma yapmalarına olanak sağlayacak,

• yaratıcılık, eylem ve hizmet aracılığıyla kişisel ve kişiler arası gelişimlerini destekleyecek şekilde hazırlar.

Müfredat

IB Diploma Programı öğrencilerinin, beş grubun her birinden (1 – 5 arası) bir ders seçmeleri gerekir; böylece en iyi oldukları dilde, ek dillerde, sosyal bilimlerde ve deneysel fen bilimlerinde ve matematikte bilgi ve anlayış derinliği kazanırlar. Öğrencilerin ayrıca 6. gruptan bir sanat dersi veya 1. ile 5. grup arasından ikinci bir ders seçmeleri gerekir.

DP dersleri daha yüksek seviyede veya standart seviyede alınabilir.

Daha yüksek seviyede en az üç, en fazla dört ders alınır (240 öğretim saati); öte yandan diğer dersler standart seviyede alınır (150 öğretim saati). Öğrenciler dersleri İngilizce, Fransızca veya İspanyolca olarak alabilir ve sınavlara bu dillerde girebilirler.

İki DP dersi disiplinler arası ders olarak sınıflandırılır, bu yüzden birden fazla ders grubunun gerekliliklerini karşılar:

• Edebiyat ve performans - 1. grup ve 6. grup

• Çevre sistemleri - 3. grup ve 4. grup

Diploma Programı, belirli bir disipline ait veya disiplinler arası çalışmalara ek olarak, öğrencilerin eğitim deneyimini genişleten ve onları bilgi ve becerilerini uygulamaya sevk eden üç temel ögeye öğeye sahiptir.

Diploma Programı temeli

• Uzun deneme öğrencilerin çalışmakta oldukları DP derslerinden birine dair bir sorunun derinlemesine incelenmesiyle bağımsız çalışma yapmasını sağlar. Dünya çalışmaları uzun deneme seçeneği, öğrencilerin en az iki DP dersinin bakış açısıyla inceleyecekleri ve küresel öneme sahip bir konuya odaklanmalarına olanak sağlar.

• Bilgi teorisi akademik disiplinleri bir araya getiren öğrenime, kapsamlı bir yaklaşım getirir. Eleştirel düşünmeye ilişkin bu derste öğrenciler, bilmenin doğasını anlamaya çalışır ve bir insan yapısı olarak bilgiye ilişkin anlayışlarını derinleştirirler.

• Yaratıcılık, eylem, hizmet (CAS) Diploma Programı boyunca öğrencilerin akademik çalışmalarının yanı sıra, bir grup etkinliğe katılmasını içerir. Yaratıcılık, öğrencileri sanat ve yaratıcı düşünme ile iç içe olmaya teşvik eder. Eylem, fiziksel aktivite aracılığıyla sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmeyi sağlamaya yöneliktir. Topluma hizmet, akademik değeri olan yeni bir öğrenme tarzına aracılık eder. CAS’ın üç öğrenme alanı, deneysel öğrenme sayesinde öğrencilerin kişisel ve kişiler arası gelişimlerini destekler ve kendilerini keşfetmelerine olanak sağlar.

"IB Diploma Programı - International Baccalaureate." http://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/other-languages/dp-programme-brochure-tu.pdf 
Erişim tarihi: 26 Ara. 2016.