NUN Erkek Okulu Ortaokulunda ve Lisesinde Değerler Eğitimi ve Yaklaşımı

 

Ortaokulda ve lisede, değerler eğitimi yaklaşımımızda bir prototip olarak öngördüğümüz NUN şahsiyeti için oluşturduğumuz değer sistemini merkeze alıyoruz. Kurânî kavramsallaştırma ile derslerimizde ve etkinliklerimizde sevgi, saygı, sorumluluk, adalet, merhamet ve edep kavramları üzerinde duruyoruz. “İnanç, İbadet, İslam Tarihi ve Ahlak” konularından hareketle oluşturduğumuz ünitelerimizi IB Öğrenen Profil özellikleri ve değerler eğitimi kavramlarını sentezleyerek işliyoruz.

Değerler eğitimi dersimizin dışında müfredatımızın bir diğer parçasını oluşturan Kur’ân-ı Kerîm dersimizde sınıflarımızı öğrenmeyi kolaylaştırmak ve öğrenme motivasyonunu artırmak amacıyla sınıf içi seviyelere göre gruplandırdık. Kur’ân-ı Kerîm dersimizin içeriğinde ise “tilavet, mahreç, tecvit ve ezber” uygulamalarına yer vermekteyiz.