NUN Okullarında Müzik

NUN Okullarında müzik derslerinin öncelikli hedefi, öğrencilerin kişisel yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda müzikal deneyim yaşamaları ve kültürel bakış açısı geliştirmeleridir. Dersler, öğrencilerin hem kendi musikimiz hakkında bilgi sahibi olacakları hem de dünya müziğini tanıyacakları şekilde planlanmıştır. Yerel değerler ile ulusal değerler arasındaki farkları tespit edebilmeleri, sanatsal üretimlerinde ikisinden de faydalanmaları hedeflenir.

Öğrencilerimiz, müzikal akımlardan ve tarihsel süreçten haberdar olurken her döneme ait örnek eserleri dinler, seslendirir ve bu eserler hakkındaki görüşlerini performans, resim veya yazıyla ifade ederler. Dersler, interaktif ve “yaşayarak öğrenme” ilkesine bağlı kalınarak işlenir, böylelikle bilginin kalıcılığı artırılır. Farklı alanlar ile bağlantı kurularak öğrencinin diğer derslerdeki başarısı da desteklenir ve öğrenim üç boyutlu hale getirilir.