KURULUŞ FELSEFESİ

NUN Okulları, 2014 yılında NUN Eğitim ve Kültür Vakfı bünyesinde kurulmuş bir vakıf okuludur. Fıtrî esaslara dayalı bir eğitim anlayışı çerçevesinde; çocuklarda doğuştan var olan merak duygusunun korunmasını, kendilerine has yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını hedefler. Bilgi, irade, duygu, eylem bütünlüğü içinde şahsiyet sahibi gençler yetişmesini önceler.

NUN Okulları, öğrencisinin sorgulayarak gelişmesini, meraklarının peşinden gitmesini, araştırarak doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için uygun ortamı hazırlar. Öğrencilerin, edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında kullanabilmeleri için gerekli hayat becerilerini geliştirmelerini amaçlar.

21. yüzyıl dünyasında, ahlaki ve vicdani sorumluluklarının bilincinde bir nesil yetiştirmeyi hedefler. Değer merkezli, entelektüel, estetik bakış açısına sahip, farklı lisanlarda kendisini ifade edebilen, başarılı nesiller için "öğrenmeyi öğrenme" ilkesini başlangıç kabul ederek IB Programlarını araç edinir.

NUN Amaç Bildirgesi

Daha iyi, huzurlu bir gelecek için doğuştan var olan merak duygusu ile sorgulayan; bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden, değer merkezli ve entelektüel, estetik bakış açısına sahip kültürlerarası anlayış ve saygı çerçevesinde geçmiş ve gelecek arasında köprü kurabilen dinamik nesiller yetiştirmektir.

İyi insan yetiştiriyoruz.
İyiliği hem insani bir değer olarak önceliyor, hem de yaptığımız tüm işleri en iyi şekilde yapmayı hedefliyoruz.

Değerleri yaşatıyoruz.
Değerleri öğretmekle yetinmiyor; günlük hayatın içinde uygulamaya teşvik ederek, değerlerle yaşamayı bir hayat tarzına dönüştürüyoruz. 

Düşünmeyi sadeleştiriyoruz.
Bilgiyi en sade haliyle öğretiyor, ezbercilikten uzak duruyoruz.

Öğrenmeyi kolaylaştırıyoruz.
Öğrenmeyi, çocuklarımızın doğal yeteneklerine uygun şekilde deneyimlemelerine imkân sağlayarak kolaylaştırıyoruz.

Mutluluğu paylaşıyoruz.
Mutluluğun bize verilmiş bir nimet olduğunu biliyor ve onu paylaşarak çoğaltıyoruz.

Keşfe çağırıyoruz.
Öğrencilerimizle, kâinatı ve onun Yaratıcı’sını akleden bir kalp ile keşfe çıkıyoruz.

Estetiği fark ettiriyoruz.
Yaratılışta varolan estetiğe dikkat çekip, ondan ilham alarak öğrencilerimizde estetik farkındalık uyandırıyoruz.

Tabiatı sevdiriyoruz.
Tabiatı Yaratıcı’nın en büyük eseri olarak görüyor, öğrencilerimizi tabiata yakınlaştırıyoruz.

Hayata dokunuyoruz.
Akademik başarıları ve günlük yaşam becerilerini bütünleştirip buna uygun biçimde bir eğitim planı oluşturuyoruz.