Konuşmacılar

Prof. Dr. Kemal Sayar

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Kemal Sayar, uzmanlığını Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalında tamamladı. 2000 yılında doçent, 2008 yılında profesör unvanı aldı.

Şimdiye dek Vakıf Gureba ve Çorlu Askerî hastaneleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi gibi pek çok kurumda başarılı çalışmalar yürüten Sayar, hâlen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Birçok dergi ve gazetede yazıları yayımlanan, radyo ve televizyon programı tecrübesi bulunan Sayar’ın aynı zamanda yirmiden fazla kitabı bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Ayşen Gürcan

1963 yılı, Burdur doğumlu Ayşen Gürcan, aynı zamanda lisans mezunu olduğu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde 1990 ila 2005 yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2006’dan 2011 yılına dek T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü olarak başarıyla görev yaptı. Ardından 2013 yılına dek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bakan müşavirliği görevini üstlendi.

Hâlen İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünde öğretim üyeliği yapan Gürcan; aile ve nüfus politikaları, eğitim bilimleri, eğitim iletişimi, tekno-psikoloji ve aile eğitimi alanlarında pek çok eserin sahibidir.

 

Prof. Dr. Belma Tuğrul

1960 yılında İstanbul’da doğan Belma Tuğrul, birçoğumuzun karşı karşıya kaldığı tüm oyun hakkı ihlallerine ve oyun karşıtı gelişmelere rağmen Dünya Oyun Birliği IPA üyesi olarak oyun savunuculuğu yapan bilim insanlarından biridir.

Hacettepe Üniversitesinde çocuk gelişimi öğrenimi gördüğü sırada, gönüllü öğrenci olarak başladığı anaokulu öğretmenliğinden, emekli olduğu öğretim üyeliğine kadar geçen otuz beş yıl boyunca “öğrenmekten” vazgeçmemiş araştırmacı bir anaokulu profesörüdür.

Hâlen İstanbul Aydın Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan Tuğrul, aynı zamanda İstanbul Kültür Üniversitesi ve Kıbrıs Uluslararası Final Üniversitelerinde de okul öncesi öğretmen adayları ile tecrübelerini paylaşmaya devam etmektedir.

 

Gökhan Yücel

1977 yılında İstanbul’da doğan Gökhan Yücel, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyetinin ardından Essex Üniversitesinde siyaset bilimi alanında yüksek lisans yaptı. Ardından Oxford Üniversitesinde Karşılaştırmalı Siyaset ve Kamu Politikaları okudu. 2012 yılında Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government’ta tam burslu katıldığı Kamu Liderliği Programı’nı başarıyla tamamladı.

Oxford Üniversitesinde 2003-2007 yılları arasında “Ortadoğu Politikası, Strateji ve Güvenlik” dersleri verdi. Oxford Analytica ve Global Water Intelligence şirketlerinde analist olarak görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında danışmanlık görevi üstlendi. 2011-2015 yılları arasında ise Hasan Kalyoncu, Bahçeşehir, Okan ve Aydın Üniversitelerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Hâlen Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde “Mühendisler İçin İletişim Becerileri” dersi vermektedir.

Yazıları aralıklarla The Guardian, Yeni Şafak, Radikal ve Daily Sabah gazetelerinde, Digital Age dergisinde yayımlanan Yücel, aynı zamanda Dijital Araştırmalar Derneğinin başkanı, Küresel Öğretmen Ödülü Akademisinde seçici jüri üyesidir. OECD Education 2030 projesine ve Birleşmiş Milletler ile BM Genel Sekreterine sosyal medya ve dijital konularda danışmanlık yapmaktadır. 2014 yılından bu yana Arter Reklam Ajansında siyasi iletişim ve dijital strateji danışmanlığı görevini yürütmektedir.

 

Alp Köksal

1982, Samsun doğumlu Alp Köksal, lise öğrenimini Amerika Birleşik Devletlerinde, üniversite öğrenimini ise Koç Üniversitesi İşletme Bölümünde gördü. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesinde tamamladıktan hemen sonra, yine aynı üniversitede doktora öğrenimine başladı. 2010 yılında doktora yeterliliğini vermesinin ardından yine Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde araştırmacı olarak görev yapmaya başladı. Hâlen bu bölümde, doktora adayı olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Uluslararası deneyimini, akademik birikimini, yeni teknolojilere olan ilgisini ve toplumsal fayda ideallerini eğitim alanında bir sosyal girişim ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Khan Academy’de bir araya getiren Köksal, ABD merkezli organizasyonun 2012 yılında kurulan ilk uluslararası iştiraki olan Khan Academy Türkçe’nin de direktörlüğünü yürütmektedir. Ayrıca STFA Grubunun bir parçası olarak 1992’den bu yana faaliyet gösteren Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfının da genel müdürlüğünü yapmaktadır. TEVİTÖL Gelecek Kampı’nın kurucu yönetim ekibinde, pek çok farklı proje ve eğitim kurumlarının danışma kurullarında yer alan Köksal, 2017 yılında Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) tarafından Türkiye’nin on başarılı gencinden biri seçilmiş ve TOYP “İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet” ödülünün sahibi olmuştur.

 

Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin

Doktora derecesini 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden alan Tamer Ergin, hâlen aynı üniversitenin Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesinde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Erken çocukluk eğitimi, öğrenme ve öğrenme problemlerine yönelik bilişsel müdahale programları, üstün çocuklar, okuma yazma öğretiminde yeni bir model olan sezgisel okuma yazma, eşgüdümsüzlüğün giderilmesine yönelik bilişsel müdahale programları, bilişsel değerlendirme sistemi, öğrenme üzerine nöropsikolojik yaklaşımlar ve PASS teorisi konularında araştırmalar yapmakta, dersler vermektedir. Söz konusu alanlara yönelik seminerleri ve program hazırlama çalışmaları bulunmaktadır.