KAYIT BİLGİLENDİRME

Ana Sınıfı
Ana sınıflarımıza 54 ayı tamamlamış çocuklar kabul edilir.

İlkokul
İlkokula kabul edilmesi için aday öğrencinin 66 ayı doldurmuş olması tercih edilir. 62-66 ay arasındaki çocukların 1. sınıfa başlamaları için ilgili rehber öğretmenin ön-değerlendirme yapması ve öğrencinin 1. sınıfa başlamasında herhangi bir sakınca olmadığına dair rapor vermesi gerekmektedir.

2, 3 ve 4. sınıflar içinse kontenjanımız dolmuştur. Yeni kayıt alamayacağımızı üzülerek bildiririz.

Ortaokul-Lise
Sadece 5. sınıf ve lise hazırlık sınıfları için yeni kayıt alınır.