KAMPÜS

Kendi içinde bütünselliği olan, doğa ile içiçe, cıvıl cıvıl, yaşayan kampüsler hazırladık. NUN Kız ve Erkek Okulu akademik ve idari binaları, yurtları, konferans salonu, kütüphanesi, açık ve kapalı spor alanları, öğrenci merkezi, atölyeleri ve daha pek çok güzel ayrıntı ile öğrencilerimizi her yönden destekleyip kuşatacak  donanıma sahip...
NUN ailesi olarak hayat boyu öğrenen ve üreten bir topluluğun yetişmesini hedefliyoruz. Tabiatla iç içe, son teknolojik donanımlara sahip,  bizi biz yapan medeniyetimizin izlerini taşıyan, fonksiyonel ve insancıl bir mimariyle inşa edildi.
Eğitim ve öğretimin sadece akademik bilgiden ibaret olmadığı gerçeğinden hareketle, kampüslerimizin her köşesini ayrı bir öğrenme ve yaşama noktası haline getirdik. Yaşayarak öğrenmeyi merkeze alan eğitim anlayışımıza paralel olarak kurguladığımız bu kampüslerde yaşam, öğrencilerimizin gerek akademik gerekse sosyal becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.                        
Yaşayarak öğrenme düsturu çerçevesinde kurguladığımız kampüsümüz, öğrencilerimizin gerek akademik gerekse sosyal ve yaşam becerilerini geliştirecek şekilde tasarlandı.
NUN Kız ve Erkek Okulu  derslikler alışıldık sınıf düzenlerinden farklı olarak dersin özelliğine göre tasarlandı. Böylece öğretmenlerimiz alanlarında gerekli gördükleri her tür başvuru materyaline hızlıca erişebilecek ve öğrencilerin çok daha etkili biçimde konulara nüfuz etmelerine destek olabilecekler. Bununla birlikte her bir dersliğe ilmin gelişmesine katkıda bulunmuş alim ve bilginlerin ismini vererek onları bir kişiliğe büründürdük. Örneğin, Biruni dersliğinde Kimya dersi alan bir öğrenci, Fuzuli dersliğinde Divan Edebiyatının gizemli şiir dünyasına dalarken Evliya Çelebi Dersliğinde coğrafi keşiflere çıkacak...
Yaşayarak öğrenme ilkesi okulumuzda dersliklerden yemekhaneye, öğrenci konaklama mekanlarından, spor salonlarına hemen her alanı kuşatmaktadır. IB standartları ve normları ile de uyumlu olan bu yaklaşımın bir uzantısı olarak gerekli görülen dersliklerde çağın gerektirdiği teknolojik altyapıya sahip nitelikli laboratuvarlar hazırladık. Dersliklerle bütünleşik laboratuvarlarımız öğretmen ve öğrencilerimizin sürekli bir biçimde keşfetme ve deneyerek öğrenme heyecanlarını dinamik tutmayı hedeflemektedir.