İnsan Kaynakları

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, değerleri, misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda kurum kültürü ve insan kaynağı politikası oluşturarak daha iyi ve huzurlu bir gelecek için, çalışanlarının işini anlamlı bulduğu, maksimum performansla çalışmak için gerekli bilgi ve becerilerle donatıldığı, iş süreçlerini kendisinin oluşturduğu ve yaptığı işin sonuçlarına yansıdığını görebildiği bir çalışma ortamı sağlar.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı İnsan Kaynakları Müdürlüğü olarak amacımız;

•    Doğuştan var olan merak duygusu ile sorgulayan,
•    Bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden,
•    Değer merkezli ve entelektüel, estetik bakış açısına sahip,
•    Kültürlerarası anlayış ve saygı çerçevesinde geçmiş ve gelecek arasında köprü kurabilen dinamik nesiller yetiştirecek insan kaynağını istihdam etmek ve yetiştirmektir.

İnsan Kaynakları Stratejimiz;

•    Araştıran, sorgulayan, gelişime ve değişime açık takım arkadaşları ile çalışma,
•    Yetkinliklerimiz ile görevlerimiz arasında uyum sağlama,
•    İlkeli ve bilgili olma,
•    Etkin iletişim ve bilgilendirme sistemi kullanma,
•    Adil ücret ve özlük haklarını gözetme,
•    Sürekli eğitim ve gelişim programlarımızla yenilenme,
•    Performans yönetim sistemini etkin bir şekilde hayata geçirme.

I. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Okullarında İstihdam

•    İşe alım sürecimiz açık pozisyonlarımızı duyurmakla başlar.
•    İlk aşamada, ilgili pozisyonlara gelen CV’ler, duyurulmuş olan kriterlere göre ön değerlendirmeye alınır.
•    İkinci aşamada aday temel, akademik (yönetici adayları için ise ilaveten yönetici yetkinlikleri) bazlı mülakatlara davet edilir. Bu aşamada öğretmen adaylarımızdan ders sunumu istenir.

İşe alım sürecimizin son aşamasında adaya alacağı ücret ve yan haklar konusunda bilgilendirme yapılır, ardından maaş teklifi sunulup işe alımda istenen evrakları hazırlaması sağlanır. Adayımız “Aramıza hoş geldiniz” e-mail mesajı ile ekibe katılır.

İşe Alım Genel Kriterlerimiz

•    Alanında tercihen yüksek lisans yapmış olması,
•    Tercihen İngilizce bilmesi,
•    Din ve Ahlak Bilgisi dersleri için öğretmenlerimizin tercihen Arapça bilmesi,
•    Öğretmenlerimizin tercihen en az 3-4 yıllık tecrübe sahibi olması,
•    Alanındaki yenilik ve gelişmelere ilgi duyması ve kendini geliştirme hedefinde olması,
•    Eğitime insan yetiştirme heyecanı ile yaklaşması,
•    Takım çalışmasına, iş birliğine ve disiplinlerarası çalışmaya açık olması,
•    Global vizyonu, yerel ve millî bir şuurla dengelemesi,
•    Gelişime açık olması, araştırma ve sorgulamaya önem vermesi, alanında güncel çalışmaları takip etmesi,
•    Geri bildirime açık olması,
•    Düzgün iletişim becerisine sahip olması,
•    Kavramsal düşünmeyi gerçekleştirebilmesi.

II. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Okullarında Kariyer Yönetimi

Okullarımızda kariyer yönetimi;

•    Çalışana yürüttüğü işlerdeki başarısı ve yetkinliği kapsamında değerlendirilme imkânı sunan,
•    Birimlere işin gerektirdiği görev pozisyonlarında iş gücü planlaması yapma imkânı sağlayan,
•    Çalışana, kendi görev pozisyonlarına uygun bilgi ve becerilerini geliştirme imkânı veren bir sistem olarak tasarlanmıştır.

III. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Okullarında Ücret Yönetimi

Ücret politikamız, ücret araştırmaları dikkate alınarak başarıyı ödüllendirmek prensibi doğrultusunda uygulanmaktadır.

IV. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Okullarında Eğitim Yönetimi

NUN Okullarında eğitim; NUN değerleri, misyonu, vizyonu ve stratejisi doğrultusunda, Uluslararası Bakalorya kapsamında; çalışanın temel, akademik, yönetsel yetkinlikleri ile hizmet kalitesini en üst seviyeye taşıma gayesindedir. Çalışanların gelişimlerini sürekli destekleme, eğitim sektöründeki değişim ve gelişmeler ile MEB mevzuatı ve yasal düzenlemeler temel alınarak hazırlanan eğitim politikası kapsamında planlanır ve gerçekleştirilir. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim konu başlıklarından bazıları aşağıda yer almaktadır:

•    Aramıza yeni katılan personele yönelik oryantasyon programı & eğitimleri
•    IB eğitimleri
•    Yöneticilere yönelik gelişim eğitimleri
•    Yöneticiler dışındaki tüm çalışanlara yönelik eğitimler
•    Yetenek yönetimi eğitimleri
•    Yasal zorunluluk eğitimleri

V. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Okullarında Performans Yönetimi

NUN Performans Gelişim sistemimizi, kurum stratejimize, insan kaynağı yönetimine ve çalışanın sürekli eğitim ve gelişimine katkı sağlayacak şekilde temel, akademik ve yönetsel olmak üzere üç ana yetkinlik üzerine inşa ettik.

NUN Ortaokulu ve Lisesi olarak hizmet verdiğimiz Beykoz kampüsümüzde, kadın çalşanlarımızın 24-48 ay arasındaki çocukları için kreşimiz bulunmaktadır.

Genel başvuru yapmak için
[email protected] adresine özgeçmişlerinizi iletebilirsiniz.