NUN Okullarında Görsel Sanatlar

Öğrencilerimizi yerli ve millî değerlerinin farkında birer dünya vatandaşı olarak yetiştirme hedefimizde; anahtar kavramların “kültür ve sanat” olduğuna inanıyoruz. NUN Okullarında verilen görsel sanatlar ve müzik eğitimlerine ek olarak gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerle öğrencilerimizin; sanat bilinci ve farkındalığı kazanmalarını, sanatın tarihine de felsefesine de hâkim olmalarını; analiz, yorum ve dönüşümlü düşünme becerilerini geliştirmelerini, estetik ve entelektüel bakış açısı kazanmalarını sağlıyoruz. Tüm bunları, her öğrencimizin birer sanatçı adayı olduğunu unutmadan; yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfedecekleri zemini sunarak gerçekleştiriyoruz.

Bu felsefe ve amaç doğrultusunda titizlikle hazırladığımız müfredatımız ile NUN Okulları öğrencisi;

• Sanat tarihini kronolojik bir sıra ile inceler; akımların nasıl ortaya çıktığına ve birbirlerini nasıl etkilediklerine dair bilgi sahibi olur.
• Akımları karşılaştırmalı şekilde öğrenir; akımın hem Doğu hem de Batı’daki temsilcilerini inceler ve onların eserlerinden mülhem kendi özgün kompozisyonlarını oluşturur.
• Kazandığı görsel farkındalık ile ilk kez karşılaştığı bir sanat eserinin akımını belirleyip analizini yapabilir, kullanılan teknik ve yöntemleri kolaylıkla tespit edebilir.
• Hat, tezhip, minyatür, ebru gibi kendi kültürüne ait geleneksel sanatların tarihsel gelişimini ve felsefesini öğrenir.
• Eser analizi yapılan teori derslerinin sonunda kendi eserini üreterek ilgili akımın özelliklerini içselleştirir.
• Eğer ortaokul öğrencisi ise tuttuğu süreç günlüğü sayesinde; öncelikle araştırır, planlar, eskizini alır, basamaklarını belirler ve işini hayal gücünü katarak tamamlar.
• Sanat ve teknoloji arasındaki ilişkiyi inceler, stop motion tekniğini öğrenir; bu sayede cansız tasarımlarını harekete geçirme, kendi animasyon filmlerini yapma imkânı bulur.
• Öğretmenleriyle birlikte gerçekleştirdiği geziler aracılığıyla yaşadığı şehrin müzelerini tanıma ve eseri yerinde inceleme imkânı bulur.
• Bir plastik sanat disiplini olan seramik, özellikle hayal gücü ve üç boyutlu düşünme becerisi için önemlidir. Öğrencimiz seramik ile meşgul olurken hem ince kas becerilerini gelişir hem de toprağın nötrleme etkisi sayesinde sanatın terapi yanını tecrübe eder. Tasarım odaklı derslerde yaptığı iki boyutlu görsel çizimleri, seramik ile üç boyutlu forma dönüştürerek plastik bir değere kavuşturur.
• İki ve üç boyutlu çalışmalarında, okulumuzun kendisine sunduğu teknik destek sayesinde; sulu boya, tekstil boyası, yağlı, toz, pastel, mum, akrilik ve seramik boyalarını kâğıt, tuval, bez, mukavva, karton, fotoblok, koli, atık malzemeler, kil ve seramik yüzeylere uygular. Bu sayede çok çeşitli malzeme kullanma becerisi geliştirir.
• Tecrübe ettiği çeşitli baskı ve kolaj teknikleri sayesinde hayal gücü ve yaratıcılık tarafını geliştirir.
• Üretici markaların tüketiciler üzerindeki psikolojik etkilerini incelemek gayesiyle sanat tasarım elemanları, ilkeleri, logo ve reklam içeriklerinin özellikleri üzerine düşünür. Bu estetik farkındalık sayesinde kendi marka ve tasarımlarını oluştururken hayal gücünü geliştirir.
• Eğitim hayatı boyunca pek çok şenlik, yarışma ve atölye çalışmasına katılarak IB öğrenen profillerinden “risk alan” ve “üreten” taraflarını geliştirerek sosyal korkularını aşar.

Okulumuzda daima açık tutulan görsel sanatlar atölyesi, ders yapılan bir sınıf değil; “yaşanan” bir mekân olarak kurgulanmıştır. Sanatı öğrencilerimizin hayatının önemli bir parçası kılmak için okulun hemen her köşesinde eserlerini sergileyebilecekleri özel alanlarımız da mevcut. Aynı zamanda okulumuzun fuaye alanlarında mini sergiler ve PYP sergileri düzenlemeye devam ediyoruz; bu sayede öğrencilerimiz hem üretmenin hem de ürettiklerini daha çok kişinin beğenisine sunmanın heyecanını, özgüvenini yaşıyorlar.