BURS OLANAKLARI

• NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, okullarında farklı sosyoekonomik gruplardan gelen öğrencilerin kaynaşmasını, onların kişilik gelişimi ve hayata hazırlanmaları açısından önemser. Bu sebeple, uygulanan burs politikası öğrencilere eşit haklar sağlamak üzerine kuruludur.

• Burs görüşmeleri, öğrenci kabul sürecinin bir parçasıdır. Bu sebeple öğrencinin, ortaokul veya hazırlık sınıfı öğrencisi ise akademik sınavı, ilkokul öğrencisi ise yapılan atölye çalışmalarını başarıyla tamamlamış olması şarttır.

• NUN Eğitim ve Kültür Vakfının öğrencilerine sağladığı burs imkânının oranları çeşitlilik göstermektedir. %25 ila %100 arasında değişen bu oranların belirleyici faktörü ailenin gelir durumudur.

• Yapılan akademik sınav bir bursluluk sınavı değildir; fakat burs oranının belirlenmesinde öğrencinin bu sınavda göstermiş olduğu başarı da etkilidir.

• Vakfın sağladığı burs desteği, yalnızca eğitim ve yurt masraflarını karşılamaktadır. Öğrencinin kitap, kırtasiye, üniforma, servis veya yemek gibi ikincil masraflarını karşılamak ailenin sorumluluğundadır.

• Tüm bunlara ek olarak Vakıf, okullarında okuyan kardeşlere % 10 indirim, kendi bünyesinde çalışan personellerin çocuklarına ise % 60 oranında burs imkânı sunmaktadır.