Uluslararası Öğrenci Kabul Süreci 

2021-2022 eğitim öğretim yılı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci kabul sürecimiz devam ediyor. Öğrenci kabul sınavımız için buradaki formu doldurarak başvurabilirsiniz. Okul ücretleri ile ilgili ayrıntı bilgiye ise buradan ulaşabilirsiniz.

NUN Okulları kabul ve değerlendirme süreciyle alakalı ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yurt dışından başvuran öğrenciler, esasen Türk vatandaşlarıyla aynı prosedürü izler ve diğer tüm öğrencilerle aynı başvuru koşullarına sahiptir.

Yabancı öğrenciler için aranan şartlar;

  • Başvuru formunun doldurulması ve sınav ücretinin yatırılması
  • Sınav başvuru ücreti ilgili banka hesap numaralarına yatırılmalı ya da sınav esnasında muhasebe birimine elden teslim edilmelidir.
  • Öğrencinin kendini anlattığı ve niçin NUN Okullarında okumak istediğine dair niyet mektubu
  • Bir öğretmenden tavsiye mektubu (Ortaokul ve lise öğrencileri için)
  • Sizi iyi tanıyan ve sizi en iyi şekilde gören temel akademik konularda (örneğin İngilizce, Yabancı Dil, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler) ders veren bir öğretmenden tavsiye vermesi istenmektedir. 
  • Transkriptli okul raporu (Aldığınız tüm dersleri içeren resmi transkripti içeren okul raporu sunulmalıdır. Tavsiyeler ve transkriptler, web sitesi aracılığıyla elektronik olarak gönderilmelidir.)
  • Disiplin durumu gösteren belge

 

NUN İlkokulu Kabul Süreci

NUN İlkokulu, kabul ve değerlendirme sürecinde aday öğrencilerini akademik sınava tabi tutmaz; atölye çalışmaları uygular. Başvuruların gerekli sayıya ulaşması halinde; aday öğrenci görüşmeye davet edilir. Sınıf öğretmenleri ve rehberlik birimi uzmanları gözetiminde gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile öğrencinin bilişsel düzeyi, motor becerileri, dikkati, grup çalışmasına yatkınlığı, sosyal ve iletişim becerileri, yönerge alma kabiliyeti ölçülür.

NUN İlkokulu kabul sürecine başvuru yapacak ana sınıfı öğrencileri için 54 ayı tamamlamış olması gerekmektedir. İlkokula kabul edilmesi için aday öğrencinin 69 ayı doldurmuş olması tercih edilir. 66-69 ay arasındaki çocukların 1. sınıfa başlamaları için, ilgili rehber öğretmenin ön-değerlendirme yapması ve öğrencinin 1. sınıfa başlamasında herhangi bir sakınca olmadığına dair rapor vermesi gerekmektedir.

2., 3. ve 4. sınıflar için kısıtlı kontenjanımız vardır. Burs imkânı yoktur.

NUN Ortaokul ve Lisesi Kabul Süreci

NUN Ortaokulu ve Lisesi öğrenci kabul sürecindeki ilk adım; akademik sınavdır. Okul, kabul sınavının tarihini önceden belirler ve resmî web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla ilan eder. İlgili sınava başvurmak için internet üzerinden başvuru formunu doldurulması gerekir.

Belirli tarihlerde gerçekleştirilen akademik sınavda, aday öğrencilerin mevcut müfredata hâkimiyetlerinin yanı sıra analiz-sentez yapabilme, okuduğunu anlama ve düşüncelerini kendi kelimeleriyle ifade etme kabiliyeti; grafik, tablo, harita ile verilmiş bilgileri okuma, yorumlama ve çıkarım yapma becerileri ölçülür. Sınav dili Türkçe olmakla birlikte aday öğrencinin ana dilinin Türkçe olmaması gibi istisnai durumlarda İngilizce sınav uygulanır. Aday öğrencinin sınavda olduğu saat aralığında, veliler için bilgilendirici bir okul tanıtım programı düzenlenir. Bu program kapsamında NUN Okulları yönetim kadrosu, okulların felsefesini ve işleyişini paylaşır, aday velilerin okul ile alakalı sorularını yanıtlar.

Öğrencinin akademik sınavdan beklenen başarıyı göstermesi halinde, NUN Okulları Rehberlik Birimi Uzmanları; aday öğrenci ile velisini daha yakından tanımak üzere görüşmeye davet eder. NUN Okulları, eğitimin bir bütün olduğuna ve süreklilik arz ettiğine, her an ve her yerde sürdürülmesi gerektiğine inanır. Bu sebeple veli ve okul arasında kurulacak iş birliğinin çocuk üzerindeki olumlu etkisini oldukça önemser. NUN Okullarının eğitim felsefesine göre; öğrenci kadar veli de sorumluluk sahibi olmalı, özveri göstermelidir. Bu sebeple öğrenci rehberlik uzmanları ve psikologlar eşliğinde gerçekleştirilen tanıma sürecine dâhil edilirken velilerin de kendilerini anlatan bir form doldurarak okulu daha yakından tanımaları sağlanır.  Bu sürecin de olumlu sonuçlanması ile aday öğrenci okul kaydı yaptırmaya hak kazanır.

Şayet aile burs talebinde bulunduysa; vakfın yöneticileri ile burs görüşmesi yapmak üzere kendilerine bir kez daha randevu verilir, bu görüşmenin ardından değerlendirme süreci nihayete erer.  Sadece 5., 6., 7., lise hazırlık ve 9. sınıflar için yeni kayıt alınır. 8. ve 10. sınıflar için Uluslararası Bakalorya (IB) sistemini uygulayan bir okuldan gelme şartı aranır. 5. sınıf ve hazırlık sınıfı dışındaki öğrenci kabullerinde kontenjanları kısıtlıdır. Burs imkânı yoktur.

NUN İlkokulunda her dersin bir Türkçe bir İngilize olmak üzere iki sınıf öğretmeni vardır. NUN Ortaokulu ve Lisesinde öğrenim dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce de ağırlıklı olarak işlenmektedir. NUN Lisesinde ilk sene İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi verilmektedir. Ayrıca NUN Lisesinde ikinci yabancı dil olarak Arapça okutulmaktadır.  

Öğrencinin Sınava Gelirken Yanında Getirmesi Gerekenler:

Kimlik kartı – nüfus cüzdanı, pasaport, bir adet vesikalık fotoğraf.
Kalem ve silgi okul tarafından öğrencilere verilmektedir.

  • Sınav her biri 45 dakikalık iki oturum şeklinde gerçekleştirilir.
  • Sınav ucu açık ve dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
  • Doğru cevap optik okuyucu ve sınav kitapçığı üzerinde işaretlenir. Bir soru için birden fazla cevap işaretlenmişse, o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.


Sonuçların İlanı

Akademik sınav sonuçları, bir hafta içinde değerlendirilerek telefon ve mail yolu ile ailelere bildirilir.

Diğer süreçler ise okul ve vakıf yöneticileri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 hafta içerisinde tamamlanır.

 

Sıkça Sorulan Sorular

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında NUN İlkokulunda Kaç Farklı Ülkeden Öğrenci Eğitim Alıyor?

Uluslararası öğrenci kabulüne önem veren NUN Okulları, ilkokul kademisinde de bu anlayışını sürdürmektedir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında aralarınd Suriye, Irak, Mısır, ABD, Suuid Arabistan, Ürdün'ün de bulunduğu 6 farklı ülkeden 8 öğrenci eğitim görmektedir. 

Türk vatandaşı olmayan öğrenciler NUN okullarında eğitim görebilir mi?

Evet, NUN Okulları tüm ülkelerden gelen öğrencilere açıktır. İlkokul 1. sınıf ve sonrasında yurt dışında ya da Türkiye’de bir uluslararası okulda eğitim görmüş öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığından denklik belgesi alması gerekir.

NUN Okulları uluslararası bir okul mudur?

Hayır, NUN Okulları Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatını uygulayan IB (Uluslararası Bakalorya) sistemine akredite bir okuldur.

NUN Okullarında hangi dillerde eğitim gerçekleşir?

NUN Okullarında eğitim dili Türkçedir. Bunun yanında kademelere göre farklılık gösteren bir biçimde İngilizce eğitim görülür. Ortaokul 7. sınıftan itibaren Arapça dersleri de müfredata eklenir.

NUN Okullarında eğitim kaç yıldır?

Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı 4+4+4 eğitim sistemi NUN Okullarında da geçerlidir. Buna ek olarak lisede öğrencinin dil gelişim durumuna ve gerçekleştirilecek hazırbulunuşluk sınavı sonucuna göre artı bir yıl hazırlık eğitimi alması gerekebilir. 

Türkçe bilmeyen öğrenciler NUN Okullarında eğitim görebilir mi?

NUN Okullarının dil gereklilikleri kademelere göre farklılık göstermektedir.

NUN Okulları ne zaman açıldı?

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı kuruluşu olarak hizmete açılan NUN İlkokulu 2014 yılında; ortaokul ve lise olarak eğitim veren NUN Kız ve Erkek Okulu ise 2016 yılında eğitim dünyasına katılmıştır.

NUN Okulları nerededir?

Ana sınıfları ile birlikte NUN İlkokulu; İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, Burhaniye mahallesi, Hacı Reşit Paşa sokaktadır. Ortaokul ve lise binalarının yer aldığı NUN Kız ve Erkek Okulu ise yurtlarıyla birlikte Beykoz ilçesinde, Elmalı Köyü yolu üzerindedir.

Okulunuz adı olan NUN ne anlama geliyor?

Okulumuzun isminin ilham kaynağı “Nun” harfi ya da bazı âlimlere göre kelimesi, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’deki ilme, bilgiye gönderme yapan “Kalem” suresinde karşımıza çıkıyor. “Nun” hem şekil hem de içerdiği mana bakımından pek çok önemli hususiyetlere sahiptir. “Nun”un kainatta bulunan bütün zerre varlıkları, mahlukatı ve âlemleri içinde barındırdığı yorumunun yanında, tasavvufta “Nun”’daki noktanın insanı; harfin hokkaya benzetilen kısmının da geri kalan âlemi tarif ettiği ve her ikisinin de bir araya gelmesiyle dünyayı sembolize eden bir daire şeklinde halkayı tamamladığı ifade edilir. Hayat döngüsü tamamlanmış, mükemmeliyete ulaşılmıştır. Yani insan, etrafındaki kâinat ile bir bütünlük oluşturduğu ve bir denge sağladığı müddetçe hayatın bir anlamı vardır. Logomuz yuvarlak hatlarla ve kalemin ihtiyaç duyduğu mürekkebi barındıracak hokka şekliyle “Nun” kelimesini yazmakla birlikte sağ ve sol kanattaki kollar âlemdeki dengeyi de temsil etmektedir. Bu bakış açısıyla, bu dünya-öbür dünya, gece-gündüz, akademi-şahsiyet gibi birbirlerini tamamlayan unsurlarla kemalata, yani olgunluğa gönderme yapılmaktadır. NUN Öğrencilerinin hayata bakışlarında, yaşayışlarında, sözlerinde hep bu dengenin gözetilmesi ve bu düsturun gaye-nizam delili çerçevesinde kavratılması amaçlanmaktadır.

NUN Okullarında kız erkek okul ayrımı var mı?

Evet, NUN Okullarında Erkek ve Kız Kampüs binalarıyla ayrı ayrı eğitim verilmektedir. Bugün ABD başta olmak üzere tüm dünyada hızla yayılan bir akım olan kız-erkek ayrı eğitim modeli, her geçen gün yapılan araştırmalarla desteklenen ve eğitimde fıtrattan gelen farklılıklara yönelik ciddi bir alternatif olmuş durumdadır. Pek çok akademik makaleye de konu olan bu durum kızların ve erkeklerin beyinlerinin farklı zamanlarda farklı oranlarda geliştiğinin ve algının da buna bağlı olarak değişkenlik gösterdiği gerçeğini de ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden bu araştırmaların ortaya çıkardığı sonuç, her iki cinsin de farklı bir tarzda eğitim almaları gerekliliğinin olmasıdır. Burada söz konusu olan eğitimde bir fırsat eşitsizliği oluşturmak değil tam aksine her iki cinsin de eğilimleri, yönelimleri, ilgi alanları gibi hususlar göz önüne alınarak neredeyse kişiye özel bir eğitim modelinin ortaya çıkmasıdır. Yapılan araştırmalar, gelişim çağında dikkatlerinin dağılma risklerinin en aza indiği kız ya da erkek okullarında eğitim gören öğrencilerin başarı ve performanslarının, karma eğitim gören öğrencilere oranla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Yine yapılan araştırmalar, bu noktalar göze alındığında sadece ABD’de 1995’den 2008’e kız ya da erkek okullarının sayısının %2000’den fazla artış gösterdiği kayıtlara geçmiş durumdadır. Bu faktörlerin yanı sıra kız ya da erkek okullarında, her iki cinste de öğrencilerin karşı cins karşısında başarısız olma korkularını yendikleri, özgüvenlerinin arttığı, daha çok kendileri gibi davrandıkları da tespit edilmiştir. Öğretmenlerin karma eğitim olmayan okullarda öğrencilere karşı davranışlarında kendilerini daha rahat hissettikleri de ayrı bir gerçektir. Cinsiyet ayrımı yaptıkları eleştirisi olmadan, öğrencilerin kız ve erkek olarak yaş ve fıtratlarına bağlı farklılıklarını daha rahat gözetip derslerini hazırlamaları, daha özenli hazırlanmış araç ve tekniklerle derslerini işlemeleri de bir başka konfor alanı olarak göze çarpmaktadır. Bugün dünyanın gelişmiş olarak kabul edilen pek çok ülkesinde erkek ve kız okullarının büyük bir hızla artması, öğrencilerin kendi cinsleriyle daha mutlu öğrenim gördüklerinin gözlemlenmesi ve buna bağlı olarak akademik başarılarının karma okullara göre ciddi oranda artış göstermesi, kız ve erkek okullarının dünyanın gündemine girmesine sebebiyet vermiştir. NUN Okulları da tüm bu gerçeklerden yola çıkarak, kişiye özel bir eğitim modelinin geliştirilmesinde kız ve erkek okullarının büyük oranda etkili olduğunun farkında ve bu yönde eğitim modellerini oluşturmaktadır.

NUN Okullarının kuruluş felsefesi nedir?

NUN Okulları, 21. yüzyıl dünyasında, ahlaki ve vicdani sorumluluklarının bilincinde, şahsiyet sahibi nesiller; millî ve yerli değerlerinin farkında dünya vatandaşı gençler yetiştirmek gayesiyle yola çıkmıştır. Eğitim planlamasını bilgi, inanç ve estetik temelleri üzerine inşa ederek her bir öğrencinin kendisine has ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak kişiselleştirir.

Uluslararası Bakalorya (IB) Programı nedir?

Dünya çapında bir kalite standardı olarak kabul edilen, geçerliliği ve güvenirliği olan Uluslararası Bakalorya (IB) Programı; 3 ila 19 yaş arasındaki gençleri, günceli takip eden, yaşam becerilerini geliştirmiş çok yönlü dünya vatandaşları olarak yetiştirmeyi hedefler. NUN Okulları bilgili, bilinçli ve duyarlı gençler yetiştirmek amacına daha etkili bir şekilde ulaşmak bu programı kendisine araç olarak seçmiştir.

IB Programı içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı müfredatı nerede durur?

Uluslararası Bakalorya (IB) Programı yöntem ve tekniklerden müteşekkil bir çerçevedir. Program, kazanım olarak salt akademik bilgiyi hedeflemez. IB Programı öğrencisinin, sorgulayan, risk alan gibi sergilemesi gereken öğrenen profilleri ve geliştirmesi beklenen yaşam becerileri vardır. NUN Okullarında, bu çerçeve içerisine Millî Eğitim Bakanlığı müfredatı yerleştirilmiştir. Örneğin, “dört işlem yapabilme” ilkokul öğrencisi için bu müfredatın belirlediği kazanımlardan biridir. IB Programı çerçevesinde ise yeterli değildir; öğrenciden beklenen, bu kazanıma ek olarak günlük hayatta bölme/paylaştırma işlemi yaparken adil davranma bilincini kazanması, ihtiyaç halinde dört işlem konusunu arkadaşlarına da rahatlıkla anlatabilecek iletişim becerisine sahip olması, bilgiyi günlük hayatında eyleme dönüştürebilmesidir.

NUN Okulları akademik kadro seçiminde nelere dikkat eder?

NUN öğretmenlerinin alanına hâkim olmasının yanı sıra alanındaki gelişmeleri takip etmesi ve aynı zamanda öğrenmeye meraklı olması esastır. İletişim kurabilecek seviyede yabancı dilinin bulunması, yine kendi alanında akademik ilerleyiş kaydetmesi beklenir.

En az beş yıllık tecrübeye sahip olanlar öncelenirken; öğrencilere rol model olacak bilge karakterli, bireysel değil bir bütünün parçası olarak hareket eden, birlikte başarmanın güzelliğine inanan isimler tercih edilir. Merak duygusu yaşam öyküsünde belirleyici olan ve bilgiyi derinleştirme arzusu kuvvetli, bilgiyi öğrenci ile paylaşma noktasında yetenekli isimler aranır.

İngilizce seviyesi yetkin olsa dahi lise öğrencisi hazırlık okumak zorunda mı?

Hayır, seviye belirleme amacı ile yapılan sınavlarda gerekli başarıyı gösteren öğrencilerimiz hazırlık sınıfından muaf olurlar.

Yabancı dil seviyeleri birbirinden farklı öğrenciler için seviye sınıflarınız var mı?

NUN Okulları, öğrencilerinin dil öğreniminde “farklılaştırma” yöntemine sıklıkla başvurur. Dil öğrenimi noktasında farklı dinamikler vardır; kimi öğrenci rahatlıkla yabancı dil konuşabildiği halde akademik metin yazma noktasında sıkıntı yaşayabilir. Ya da öğrencinin kendisini yabancı dilde rahat ifade edemiyor oluşu, o dile hâkim olmadığı anlamına gelmez. NUN Okullarının uyguladığı sistemde dikkat ettiği temel noktalardan biri; eğitimin çocuğa göre planlanması, şekil kazanmasıdır. Bu noktada farklılaştırma yöntemi devreye girer, öncelikle öğrencinin durumu tespit edilir. Ders saatleri haricinde yetkin isimler onlarla bir araya gelerek eksikliği tamamlamaya, mevcut olanı geliştirmeye gayret ederler. Konuşma sıkıntısı yaşayan öğrenci ile speaking pratiği, metin yazma noktasında zorlanan öğrenci ile essay yazma çalışmaları yapılır, çalışmanın içeriği öğrencinin ihtiyacını göre revize edilir.

Ortaokul ve lise öğrencileri için yatılı kalmak zorunlu mu?

Hayır, zorunda değil. Arzu eden öğrenciler için yerleşkesi Beykoz’da bulunan NUN Kız ve Erkek Okulunda lise öğrencileri için yurt olanağı mevcuttur. İstanbul içinde ikamet eden veya il dışından gelen her öğrencinin kalma imkânına sahip olduğu yurtlar, bir zorunluluk olarak değil; isteğe bağlı şekilde velilerin tercihine sunulur. Ortaokul öğrencileri için mevzuat yurt imkânı bulunmamaktadır.

Yurt odaları kaç kişiliktir?

Öğrencilerimiz kendilerine ait yatak, gardırop, kitaplık ve çalışma masalarının bulunduğu tek kişilik odalarda kalırlar. Bu odalar üçerli, kimi zaman dörderli şekilde bir araya gelerek ortak banyo ve tuvaletin de yer aldığı öğrenci dairelerini meydana getirirler. Erkek öğrenciler üçer, kız öğrenciler ise dörder kişilik dairelerde kalırlar. Her dairede tuvalet ve banyo ayrıdır ve ortak kullanım alanıdır. Daire girişinde ortak kullanıma açık bir vestiyer ve dolaplar yer alır.

Yurtlar kaç kişilik kapasiteye sahiptir?

Kız yurtlarımızda 362, erkek yurtlarımızda 505 kapasite ile hizmet verilmektedir.

İstanbul’da yaşayan öğrenciler yurtlarda kalabilir mi?

İstanbul’da yaşayan öğrencilerimiz de yurtlarımızda kalabilmektedirler.

Spor ve sanat faaliyetleri kapsamında okulunuzun imkânları nelerdir?

Öğrencilerini yerli ve millî değerlerinin farkında birer dünya vatandaşı olarak yetiştirme hedefinde NUN Okulları, kültür, sanat ve sporun önemine inanır. NUN Okullarında verilen görsel sanatlar ve müzik eğitimlerine ek olarak gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerle öğrencilerin; sanat bilinci ve farkındalığı kazanmaları, sanatın tarihine de felsefesine de hâkim olmaları, estetik ve entelektüel bakış açısı kazanmaları sağlanır.  Okulun sanat ve spor faaliyetlerine dair detaylı bilgiye erişmek için NUN'da Bilim, Spor, Sanat, Teknoloji sekmesini inceleyebilirsiniz.

NUN Okullarına hangi seviyedeki öğrenciler kabul edilir?

NUN İlkokulu bünyesinde yer alan ana sınıflarımıza 54 ayı tamamlamış çocuklar kabul edilir. İlkokula kabul edilmesi için aday öğrencinin 69 ayı doldurmuş olması tercih edilir. 66-69 ay arasındaki çocukların 1. sınıfa başlamaları için ilgili rehber öğretmenin ön-değerlendirme yapması ve öğrencinin 1. sınıfa başlamasında herhangi bir sakınca olmadığına dair rapor vermesi gerekmektedir. 2., 3. ve 4. sınıflar için kısıtlı kontenjanımız vardır. Burs imkânı yoktur. NUN Ortaokulu ve Lisesi için sadece 5., 6., 7., lise hazırlık ve 9. sınıflar için yeni kayıt alınır. 5. sınıf ve hazırlık sınıfı dışındaki öğrenci kabullerinde kontenjanları kısıtlıdır. Burs imkânı yoktur.

Okulunuzun kabul sınavına girmek mecburi mi?

NUN Kız ve Erkek Okulunun belirli tarihlerde yapılan kayıt kabul sınavları bulunmaktadır. Okula kayıt yaptırmak isteyen aday öğrencilerin bu sınavlara girmeleri mecburidir. NUN Okullarına ait bu özel sınavda, öğrencinin müfredata hâkimiyetinin yanı sıra analiz-sentez yapabilme, okuduğunu anlama ve düşüncelerini kendi kelimeleriyle ifade etme kabiliyeti; grafik, tablo, harita ile verilmiş bilgileri okuma, yorumlama ve çıkarım yapma becerileri ölçülür. NUN İlkokulunda ise akademik sınav yerine öğrencilerin okul olgunluğuna dair ölçümlerin yapıldığı atölye çalışmaları bulunmaktadır, bu çalışmalara katılmak için de kayıt gereklidir.

İlkokul öğrencilerin kabulünde belirleyici etkenler nelerdir?

NUN İlkokulunda, sınıf öğretmenleri ve rehberlik birimi uzmanları gözetiminde gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile öğrencinin bilişsel düzeyi, motor becerileri, dikkati, grup çalışmasına yatkınlığı, sosyal ve iletişim becerileri, yönerge alma kabiliyeti ölçülür.

Okul ücretlerinde indirim uygulanıyor mu?

2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için 30 Nisan 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran velilerimize indirim uygulanmaktadır. Okul ücretlerimiz ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Okula yeni kabul edilen öğrencilere oryantasyon programı uygulanıyor mu?

NUN Okullarına yeni kabul edilen öğrenciler kampüslerimizi ve eğitim ortamını daha yakından tanımaları için okulumuzun fiziki ortamı kendilerine rehber öğretmelerimiz eşliğinde gösterilir. Yine Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik zümremizin dâhil olduğu oryantasyon programlarıyla öğrencilerimizin okul kültürüne adapte olmaları sağlanır.

Öğrencileriniz için servis imkânı var mı?

Servis imkânı mevcuttur. NUN Okulları, servis güzergâhlarının kısa tutulması ve her yeni öğrenci ile yeniden revize edilmesi konusunda da hassastır. İstanbul şartları daima göz önünde tutulur ve öğrencinin güne yorgun başlamaması için özel bir gayret sarf edilir. NUN Kız ve Erkek Okulu, ayrıca yurt imkânı da bulunmaktadır.

Okulunuzda kantin var mı?

İlkokulumuzda, sağlıklı atıştırmalıkların yer aldığı kantinimiz haftada bir gün hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz önceden belirlenen alışveriş miktarı ile hem sahip oldukları bütçeyi doğru kullanarak kendi tercihlerine göre harcama yapmayı öğreniyor hem de lezzetli atıştırmalıkları arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Öğleden sonra açık olan ortaokul ve lise kantinlerimizde öğrencilerimizin çay, kahve eşliğinde besin değerleri hesaplanmış sağlıklı atıştırmalıklar alabildikleri keyifli bir ortam tasarlanmıştır.

Yemekler okulun kendi mutfağında mı pişiyor?

Öğrencilerin bilişsel gelişiminin fiziksel gelişimlerinden ayrı olmadığına inanan NUN Okulları, sağlıklı beslenme konusunda özel bir hassasiyete sahiptir. Ana yemeğin yanı sıra yoğurttan kremaya dek her ürün, okulun kendi mutfağında taze ve doğal ürünlerden yapılıp öğrencilere sunulur. 

Öğrencilere sunulan sağlık hizmeti var mı?

NUN İlkokulu ve NUN Kız ve Erkek Okulu ayrı ayrı görev yapan sağlık görevlileri mevcuttur. Öğrencilere dair herhangi bir sağlık değişimini veli ile direkt iletişim kurarak paylaşan hemşireler, aynı zamanda ilk yardım, kaza anında müdahale gibi durumlarda hazır bulunmak üzere tam zamanlı olarak hizmet vermektedir.