Sakin Okul

Günümüzün hızla değişen dünyasında, çocuklar benzersiz sosyal ve duygusal zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Çocuklar hayatın başlarında daha büyük baskılar yaşıyor ve her zamankinden daha fazla stres ve endişe hissediyorlar. Bu kısır döngüyü kırmak ve öğrencilerimizin zihin dünyalarında farkındalık oluşturmak için “sakinliğe” ve “dinginliğe” önem veriyoruz. Bu sebeple öğrencilerimizin zamanın farkında olmaları ve gürültüden uzak durmaları için ders başlangıç ve bitişlerinde zil çalmıyoruz. Derslerin başlangıç ve bitiş saatlerine dikkat eden öğrencilerimizin hem görev bilinçleri artıyor hem de zihinlerini meşgul eden gürültüden uzaklaşmaları sağlanıyor.